Eveniment

Cu cine trebuie să înceapă ANAF verificările veniturilor: politicieni care spun că trăiesc din salariu, dar care au active de milioane de euro

Cu cine trebuie să înceapă ANAF verificările...
11.08.2015, 00:06 4259
Declaraţiile de avere ale unor poli­ti­cieni, şefi de regii sau alte instituţii publice arată că există dis­crepanţe majore în­tre valoarea proprie­tă­ţilor, bunurilor sau depozitelor bancare deţinute şi ve­ni­turile anuale declarate de respectivii funcţionari publici.

ANAF a anunţat că va începe veri­fica­rea a 313 persoane, alese în baza unui algoritm de calcul care ia în consi­de­rare bunurile achiziţionate de con­tri­bu­abili. Astfel, moştenirile sau dona­ţiile nu fac obiectul verificărilor ANAF.

În cadrul acţiunii anunţate de ANAF, pentru mo­ment cel puţin, vor fi lua­te în calcul doar achi­ziţiile făcute în perioada 2011-2013, fără ca in­spec­torii ANAF să se uite la achiziţiile an­te­rioa­re anu­lui 2011, întrucât aceasta este pe­rioada pentru care actualul cadru legal per­mite astfel de verificări. În schimb, ANAF poate verifica veniturile contri­bua­bililor până la anul 2006, astfel că dacă veniturile din inter­valul 2006-2010 aco­peră eventualele achi­ziţii din 2011-2013, respec­tivii contribuabili nu mai intră pe lista celor cu risc fiscal crescut.

ZF a analizat ieri 15 declaraţii de ave­re ale unor politicieni, şefi de regii sau alte instituţii pu­blice. Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) sunt disponibile peste 5 milioane de declaraţii de avere şi de interese, din perioada 2008-2015, care ar putea fi uti­li­zate ca sursă de informaţie de către ANAF. Dintre acestea, ZF le-a luat în cal­cul pe cele mai recente pentru fie­care persoană în parte, iar funcţionarii publici au fost aleşi în mod aleatoriu.

De pildă, Vasile Blaga, senator şi copreşedinte al PNL, a avut anul trecut venituri declarate de puţin peste 110.000 lei, salariul său de senator ridi­cându-se la 70.000 lei anual. Blaga de­ţine două terenuri de peste 3.000 mp fie­care în judeţul Bihor (unul cumpărat, al­tul moştenit), două case, un aparta­ment de 209 mp în Bucureşti (cumpărat în 2007) şi o casă de vacanţă de 150 mp la Mamaia, cumpărată în 2013. Blaga are şi două credite care însumează 1,1 mil. lei, luate în 2007.

La rândul său, preşedintele interi­mar al PSD, Liviu Dragnea, şi-a decla­rat venituri anuale de 71.000 lei, potrivit celei mai recente declaraţii de avere, de la începutul acestui an. El deţine trei terenuri extravilane, în Alexandria, Buşteni şi Turnu Măgurele, un aparta­ment în Turnu Măgurele şi o casă în con­strucţie în Alexandria, un spaţiu co­mer­cial de 1.500 mp şi trei autoturisme. Preşedintele interimar al PSD nu are nicio datorie trecută în declaraţia de avere.

Cu venituri declarate de 85.000 lei, Florin Nicolae, unul dintre vicepre­şedinţii ANAF, are patru tere­nuri extravilane în judeţele Sibiu şi Pra­hova, dobândite în 2012, în urma suc­cesiunii şi a unor donaţii. În aceleaşi mo­duri, el a dobândit un apartament şi o casă în Prahova, singura locuinţă cum­părată fiind un apartament de 116 mp, în 2004.

Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF, deţine, conform celei mai recen­te declaraţii de avere, trei terenuri intravilane în Vaslui, cu o suprafaţă tota­lă de puţin peste 10.000 mp.

La venituri de circa 900.000 lei anual, şeful ANAF mai deţine două apartamente în Bucureşti (circa 200 mp împreună) şi două case (în Vaslui şi Ilfov), împreună cu soţia sa. Două dintre acste imobile sunt moştenite. De asemenea, Diaconu are şi 1 mil. lei în mai multe conturi, 90.000 dolari şi peste 60.000 euro, precum şi acţiuni la două companii, de peste jumătate de milion de lei. În plus, el a contractat şI un credit de 200.000 lei în 2008, cu scandeţa în acest an.

Un caz cunoscut de funcţionar care deţine proprietăţi importante este cel al fostului director RA-APPS Georgian Surdu. Veniturile declarate de fostul şef RA-APPS sunt de puţin peste 100.000 lei pe an. Surdu deţine două terenuri agricole şi unul intravilan în Buzău şI trei terenuri agricole în Ilfov, precum şi trei case şi un  apartament în Snagov şi, respectiv Bucureşti (în total, peste 800 mp). De asemenea, el mai deţine un skijet, o barcă şi o maşină Range Rover cum­părate în perioada 2013-2014. Surdu are şi depozite de circa 300.000 lei şi un credit de peste 1 mil. lei luat de la o persoană juridică. Fostul şef RA-APPS este cercetat într-un dosar de corupţie deschis de DNA în primăvară.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, deţine două terenuri extravilane în Snagov, cumpărate în 2002 şi 2013, patru apartamente (trei în Bucureşti şi unul în Constanţa) şi o casă de 455 mp în Snagov, toate cumpărate sau obţinute prin donaţie înainte de 2009. În 2013, soţia lui Tăriceanu a dobândit bijuterii şi ceasuri în valoare de circa 60.000 euro. Tot în 2013, Tăriceanu a vândut un apartament către fosta soţie Livia Popescu-Tăriceanu (146.000 euro) şi un autoturim. Venitul anual al preşedintelui Senatului este de circa 100.000 lei, potrivit declaraţiei de avere. Tăriceanu deţine şI circa 600.000 euro în mai multe conturi şi circa 20.000 lei.

Scopul acţiunii iniţiate de ANAF este de a obliga contribuabilii care nu şi-au declarat integral veniturile să-şi plătească impozitele pentru respectivele diferenţe.

“Nu politicienii sunt principalii vizaţi de ANAF. ANI se ocupă de verificarea veniturilor şi a averii politicienilor, inclusiv sursa veniturilor. Nici ANI nu lucrează în mod consistent, ci mai mult la sesizări”, a spus Emilian Duca, consultant fiscal.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24