Eveniment

Contabilii, sancţionaţi de Concurenţă cu cea mai mare amendă. Urmează notarii?

Contabilii, sancţionaţi de Concurenţă cu cea mai mare amendă. Urmează notarii?

Autor: Claudia Medrega

26.10.2010, 23:59 59

"Este o sancţiune mare. Aceasta este cea mai mare amendăprocentuală dată de Consiliul Concurenţei - 9,2% din veniturileCECCAR în anul 2009 - şi cea mai mare sancţiune aplicată uneiasociaţii. Acest fapt se datorează gravităţii faptei, care estesimilară unui cartel, duratei ridicate - 9 ani şi circumstanţeloragravante, respectiv continuarea încălcării legii după declanşareainvestigaţiei şi ignorarea avertismentelor ConsiliuluiConcurenţei", a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele ConsiliuluiConcurenţei.

Până la închiderea ediţiei, oficialii CECCAR nu au putut ficontactaţi.

În toamna anului trecut, Consiliul Concurenţei a atacat dur,pentru prima dată, şi casta notarilor. Acum preşedinteleConsiliului spune că "lucrurile sunt mai complicate", situaţiaajungând la nivel de "negociere". "Notarii au o lege prin care puntarife. CECCAR a făcut de capul lui. Legea Consiliului Concurenţeibate regulamentul CECCAR. Dar legea Consiliului nu bate legeanotarilor. Nu avem forţă de a impune, ci de a negocia. Notarii auredus tarifele pentru persoane fizice foarte puternic la ipoteci şiextrem de puternic la reipotecare."

La începutul acestui an, Corpul Experţilor Contabili şiContabililor Autorizaţi din România (CECCAR) avea 33.908 membri,dintre care 20.880 experţi contabili, 6.723 contabili autorizaţi si6.305 societăţi de profil.

Chiriţoiu, fost consilier prezidenţial, a explicat căaproximativ 70% dintre membrii asociaţiei au încercat să aplicetarifele minime, "victimele" fiind companiile mici şi medii. "Nu afost nicio plângere. A fost o autosesizare a ConsiliuluiConcurenţei. Este important ca şi victimele să se plângă."

Consiliul Concurenţei a impus CECCAR să înceteze practicaanticoncurenţială şi să abroge Regulamentul în termen de trei lunide la comunicarea oficială a deciziei.

În cazul nerespectării deciziei Consiliului Concurenţei, CECCARriscă o amendă suplimentară de până la 5% din veniturile zilnicemedii din anul financiar anterior sancţionării.

În baza estimărilor interne ale Consiliului Concurenţei arezultat că în urma eliminării acestei practici anticoncurenţiale,mediul de afaceri (consumatorii de servicii contabile) va beneficiade o economie de costuri anuală situată între 70 de milioane de leişi 200 de milioane de lei.

Această economie a fost estimată ca fiind diferenţa dintretarifele plătite ca urmare a Regulamentului şi cele care ar fiexistat dacă ar fi funcţionat concurenţa prin preţ.

Investigaţia a fost declanşată de Consiliul Concurenţei în 2009şi a evidenţiat faptul că CECCAR a stabilit onorariile în profesiacontabilă încă din anul 2001, chiar dacă în 2000 fusese avertizatde autoritatea de concurenţă să nu adopte un astfel de act.

În 2004, Regulamentul de stabilire a tarifelor a fostactualizat, iar sumele au fost transformate în euro. Pentru a fiaplicate de toţi membrii săi, în 2009, conducerea CECCAR a decispublicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului care stabileanivelurile onorariilor.

Cine mai e sub lupa Concurenţei

Cele mai importante investigaţii pe pieţe mari aflate înderulare în acest moment sunt în sectoarele farmaceutic, bancar,retail alimentar şi energie. Concurenţa are deschise patruinvestigaţii mari pe piaţa distribuţiei en gros de medicamente, întimp ce în sectorul comerţului alimentar ancheta vizează patrureţele de magazine la care există suspiciuni de abuz de poziţiedominantă în relaţiile cu furnizorii lor. Prima anchetă derulată deConsiliul Concurenţei în sectorul bancar, declanşată pe fondulsuspiciunilor privind o posibilă tentativă de manipulare adobânzilor pe piaţa monetară în timpul turbulenţelor din octombrie2008, a adus deja două amenzi mari pentru BRD şi Raiffeisen.

AFACERI DE LA ZERO