Eveniment

Cum relansează guvernul Ponta economia: cheltuielile de capital scad cu 10%, iar cele de personal cresc cu 18% pe primul semestru

Cum relansează guvernul Ponta economia: cheltuielile de...

Autor: Claudia Medrega, Iulian Anghel

28.07.2013, 21:34 2080

În iunie, cheltuielile de capital au totalizat 960 mil. lei, în scădere cu 17,7% faţă de ace­eaşi lună din 2012. La polul opus, chel­tuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 11%, la 2,6 mld. lei.

Ajustarea cheltuielilor de investiţii nu este o noutate. Cheltuielile de capi­tal au fost pe o tendinţă preponderent des­cendentă în ultimii ani. Ţintele de de­ficit bugetar agreate cu FMI au fost în­deplinite, uneori, prin sacrificarea in­ves­tiţiilor şi amânarea plăţilor către me­diul privat, iar arieratele statului repre­zintă în continuare o problemă nerezolvată.

România are nevoie de infra­struc­tu­ră, iar o soluţie ar fi creşterea ab­sorbţiei fondurilor europene, precum şi alo­carea unor sume de la buget în aceas­tă direcţie, care să fie cheltuite efi­cient, după cum au tot repetat analiştii.

La jumătatea anului cheltuielile de capital au ajuns la 7,1 mld. lei, cu aproape 10% sub nivelul din aceeaşi pe­rioadă a anului trecut. Iar volumul redus al investiţiilor are implicaţii negative asupra creşterii economice.

Cheltuielile totale pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, pre­cum şi cele aferente programelor de dez­voltare finanţate din surse interne şi exter­ne, au fost de 12,2 mld. lei în S1 (1,96% din PIB), potrivit informaţiilor publicate de Ministerul Finanţelor.

Cheltuielile de personal înregistrau la sfârşitul primelor şase luni din acest an un plus de 18% faţă de acelaşi interval din 2012, Finanţele explicând evo­luţia prin „reîntregirea salariilor per­so­nalului bugetar“ şi „plata hotărâ­rilor judecătoreşti“.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut an de an şi nici criza nu a reuşit să le domolească. Statul a cheltuit în primul semestru din 2013 pentru bunuri şi servicii 16,6 mld. lei, cu aproape 7% peste nivelul din 2012, fiind dificil de stopat risipa.
 

Ce s-a întâmplat cu fondurile europene

Cheltuielile statului cu programele finanţate din banii nerambursabili ai UE au scăzut în primele şase luni ale lui 2013, fa­ţă de perioada si­mi­lară a anului trecut, cu 19,2%, la 5,2 mld. lei (1,1 mld. euro), în vreme ce sumele pri­mi­te de la Bruxelles în bugetul consolidat în contul plăţilor efec­tua­te şi ca prefi­nan­ţări au scăzut cu 1,3%, până la 3 mld. lei (660 mil. euro).

Acest lucru arată că pe zona fon­durilor europene, nu se mişcă nimic. Pen­tru că o bună parte dintre banii chel­tuiţi în proiecte cu fonduri neram­bur­sabile ar trebui să se întoarcă în bu­get şi să fie eviden­ţiaţi la capitolul „sume pri­mite de la UE în contul plăţilor efec­tuate şi prefinanţări“. Dacă nu se întorc aceşti bani, atunci ei intră în calculul defi­ci­tului bugetar. Atunci Ministerul Finanţelor a rămas prudent şi a redus, la şase luni, cu 19,2% chel­tuielile cu proiectele europene. Dacă lucrurile nu se schimbă fundamental în următoarele luni în sensul îmbunătăţirii considerabile a absorbţiei, atunci nici cheltuielile din buget cu proiectele finanţate de UE nu vor avea o evoluţie pozitivă, întrucât guvernul a admis să plătească din buget şi corecţiile finan­ciare de aproape 800 mil. euro dictate anul trecut de UE, ceea ce se traduce, practic, printr-un minus de 800 de milioane de euro în visteria statu­lui - bani care pot fi recuperaţi în viitor, dar nu se ştie când.

În iunie, potrivit datelor Ministe­rului Fondurilor Europene, România a primit rambursări de fonduri struc­turale de la UE de doar 23 de milioane de euro - ceea ce a făcut ca rata de rambursare să crească nesemnificativ, de la 15,1% în mai la 15,3% în iunie, din totalul fondurilor alocate, între 2007 şi 2013, de 19,6 mld. euro.

În prima jumătate a anului 2013, România a luat de la Comisia Euro­pea­nă (sume decontate în baza cheltuielilor efec­tuate) în jur 700 de milioane de euro (dintre care 660 mil. euro sunt sume eviden­ţiate în execuţia bugetului general consolidat) şi a transmis Bruxel­lesului cereri pentru alte 670 de milioane de euro.

Cheltuielile totale au ajuns la sfâr­şitul primului semestru la 104,2 miliarde de lei, cu 4,3% peste nivelul din aceeaşi perioadă din 2012.
 

Cum au evoluat veniturile bugetare şi deficitul

Ritmul de creştere a veniturilor bugetare a fost de doar 4,8%, faţă de primele şase luni din 2012, la jumătate faţă de creşterea bugetată de 9%, evo­luţia încasărilor reflectând doar parţial ascensiunea economiei. Venitu­ri­le din TVA au crescut cu 2,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 4,8%, în timp ce rambur­să­rile de taxă au fost cu 14,8% mai mari.

Încasările din impozitul pe venit şi contribuţiile sociale au avansat cu 9,3% şi, respectiv, 4,3% datorită creşterii ve­ni­turilor salariale, ca urmare a reîn­tre­girii salariilor bugetarilor şi a majorării salariului minim.

Deficitul bugetar a fost la sfârşitul primului semestru de 6,6 miliarde de lei, reprezentând 1,06% din PIB.

Ministerul Finanţelor condus de Daniel ChiŢoiu trebuie să decidă până la sfârşitul lunii în ce fel va face  prima rectificare bugetară din acest an

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 29.07.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO