Eveniment

Deficitul bugetar, 15 mld. lei la 3 luni, plus 7%

Deficitul bugetar, 15 mld. lei la 3 luni, plus 7%

Autor: Roxana Rosu

28.04.2022, 00:06 102

Deficitul bugetar a crescut în primele trei luni din 2022 cu 7% faţă de perioada similară din 2021, la 15,7 miliarde lei, dar, exprimat ca procent din PIB, deficitul a înregistrat o scădere cu 0,05 puncte procentuale, de la 1,24% din PIB la 1,19%, arată datele publicate miercuri de Ministerul de Finanţe.

Evoluţia este explicată de creşterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (în principal încasări din TVA şi alte impozite pe bunuri şi servicii), în timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat un avans 0,61 puncte procentuale din PIB (pre­pon­derent cheltuieli cu asistenţa socială şi cu fonduri europene).

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 104,06 mld lei în primul trimestru al anului 2022, cu 21,3% peste nivelul încasat în pe­rioada similară a anului trecut. Această evo­luţie favorabilă a fost influenţată prepon­de­rent de avansul veniturilor din TVA, alte im­po­zite şi taxe pe bunuri şi servicii, fonduri euro­pene, contribuţii de asigurări şi venituri nefiscale.

În acelaşi timp, cheltuielile bugetului ge­ne­ral consolidat în sumă de 119,75 mld. lei au cres­­­cut în termeni nominali cu 19,2% com­pa­rativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Ca procent din PIB, cheltuielile pe pri­­­mele trei luni din 2022 au înregistrat o creş­­tere cu 0,6 puncte procentuale faţă de ace­eaşi perioadă a anului 2021, de la 8,5% din PIB la 9,1% din PIB.

Analizând componentele veniturilor bugetare, încasările nete din TVA au însumat 23,62 mld lei în primul trimestru, înregistrând o creştere de 39,3% (an/an).

Dinamica acestora a fost influenţată de evoluţia favorabilă a bazei macroeconomice relevante, cât şi de un nivel al restituirilor de TVA (4,53 mld lei în ian-mar) inferior sumelor rambursate anul trecut.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 7,54 mld lei în primele trei luni, consemnând o creştere de 11,7% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (Ă28,9%), respectiv impozitul aferent pensiilor (Ă27,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 8,2%, sub evoluţia fondului de salarii din economie (Ă10,5%).

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 33,3 mld.lei, în creştere cu 9,2% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este inferioară dinamicii fondului de salarii.

Veniturile din accize au însumat 8,36 mld lei în primele trei luni, în creştere cu 7,9% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 22,4% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (susţinută de creşterea consumului de carburanţi şi de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 2022), respectiv o scădere a încasărilor din accizele pentru produse din tutun faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (-5,9%, an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 8,39 mld lei în primele trei luni, în creştere cu 67,4% (an/an).

Pe zona de cheltuieli, investiţiile, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 8,41 mld lei, în creştere cu 4,3% comparativ cu primul trimestru din 2021, când au fost în valoare de 8,06 mld lei.

Potrivit Finanţelor, se observă o creştere a ponderii investiţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 57,9% din totalul cheltuielilor pentru investiţii în timp ce cheltuielile de investiţii din resurse interne au înregistrat o diminuare.

Cheltuielile de personal au însumat 28,34 mld lei, în creştere cu 2,2%. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă  2,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 14,94 mld lei, în creştere cu 14,9%, avans ce se reflectă la bugetele locale, respectiv 21,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 9,2%.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 46,15 mld lei în creştere cu 20,9%, în timo ce cheltuielile cu subvenţiile au fost de 2,99 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenţii pentru transportul de călători, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO