Eveniment

Companiile de stat au datorii cât jumătate din cifra de afaceri anuală

Autor: Claudia Medrega

17.02.2015, 00:08 1933

Plăţile restante totale ale companiilor de stat au ajuns anul trecut la aproximativ 25 mld. lei, depăşind 40% din cifra de afaceri generată de acestea, de 62 mld. lei în 2014, în timp ce la firmele private ariera­tele au fost în ultimii ani sub 10% din cifra de afa­ceri.

Totodată, cele mai mari datorii ale com­paniilor de stat sunt la bugetul general consolidat, plăţile restante ajungând la sfârşitul anului trecut la un nivel estimat de aproape 11 mld. lei, repre­zentând aproximativ jumătate din totalul datoriilor, potrivit datelor preliminate publicate de Ministerul Finanţelor. Dacă la companiile de stat arieratele cele mai mari sunt chiar la buget, în cazul companiilor private datoriile cele mai mari au fost în ultimii ani la furnizori, comportamentul de plată fiind total diferit în sectorul privat şi în sectorul public, susţine Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal.

„Nu este deloc normal să existe o pondere atât de mare a arieratelor companiilor de stat în cifra de afaceri. La companiile de stat disciplina de plată este mult mai slabă. Statul încurajează comportamentul de neplată în cazul propriilor companii, ceea ce creează hazard moral. Companiile private se pot întreba de ce să plătească datoriile la buget în situaţia în care companiile de stat nu-şi achită arieratele. Este clar  concurenţă neloială: com­panii de stat versus companii private. Nu poţi să pretinzi plata taxelor şi impozitelor cât timp companiile din jurisdicţia statului nu-şi plătesc datoriile la buget“, a explicat şeful Consiliului Fiscal.

Achitarea arieratelor în sectorul public a fost unul dintre principalele angajamente asumate constant de România în acordurile cu FMI, fiind nerespectat de cele mai multe ori. Companiile de stat au continuat în anii de criză să înregistreze pierderi uriaşe şi să genereze arierate.

„Foarte multe companii de stat supravieţuiesc neplătind datorii la stat şi primind subvenţii de la stat. Unele companii de stat nu au plătit de ani de zile datoriile, în special la bugetul de asigurări sociale, dar sunt beneficiare de asistenţă socială.“

Cei 274 de operatori economici la care statul este acţionar unic sau majoritar ori deţine direct sau indirect o participaţie majoritară figurează în statistica Ministerului Finanţelor cu un volum preliminat al plăţilor restante de 15,7 mld. de lei la 31 decembrie 2014, din care 8,4 mld. de lei sunt restanţe la bugetul consolidat. În cazul celor 1.105 operatori economici la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, plăţile totale restante erau la sfârşitul anului trecut de 9,14 mld. lei, din care datoriile la buget au fost de 2,5 mld. lei, potrivit datelor preliminate.

Datoriile companiilor private şi arieratele firmelor de stat au avut un trend ascendent după anul 2008, apropiindu-se de 20% din PIB (aproximativ 120 mld. lei), comportamentul de plată deteriorându-se în timpul crizei. Însă, în 2012 şi 2013 trendul s-a inversat, înregistrându-se o scădere a ponderii restanţelor în PIB.

 

Cum a fost situaţia datoriilor companiilor de stat în 2013 şi ce arierate aveau firmele private

Datoriile totale ale companiilor private au ajuns în 2013 la aproape 90 mld. lei, nivel aproape dublu faţă de 2008, iar arieratele firmelor de stat au avansat de la 17 mld. lei în 2008 la 22 mld. lei în 2013, potrivit Consiliului Fiscal. Arieratele sunt împrumuturi sau datorii băneşti care au devenit restante în urma nerespectării condiţiilor contractuale, incluzând datorii către buget, bănci, furnizori sau alţi creditori.

Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal

 

În cazul companiilor private, sumele restante la bănci au crescut de aproape 12 ori în anii de criză, până la 12,9 mld. lei. Totodată, datoriile companiilor private la bugetul general consolidat au avansat până la aproximativ 12 mld. lei. Cele mai mari arierate ale companiilor private, cele către furnizori, au urcat de la 34 mld. lei în 2008 la aproape 47 mld. lei în 2013, reiese din datele centralizate de Consiliul Fiscal.

În 2013, contribuţia celor peste 1.000 de companii de stat la cifra de afaceri totală din economie a fost de doar 4,4% în 2013, în timp ce restanţele au fost de 19,8% din totalul arieratelor.

La sfârşitul anului 2013, un număr de 1.086 de companii cu capital majoritar de stat au raportat situaţii financiare la Ministerul Finanţelor, majoritatea fiind organizate ca societăţi comerciale şi regii autonome, totalizând o cifră de afaceri agregată de circa 46,9 mld. lei (cu 2,94 mld. lei sub valoarea din 2012).

Deşi contribuţia acestor companii la cifra de afaceri totală din economie era de doar 4,4% în 2013, plăţile restante acumulate de acestea reprezentau 19,8% din totalul arieratelor înregistrate la nivelul întregii economii, ambii indicatori continuând trendul descres­cător faţă de maximul atins în 2009 (6% pentru contribuţia companiilor de stat la cifra de afaceri totală din economie şi 35,5% pentru plăţile restante acumulate de companiile de stat din total arierate la nivelul întregii economii).

Stocul de arierate pentru cele 1.086 de companii de stat identificate reprezenta 3,6% din PIB în 2013, urmând acelaşi trend descrescător (6,9% din PIB, nivel maxim atins în 2009). Datele relevă că, deşi ponderea arieratelor întreprinderilor de stat rămâne importantă, aportul lor la valoarea adăugată brută per total economie se menţine modest (10,5%), aproape de minimul înregistrat în anul 2008 (10,7%).

Valoarea adăugată brută în termeni absoluţi a fost marginal mai ridicată faţă de anul precedent (23,8 mld. lei faţă de 22,3 mld. lei), ritmul de creştere fiind însă inferior celui din sectorul privat, conform Consiliului Fiscal.