Eveniment

CECCAR şi-a prezentat poziţia faţă de modificările propuse la legea de funcţionare a activităţii contabililor: menţinerea actualei formă de organizare teritoriale şi păstrarea actualul sistem de supraveghere directă de către Ministerul Finanţelor

CECCAR şi-a prezentat poziţia faţă de modificările...

Autor: Răzvan Botea

02.05.2022, 18:58 123

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), şi-a prezentat poziţia faţă de legea care se discută în parlament cu privire la reorganizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Potrivit sursei citate, CECCAR cere, printre altele, să se menţină actuala formă de organizare teritorială şi păstrarea actualul sistem de supraveghere directă de către Ministerul Finanţelor.

Poziţia CECCAR:

Conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a luat act de iniţiativa legislativă PL-x nr. 596/2018, proiect de lege care vizează reorganizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, şi a hotărât:

a) să se menţină actuala formă de organizare teritorială, respectiv filiale fără personalitate juridică; această formă de organizare răspunde cel mai bine nevoilor membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);

b) să se menţină actualul sistem de gestiune financiară; colectarea veniturilor se va realiza centralizat, prin intermediul filialelor, şi redistribuirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor conform bugetului propus de adunarea generală a filialei şi aprobat de Conferinţa naţională a CECCAR;

c) să se menţină actualul sistem de supraveghere directă de către Ministerul Finanţelor; se consideră injustă instituirea unui nou sistem ce presupune o supraveghere suplimentară şi impunerea de sarcini financiare suplimentare membrilor CECCAR; se solicită nediscriminarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat în raport cu alte profesii supravegheate direct de către Ministerul Finanţelor;

d) să se menţină actualul sistem de guvernanţă şi validitatea mandatelor structurilor de conducere locală şi centrală obţinute prin votul membrilor; să se respingă numirea unui administrator al CECCAR din partea unei autorităţi aflate în subordinea Ministerului Finanţelor în locul mandatelor legal obţinute pentru structurile de conducere centrale şi locale, având în vedere neconstituţionalitatea unui astfel de demers şi compromiterea independenţei în exercitarea profesiei; asupra patrimoniului CECCAR există un drept de proprietate privată;

e) să se menţină actuala competenţă a experţilor contabili în materie de expertiză contabilă judiciară care vizează expertiza contabilă cu componentă fiscală, fără a exista obligaţia expertului contabil judiciar de a deţine şi calitatea de consultant fiscal.