Eveniment

Cursul pare în echilibru. Dobânzile sunt prea mari. Avem nevoie de investiţii străine

Cursul pare în echilibru. Dobânzile sunt prea mari. Avem nevoie de investiţii străine

Autor: Claudia Medrega

13.07.2012, 00:08 2001

Mugur Isărescu, guver­na­torul BNR, a evitat ieri din toate puterile să comenteze situaţia de pe scena politică in­ter­nă care ţine leul în tensiune şi ridică sem­ne de întrebare pe pieţele in­ternaţio­na­le cu privire la ceea ce se în­tâmplă în România.

Guvernatorul BNR, bancheri co­mer­ciali şi analişti au analizat ieri la ban­ca centrală problemele actuale ale creş­terii economice corelate cu evoluţia inflaţiei şi a cursului de schimb.

Isărescu a arătat încă de la începu­tul discuţiilor că nu va exista o concluzie fi­nală, arătând că "factorii politici" trebuie să tragă concluziile.

De-a lungul dezbaterilor care au du­rat mai bine de trei ore, guvernatorul BNR nu a făcut nicio referire directă la de­precierea monedei naţionale din ul­timele zile. Între timp, cotaţia de refe­rin­ţă leu/ euro s-a apro­piat de maximul is­toric, ajungând la 4,5252, în timp ce cursul leu/dolar a atins un nou record, de 3,7031.

Noul model de creştere economică sus­tenabilă pentru România continuă să fie o enigmă şi una dintre provocările şi temele nesfârşite de discuţie la mai bine de trei ani de la declanşarea crizei. Iar în cadrul dezbaterii au fost amintite doar soluţiile clasice: fonduri europene şi atragerea de investiţii străine.

Isărescu a arătat că România tre­bu­ie să creeze locuri de muncă şi să îşi creas­că productivitatea pentru a avea creş­tere economică, investiţiile fi­ind esen­ţiale. În condiţiile în care inves­ti­ţiile interne sunt limi­tate şi nu există me­canisme de sti­mu­lare a economisirii, Ro­mânia rămâne de­pen­dentă de capita­lul străin şi de fon­du­rile europene, după cum a arătat guvernatorul BNR.

Banca Naţională este îngrijorată că băn­cile care au lansat produse de econo­mi­sire pentru euro cu dobânzi de 5% ar putea înregistra pierderi şi eroda din ca­pitaluri, iar prin for­ţarea eco­no­misirii poate fi afectată chiar creş­terea economică pe termen scurt.

Modul în care Banca Naţională poa­te sau nu să susţină creşterea econo­mi­că nu a lip­sit dintre subiectele abor­date în cadrul con­ferinţei. Iar una din­tre concluziile des­prinse a fost că în Ro­mânia nu pot fi fo­lo­site cursul de schimb, inflaţia sau do­bân­da pentru a stimula creşterea economică.

Stimularea consumului este una dintre soluţiile vehiculate frecvent pentru susţinerea creşterii economice. Isărescu a avertizat că, pe structura actuală a econo­miei româneşti, creşte­rea consumului duce inevitabil la impor­turi mai mari şi deteriorarea defi­citului de cont curent.

AFACERI DE LA ZERO