Eveniment

Construcţiile ridicate ilegal vor fi demolate. Nu mai este posibilă „intrarea în legalitate“

Construcţiile ridicate ilegal vor fi demolate. Nu mai este posibilă „intrarea în legalitate“

Autor: Iulian Anghel

03.02.2011, 23:59 3161

Guvernul a decis prin ordonanţă de urgenţă eliminareaposibilităţii obţinerii de către proprietari, constructori saudezvoltatori care au încălcat planurile de urbanism a aşa-numitelor"planuri de urbanism de intrare în legalitate" pentru construcţiacare nu respectă planurile. Executivul a limitat drastic şiposibilitatea admiterii de către autorităţile publice a Planurilorde Urbanism Zonal (PUZ) finanţate de către investitori privaţi sauproprietari de terenuri care permit în prezent ca, pentru osuprafaţă de 1.000 de metri pătraţi, PUZ să se abată de la Planulde Urbanism General (PUG).

Ordonanţa de urgenţă care modifică Legea 530/2001 privindamenajarea teritoriului şi urbanismul stabileşte clar că statulpoate impune limitări privind modul de folosire a proprietăţii.

"Statul, prin intermediul autorităţilor publice, are dreptul şidatoria de a impune limitări privind modul de folosire aproprietăţii în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltaredurabilă şi a respectării interesului general, potrivit legii."

Ministrul dezvoltării Elena Udrea a afirmat miercuri-seară, dupăşedinţa de guvern, că noua formă a legii nu mai lasădezvoltatorului sau investitorului posibilitatea ca după ce aridicat o construcţie cu încălcarea legii să obţină un nou plan deurbanism zonal sau documente de intrare în legalitate.

Obţinerea unui plan de urbanism de intrare în legalitate este opractică des întâlnită: proprietarul s-au dezvoltatorul ridică oconstrucţie cu încălcarea planurilor de urbanism acceptate, dupăcare cere administraţiei să i se aprobe un alt plan "de intrare înlegalitate". Administraţia are două soluţii: fie aprobă planul deintrare în legalitate, fie dispune demolarea totală sau parţială aclădirii (acolo unde este posibil). Însă, în majoritatea cazurilorinstanţele pe rolul cărora au ajuns aceste litigii au dispus"intrarea în legalitate" Între cele mai cunoscute astfel de litigii(ele sunt cu zecile) se numără ansamblul de blocuri construit deomul de afaceri Costică Constanda în satul francez.

Într-un singur caz o instanţă bucureşteană (JudecătoriaSectorului 2) a dispus în vara trecută demolarea clădirii - estevorba despre un bloc din str. Aurel Vlaicu din Bucureşti care nu arespectat regimul de înălţime şi amprenta la sol. Decizia nu estedefinitivă. În urma acestui caz, arhitectul-şef al Capitalei GeorgePătraşcu aprecia că zeci de clădiri din Bucureşti ar trebuidemolate din cauza nerespectării legii.

"O construcţie odată ridicată cu încălcarea legii nu mai poateprimi de acum PUZ de intrare în legalitate, urmând ca prin legeaconstrucţiilor să decidem ce se va întâmpla cu aceste construcţii.Propunerea pe care o vom face este să fie demolate", spune ElenaUdrea.

Nicuşor Dan, preşedintele Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, spunecă noile modificări sunt foarte utile: "Noi le-am cerut şi suntfoarte utile". Dacă sunt şi suficiente?: "Sunt multe lucruri caretrebuie modificate şi în legea construcţiilor, pentru că cele douălegi merg împreună".

Noua legislaţie limitează finanţarea de către dezvoltatori sauconstructori a PUZ-urilor (aşa-numite PUZ-uri derogatorii de laPlanul de Urbanism General) la parcuri industriale, parcuricomerciale, noi cartiere rezidenţiale, înfrastructură de transportşi doar pentru suprafeţe foarte mari: extinderea intravilanuluilocalităţii cu cel puţin 10.000 mp pentru locuinţe sau cu cel puţin5.000 mp pentru funcţiuni de servicii şi producţie.

Astăzi există posibilitatea legală ca un proprietar să facă unPUZ derogator pentru o suprafaţă de 1.000 mp. Din această cauză,spune Elena Udrea, oraşele arată cum arată: blocuri turn încartiere cu construcţii mici sau fabrici în cartiererezidenţiale.

Principalele modificări în legeaurbanismului

Statul poate impune limitări privind modul de folosire aproprietăţii (inclusiv private) "în vederea asigurării condiţiilorde dezvoltare durabilă şi a respectării interesului general,potrivit legii".
Nu mai există posibilitatea obţinerii uni plan de "intrare înlegalitate" pentru construcţiile ridicare cu încălcare planuriloriniţiale. Soluţia: demolarea clădirii care nu poate, prin ajustări(demolarea unor etaje, de exemplu), reveni în parametrii planuriloriniţiale.
Se limitează drastic PUZ-urile finanţate de persoane private. Nu semai pot face astfel de PUZ-uri pentru locuinţe particulare, ci doarpentru proiecte foarte mari (ansambluri rezidenţiale cu extindereaintravilanului cucel puţin 10.000 mp sau cu cel puţin 5.000 m2pentru funcţiuni de servicii şi producţie).

AFACERI DE LA ZERO