Companiile de stat din judeţe - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit

26 ian 2017 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Cele aproape 1.200 de întreprinderi publice de subordonare locală din România, adică deţinute de consiliile locale şi primării, au avut în 2015 un rezultat cumulat negativ de 0,9 miliarde de lei, în vreme ce întreprinderile publice subordonate central, adică ministerelor, în număr de 374, au avut un rezultat net cumulat pozitiv de 4,84 miliarde de lei, se arată în raportul macroeconomic care însoţeşte proiectul de buget pe 2017.

Aceste date arată că, sub presiunea schim­bărilor de management din ulti­mii ani, companiile de stat aflate în subor­dinea directă a ministerelor şi-au îmbunătăţit rezultatele, în schimb cele judeţene nu.

Astfel, dintre cele 1.200 de com­pa­nii de stat din administraţia locală, a­proa­pe 800 au fost pe profituri cu­mulate de 0,7 miliarde de lei, iar restul de 400 au raportat pierderi de 0,8 miliarde de lei. Din totalul întreprin­derilor de subordonare centrală, aproape 160 au înregistrat pierderi în sumă totală de 3,52 miliarde de lei, iar restul de 220 au avut profituri nete totale de 8,4 miliarde de lei.

Valoarea folosită pentru PIB pentru 2016 este de 712,8 miliarde de lei, menţionează raportul.

Participaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale  la întreprinderile publice sunt evaluate la sumă totală de 30,71 miliarde de lei, din care participaţiile directe au fost de 28,06 miliarde de lei. Aceeaşi sursă mai arată că întreprinderile publice au avut un grad total de îndatorare de 31%, calculat ca total datorii/total active, din care aproape jumătate (47%) aparţine întreprinderilor de subordonare locală.

Din cele 374 de întreprinderi publice de subordonare centrală - cate­go­rie în care intră companiile, in­sti­tutele de cercetare şi regiile auto­nome în care ponderea cumulată a capitalului public este de peste 50% inclusiv, deţi­nut direct sau indirect de autorităţile publice central -  numai 234 au fost active în 2015, restul regăsindu-se în diverse stadii de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară sau dizolvare.

Întreprinderile publice aveau la sfârşitul anului 2015 un capital propriu total de 59 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 8,22% din PIB, iar activele lor au cumulat 178 miliarde de lei.

Datoriile raportate întreprinderile publice în 2015 erau în sumă totală de 56 miliarde de lei, iar plăţile restante ale întreprinderilor publice cumulau 23 miliarde de lei.

Cele mai mari plăţi restante sunt în dreptul întreprinderilor publice aflate în insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară sau dizolvare, care aveau în total 11 miliarde de lei plăţi neachitate.

 

Întreprinderile publice subordonate ministerelor, active de 4 ori mai mari

Activele totale ale întreprinderilor publice au fost în sumă totală de 178 miliarde de lei, din care activele totale ale întreprinderilor publice de subordonare centrală au fost în sumă de 145 miliarde de lei, iar activele totale ale întreprinderilor publice de subordonare locală au fost în sumă de 33 miliarde de lei.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 26.01.2017

 
Cuvinte cheie:
companii de stat
, ministere
, pierderi
, profit
, miliarde
Vizualizari:
Printeaza
zf.ro
Abonează-te la Închide