• Leu / EUR4.9437
  • Leu / GBP5.5513
  • Leu / USD5.1379
Eveniment

Ce este în top în agenda societăţii româneşti: economia, sănătatea, securitatea socială şi inflaţia

Ce este în top în agenda societăţii româneşti: economia, sănătatea, securitatea socială şi inflaţia

Autor: Anca Olteanu

06.03.2017, 00:04 126
Situaţia economică şi sistemele de îngrijire a sănătăţii şi de securitate socială generează problemele cele mai importante cu care românii consideră că se confruntă România, acestea înregistrând un procent de 32%, în fiecare dintre cazuri, potrivit Rapor­tului Naţional publicat de Comisia Europeană.

Alte probleme impor­tante cu care românii con­sideră că se confruntă România sunt repre­zen­tate de creşterea pre­ţurilor, inflaţia şi costul de trai (24%) şi şomajul (19%). Acestea se suprapun ierarhiei problemelor per­so­nale resimţite atât de ro­mâni, cât şi de restul cetăţenilor Uniunii Eu­ro­pene: con­di­ţiile de viaţă, sis­temele de sănătate şi de securitate so­cială, sistemul de pen­sii, situaţia finan­ciară a gos­podăriei.

Imigraţia (36%) şi terorismul (34%) sunt cele mai importante probleme ale UE, din perspectiva cetăţenilor, însă procentul românilor care le-au menţionat este în scădere faţă de anul trecut (43% apreciind terorismul drept o problemă şi 47% imigraţia), se arată în Eurobarometru.

Situaţia eco­no­miei naţio­nale era per­cepută ca fiind bună şi foarte bună în cea de-a doua jumă­tate a anului 2016 de un sfert din­tre români, pro­centul celor opti­miş­ti po­ziţio­nând Ro­mânia sub media UE (41%), dar în linie cu percepţia po­pulaţiei din aceeaşi perioadă a anului 2015. În ceea ce priveşte aşteptările pentru urmă­toarele 12 luni, românii sunt mai puţin opti­mişti decât la finele lui 2015, un sfert dintre ei declarând că se aşteaptă ca situaţia economică a ţării să se îmbunătăţească, 40% că ea va rămâne la fel şi 29% apreciind că situaţia se va înrăutăţi. Aceste percepţii au fost eva­luate în con­textul apro­prierii şi desfă­şu­rării ale­geri­lor parla­­men­tare din decem­brie 2016, pre­cizează au­torii Raportului Na­ţio­nal pentru România.

Mai mult, 30% din români consideră că Ro­mânia merge în direcţia corectă, în linie cu media europeană (29%), dar mult sub procentul celor care consideră că direcţia este cea greşită (60%).

În ceea ce priveşte situaţia economiei româ­neşti privite în contextul crizei economice şi a locurilor de muncă, aproxi­ma­tiv unul din doi români consideră că impactul crizei asupra locurilor de muncă a atins deja apogeul (47%), în timp ce 41% consideră că perioada dificilă de-abia urmează să vină. Pro­centul optimiştilor situează românii peste media europeană (42%), însă în alte ţări ana­lizate, precum Olan­da, Albania şi Irlan­da, apro­xi­mativ 70% din res­­­pon­­denţi con­si­deră că impac­tul crizei a atins de­ja apogeul. Doar jumăta­te din­­tre români - sub media euro­peană de 68% - consi­­de­rau, la fina­lul anului 2016, că situaţia finan­ciară a gospo­dăriei lor este bună sau foarte bună. Comparativ cu perspectiva începutului de an, a crescut numărul românilor (de la 13% în primăvară la 18% în toamnă) care anticipează o înrăutăţire a situaţiei lor economice în următoarele 12 luni.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9437
Diferență: 0,0202
Ieri: 4.9427
Azi: 5.1379
Diferență: 0,4772
Ieri: 5.1135
Azi: 5.5513
Diferență: 1,3177
Ieri: 5.4791
Azi: 5.1954
Diferență: 0,3457
Ieri: 5.1775