Eveniment

Datoria publică a crescut cu 16 mld. lei în 2016, dar s-a redus uşor ca pondere din PIB, graţie creşterii economice solide

Datoria publică a crescut cu 16 mld. lei în 2016, dar...

Autor: Iulian Anghel

07.03.2017, 00:06 3851
Datoria publică (lei şi valută) a crescut în 2016 cu aproape 16 mld. lei, dar a scăzut ca pon­dere în PIB cu 0,3% ca ur­ma­re a unei evoluţii bune a eco­no­mi­ei, care a crescut cu 4,8%, şi a unui de­fi­cit bu­getar sub cel anticipat - 2,4% din PIB.

La finalul lunii decembrie 2016, datoria publică a Romaniei, calculată după metodologia UE (datoria brută în valoarea nominală, fără datoria garan­tată) era de 285,8 mld. lei (63,6 mld. euro), reprezentand 37,7% din PIB.

În 2016, necesarul de finanţare (acoperirea deficitului bugetar şi ram­bur­sarea de rate de capital) a fost de 69 mld. lei, reprezentand 9,1% din PIB: 18,2 mld. lei au mers spre acoperirea deficitului buge­tului conso­lidat şi 50,8 mld. lei au însemnat rosto­goliri de datorii. Din 2010 pană în 2016, datoria publică a crescut cu 126 mld. lei (cu o medie anual de 21 mld. lei) şi, fi­resc, a crescut şi efortul bugetar pentru aco­perirea ei: în 2010 bugetul a plătit dobanzi de 7 mld. lei, iar în 2016 de 10 mld. lei. Anul acesta nevoia de finanţare brută este de aproximativ 65 de miliarde de lei (8% din PIB), din care cea mai mare parte va merge tot spre rostogolirea datoriei. Bugetul consolidat este construit pe un deficit bugetar de 2,96% din PIB, cash - 24 mld. lei. Doar că bugetul mi­zează pe o creştere economică de 5,2% şi pe un plus la venituri, faţă de 2016, de 14%, ambele ţinte fiind greu de realizat. De altfel, veniturile bugetare pe primele două luni arată o scădere de 0,9%, comparativ cu ianuarie - februarie 2016, nicidecum o creştere (14% pe tot anul). Ce se va întampla în cazul în care veniturile nu se realizează?

Comisia Europeană - care antici­pează o creştere economică în 2017 de 4,4% din PIB - crede că deficitul bugetar va ajunge la 3,6% din PIB în acest an şi la 3,9% din PIB, anul ce vine.

Ultimul raport de ţară al Comisiei, publicat acum două săptămani, obiectează că politica fiscală a devenit din nou prociclică, iar deficitul este de aşteptat să se extindă, cu încălcarea cadrului fiscal - cadru fiscal care cere păstrarea bugetului într-un deficit structural de 1% din PIB. Deficitul structural va ajunge, potrivit Comisiei, la 4% din PIB în 2017.

Prin urmare, rata datoriei publice este de aşteptat să se deterioreze treptat, dar va rămane la sub 60% din PIB - limita maximă din Tratatul de la Maastricht - pe termen mediu. Anul acesta, datoria publică va fi în jurul a 40% din PIB, datorie pe care Comisia o vede la 42,3% din PIB în 2018.

Datoria publică de 285,8 mld. lei, în decembrie 2016, a fost împărţită astfel: 270 de miliarde de lei administraţia publică centrală şi 15,8 mld. lei admi­nistraţia publică locală. Datoria este împărţită cam egal între datoria internă şi cea externă: 147,6 mld. lei înseamnă datoria internă şi 138,2 mld. lei (echivalent) este datoria externă.

Pe metodologia romanească care include în datoria publică, pe langă contractele directe, şi contractele garantate de Finanţe, inclusiv sumele din contul curent general al Trezoreriei precum şi datoria contractată de ministere, datoria totală era, la finalul lui 2016, de 339 de miliarde de lei, reprezentand 44,7% din PIB. Din aceasta, 306 mld. lei era datoria directă, şi 17 mld. lei, datoria garantată.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO