Eveniment

Centrul Vechi ar putea ajunge numărul 1 în chirii din Bucureşti

Centrul Vechi ar putea ajunge numărul 1 în chirii din Bucureşti
05.09.2010, 23:56 92

Centrul Istoric al Capitalei, de­li­mitat de străzi precumLipscani, Stra­da Franceză, Smârdan, Şelari sau Sta­vro­poleos,este singura zonă din Ca­pi­tală unde chiriile înregistrează untrend as­cendent, proprietarii pri­mind până la 100 de eu­ro pemetru pătrat. Principalul motiv pen­tru care investitorii suntdis­puşi să ofere între 3.500 de euro şi 10.000 de euro pe unspaţiu de 100 mp es­te traficul mare asi­gurat deja de cele peste100 de ba­ruri şi restau­rante des­chi­se în ultimii doi ani pestră­zile pie­to­nale ale centrului.

În fiecare zi, mii de oa­meni, fie că sunt turişti străini, fie căsunt bucureşteni, umplu terasele des­chise în zonă şi cheltuiescpeste 100.000 de euro. "Zona Centrului Vechi va depăşi anul acestaMagheru sau Calea Vic­toriei şi va ajunge numărul 1 în chi­rii,dacă tendinţa de creştere de acum va continua", a decla­rat pentruZF Dra­goş Petrescu, proprietarul restau­ran­telor Caru' cu Bere,City Grill sau Hanu' Berarilor, cu afaceri de 12,4 mil. euro în2009. Petrescu recunoaşte însă că cele patru unităţi pe care leadmi­nis­trea­ză în Centrul Isto­ric - o beră­rie, o shaor­me­rieşi do­uă res­tau­ran­te- îl vor ajuta anul aces­ta să creas­căafa­ce­ri­le la ni­ve­lul din 2008, când a rulat peste 14 mil.euro, ge­nerând cir­ca 70% din totalul vânzărilor. Cel mai micnivel al chiriei pe metru pătrat este de 30 de euro, po­trivitsite-urilor de specialitate, unde sunt postate zeci de anunţuri deîn­chiriere a spaţiilor co­mer­ciale din cen­trul istoric, dar pestră­zi­le renovate de primărie şi proprietari, unde s-au deschiszeci de restaurante şi cafenele, nivelul este de 50-100 de euro pemetru pătrat.

AFACERI DE LA ZERO