Eveniment

CIS: Este momentul să ne concentrăm pe creşterea economică

CIS: Este momentul să ne concentrăm pe creşterea economică

Autor: Mihaela Claudia Medrega

14.04.2011, 23:58 102

Consiliul Investitorilor Străini (CIS) consideră că România seconfruntă mai degrabă cu o lipsă de priorităţi în alocarearesurselor decât cu absenţa resur­selor şi a reluat discuţiaprivind cele cinci investiţii prioritare, care ar putea duce înurmătorii cinci ani la un plus de 9,5 puncte la creşterea PIB şi lacrearea a circa 200.000 de locuri de muncă.

"Economia românească este la un punct de cotitură. Este necesarun model economic bazat pe investiţii şi exporturi şi să ţintimspre o dezvoltare sustenabilă, cu creşterea veniturilor şiîmbunătăţirea competitivităţii. Ro­mânia se confruntă mai degrabăcu o lipsă de prio­rităţi în alocarea resurselor, nu cu o lipsă aresurselor în termeni absoluţi", a spus Mariana Gheorghe,preşe­din­tele CIS şi liderul celei mai mari companii, Petrom.

Investiţiile totale calculate de CIS pentru cele cinci proiecteprioritare ar fi de 10 mld. euro, din care costuri bugetare numai2,4 mld. euro. Cele cinci proiecte ar aduce venituri bugetaresuplimentare de 3,6 mld. euro.

În prezent, există 46.000 de proiecte de investiţii publice îndiferite stadii. "Este momentul ca autorităţile

să-şi concentreze eforturile asupra creşterii economice, nunumai asupra consolidării fiscale. Lipsa unor măsuri concrete şivizibile ar putea determina investitorii străini să ia unele măsurinedorite pentru România", a men­ţionat Gheorghe.

Autostrada Nădlac-Sibiu ar trebui să fie pe primul loc în listacelor cinci priorităţi investiţionale pentru ur­mătorii cinci ani,având în vedere impactul în economie, cheltuielile bugetare şicofinanţările de la UE. Investiţia, estimată la 3 - 4 mld.euro, aravea ca impact o creştere de 3,6 puncte a PIB pe termen mediu şicrearea a 74.000 de noi locuri de muncă.


Pe poziţia secundă în lista proiectelor figurează continuarealucrărilor la Autostrada Bucureşti-Braşov. Topul investiţiilorprioritare este completat de proiectele de infrastructură Craiova -Constanţa, hidro­centrala Tarniţa-Lăpuşteşti şi proiectulpaneuropean lansat recent Extreme Light Infrastructure.

Gheorghe a amintit că anul trecut investiţii majore din punct devedere financiar au fost oprite sau retrase din România. "Nu sumaeste importantă, ci faptul că investiţii anunţate au fost retrase.Reacţia investitorilor a fost mai rapidă în faţa unorincertitudini, lipsa de predictibilitate, elemente legislative,fiscale sau chiar de politică economică. În perioada următoaretrebuie să încercăm să dezvoltăm mediul investiţional."

Dominic Bruynseels, vicepreşedinte al CIS şi preşedinteleexecutiv al BCR, a spus că ierarhizarea proiectelor s-a bazat pemăsurarea veniturilor viitoare generate, pe susţinerea creşteriieconomice şi a creării de noi locuri de muncă, precum şi peminimizarea costurilor bugetare şi absorbţia fonduriloreuropene.

În opinia econo­mistului-şef al BNR, Valentin Lazea, maiimportantă decât can­ti­tatea investiţiilor străine este calitateainvestitorilor. "S-a vehiculat o cifră, s-a vorbit de aproximativ25 mld. euro în următorii 5-6 ani. Ceea ce pare foarte plauzibildacă până acum am atras circa 50 mld. euro. Dar mai importantădecât cantitatea mi se pare calitatea investitorilor, şi calitateasau tipul de investitori pe care România sau orice ţară îi atragedepinde de condiţiile macroeconomice şi condiţiile instituţionale.Studii internaţionale au relevat faptul că investitorii străiniserioşi se uită la patru aspecte: flexibilitatea forţei de muncă,infrastructură, funcţio­narea justiţiei şi adâncimea pieţelorfinanciare".

