Eveniment

Datoria externă scade uşor, investiţiile străine s-au redus cu 40% iar contul balanţei de plăţi rămâne pe plus

Datoria externă scade uşor, investiţiile străine s-au...

Autor: Claudia Medrega

14.07.2013, 21:20 807

Contul curent al balanţei de plăţi a reuşit să ră­mână în primele cinci luni pe excedent, în timp ce investiţiile străine s-au prăbuşit cu aproape 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar datoria ex­ternă a coborât uşor sub pragul de 100 mld. de euro.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat în pe­rioada ianuarie ñ mai un excedent de 314 mil. euro, în con­trast cu deficitul de 2,3 mld. de euro din aceeaşi pe­rioa­dă din 2012. Evoluţia a fost influenţată de re­du­ce­rea deficitului balanţei comerciale şi al veni­tu­ri­lor, pre­cum şi de surplusul înregistrat de balanţa serviciilor.

În acest an România a revenit pe excedent de cont cu­rent pentru prima dată din 1990. Revenirea pe ex­ce­dent de cont curent a fost caracterizată de ana­lişti ca fiind „o surpriză plăcută“, o „veste bună“, în contextul în care România a înregistrat în ultimii trei ani, în me­die, un deficit de cont curent de 4,2% din PIB.

Pentru întregul an 2013, analiştii şi-au ajustat prog­nozele pentru deficitul de cont curent de la 4% din PIB spre 3% din PIB. România rămâne totuşi ţara din Eu­ro­pa Centrală şi de Est cu cea mai mare dependenţă de investiţiile de por­tofoliu pentru a finanţa deficitul de cont curent. Iar in­vestiţiile străine directe sunt în scăde­re liberă, în timp ce gradul de absorbţie al fondurilor europene nu este foar­te încurajator. În primele cinci luni din acest an, in­ves­tiţiile străine directe atrase de România au în­su­mat doar 414 mil. euro, cu 37% sub nivelul din aceeaşi pe­rioadă a anului trecut.

În anii 2007 şi 2008 deficitul de cont curent a fost una dintre cele mai importante vulnerabilităţi ale Ro­mâ­niei, ajungând şi la 13-14% din PIB, dar în ultimii ani deficitul s-a ajustat puternic. Ajustarea deficitului de cont curent reflectă diminuarea dependenţei de flu­xu­rile externe de capital.

Datoria externă totală, care include atât datoria sta­tului, cât şi pe cea privată, a ajuns în luna mai 2013 la 99,9 mld. euro, coborând sub pragul de 100 mld. euro, după trei luni în care s-a menţinut peste acest ni­vel. În decembrie 2008, când a început criza, datoria ex­ter­nă totală era de 72 mld. euro, din care statul avea 11 mld. euro, iar firmele private şi băncile 61 mld. euro.

Din datoria externă suplimentară acumulată în cri­ză, de aproape 30 mld. euro, statul este responsabil de aproximativ 90%.

Datoria externă totală, care include atât datoria statului, cât şi pe cea privată, a ajuns în luna mai 2013 la 99,9 mld. euro, coborând sub pragul de 100 mld. euro, după trei luni în care s-a menţinut peste acest nivel. Cea mai mare parte a datoriei este pe termen mediu şi lung, respectiv 79,5 mld. euro (79,5% din total datorie externă). Datoria externă pe termen scurt a fost la sfârşitul lunii mai de  20,5 mld. euro (20,5% din total datorie externă), în creştere cu 1,1% faţă de sfârşitul anului 2012.

România a atras investiţii străine de doar 400 mil. euro în cinci luni

Investiţiile străine directe atrase de România în primele cinci luni au însumat doar 414 mil. euro, cu 37% sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. În perioada ianuarie-mai 2012 fluxurile de capitaluri străine au totalizat 656 mil. euro. Creditele intragrup au însumat în primele cinci luni din acest an 329 mil. euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 85 mil. euro, potrivit datelor BNR. Analiştii au anticipat pentru acest an o creştere uşoară a investiţiilor străine faţă de 2012, când nivelul a coborât la 1,6 mld. euro, minimul ultimilor 10 ani. Însă, până acum semnalele au fost dezamăgitoare.

Contul curent al balanţei de plăţi a reuşit să rămână în primele cinci luni pe un excedent de 314 mil. euro, în contrast cu deficitul de 2,3 mld. de euro din aceeaşi perioadă din 2012. Evoluţia a fost influenţată de reducerea deficitului balanţei comerciale şi al veniturilor, precum şi surplusului înregistrat de balanţa serviciilor. Deficitul balanţei comerciale a scăzut cu 1,47 mld. euro, la venituri scăderea a fost de 502 mil. euro, iar balanţa serviciilor a avut un surplus de 783 mil. euro, faţă de un deficit de 18 mil. euro. În acest an România a revenit pe excedent de cont curent pentru prima dată din 1990. În ultimii trei ani, România a înregistrat în medie, un deficit de cont curent de 4,2% din PIB.

Acest articol a apărut în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 15.07.2013

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24