Ministrul transporturilor şi infrastructurii Anca Boagiu alansat un avertisment public companiilor de construcţii că nu vormai continua practicile care le permiteau să facă cereri desuplimentare cu până la 50% a valorii contractului. "Ne dorim unparteneriat cu investitorii şi constructorii şi tot ce am ceruteste ca banii să fie folosiţi corect şi lucrările să fie terminatela timp, aşa încât să nu mai avem, şi nu vom avea, noi corecţii lacontracte, suplimentări la bugetul proiectului care mergeau şi pânăla 50% din valoare."

Pentru a asigura predictibilitatea fiscală cerută de oamenii deafaceri şi de investitori, ministrul finanţelor GheorgheIalomiţianu a promis că orice măsură va fi discutată înainte cupatronatele, cu specialiştii şi reprezentanţii mediului de afacerişi a spus că nu este avută în vedere majorarea impozitelor.

CIS reprezintă peste 125 de companii cu investiţii totale înRomânia de 36 de miliarde de euro.


Mariana Gheorghe, preşedintele Consiliului InvestitorilorStrăini şi CEO Petrom

 • Economia românească este la un punct de cotitură. Este necesarun model economic bazat pe investiţii şi exporturi şi să ţintimspre o dezvoltare sustenabilă, cu creşterea veniturilor şiîmbunătăţirea competitivităţii;

 • Investiţiile în infrastructură şi în sectorul energetic auimpactul cel mai mare asupra economiei, datorită sumelor mariantrenate. Pentru atragerea investitorilor este nevoie deîmbunătăţirea cadrului legislativ şi de continuarea reformelor, înspecial în domeniul energetic;

 • Pentru creşterea eficienţei în domeniul energiei Guvernul artrebui în primul rând să dovedească predictibilitate în strategiaenergetică, să-şi stabilească în mod clar politicile, dar şiplanurile investiţionale într-un orizont mai larg;

 • Avem o masă de investitori de calitate care sunt aici şi dorescsă investească. Există un parteneriat cu autorităţile. Însălipseşte ingredientul care să facă eficientă utilizarearesurselor.

Gheorghe Ialomiţianu, ministrul finanţelor

 • Ministerul Finanţelor analizează foarte serios reducereacontribuţiilor sociale pentru angajator, însă decizia va fi luatădupă discuţii cu FMI şi Comisia Europeană; încasările bugetare suntfavorabile reducerii CAS;

 • Ministerul Finanţelor nu ia în calcul modificarea cotei unice,deşi există discuţii publice privind o asemenea măsură; nuintenţionăm să creştem impozitele;

 • Guvernul nu îşi permite reducerea TVA. Nu este în măsură săreducă TVA, pentru că ne asigură în cea mai mare parte finanţareacheltuielilor publice;

 • Ministerul Finanţelor va asigura şi resurse pentru investiţii şiîn contextul în care a trecut la o politică bugetarămultianuală;

 • Aş dori ca şi măsurile bune, şi cele mai puţin bune pentrumediul de afaceri, să fie luate în timp. Mă angajez că orice măsurăpe care o luăm în domeniul fiscal să fie discutată înainte cupatronatele, cu Colegiul Fiscal, cu specialiştii şi reprezentanţiimediului de afaceri.

Anca Boagiu, ministrul transporturilor şiinfrastructurii

 • Au fost realizate economii de 600 mil. euro din licitaţiilepentru lucrările de infrastructură, ca urmare a noilor reguli;bugetul care a fost alocat era de 1,7 mld. euro,

 • Din această sumă economisită, ministerul va aloca 200 mil. europrogramului de centuri ocolitoare, restul sumei fiind direcţionatcătre tronsonul de autostradă Lugoj-Dumbrava;

 • CNADNR a aplicat constructorilor penalităţi de 40 mil. euro dinseptembrie 2010 până în prezent;

 • În acest an vor fi finalizate lucrările de infrastructurăferoviară pe rutele Câmpina-Predeal şi Bucureşti-Constanţa, parteaa coridorului IV paneuropean;

 • Până în 2016 va fi finalizat coridorul IV pe partea rutieră, maipuţin tronsonul Sibiu-Piteşti, care are nevoie de o finanţare detrei miliarde de euro şi a cărei sursă nu a fost încăidentificată;

 • Pentru noi este foarte important să avem proiectele finanţate nudoar din surse bugetare sau din fonduri europene, ci şi cuinvestiţii private;

 • Obiectivul este ca la sfârşitul anului să demareze proiectulComarnic-Braşov.

AFACERI DE LA ZERO