Eveniment

Deloitte: Cota de TVA de 5% pentru locuinţele mai scumpe de 450.000 de lei ar putea fi aplicată retroactiv. Reducerea ar putea fi de 14% din preţul imobilului

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Autor: Răzvan Botea

20.06.2020, 12:49 7655

♦ În prezent, plafonul până la care se aplică o cotă redusă de TVA, de 5%, la vânzarea locuinţelor este de 450.000 de lei.

Un proiect aflat în dezbatere la Senat ar putea ridica plafonul de 450.000 de lei pentru preţul locuinţelor la care se poate aplica TVA de 5%. Astfel, potrivit proiectului de act normativ, pentru locuinţele care se achizi­ţionează la un preţ de până la 750.000 de lei fără TVA ar putea fi aplicată o cotă de TVA de 5%. Con­sultanţii Deloitte explică faptul că actul norma­tiv ar permite apli­carea cotei reduse de TVA pentru locu­in­ţele achiziţionate după intrarea în vigoare a legii, dar şi pentru cele care au fost achizi­ţio­nate îna­in­te, însă be­ne­ficiarii recep­ţionează locuinţa după publicarea le­gii în Moni­torul Oficial.

„Concret, dacă această modificare va fi adoptată prin lege, se va aplica tranzacţiilor care vor fi încheiate după intrarea în vigoare a noului act nor­mativ, dar şi în cazul celor demarate ante­rior,  pentru care locuinţa se livrează către client după intrarea în vigoare a noului plafon. Astfel, clienţii care au încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru achiziţia unei locuinţe cu cotă standard de TVA, dar care vor recepţiona locuinţa după modificarea legislaţiei, vor beneficia, în urma regularizării cotei de TVA de către vânzător, de o reducere de 14% a preţului total“, scriu într-o opinie Iulia Bică, manager taxe indirecte, şi Cezara Dumitrescu, con­sul­tant senior taxe indirecte la Deloitte România.

Modificarea propusă, care ar permite aplicarea cotei de 5% pentru cumpărarea locuinţelor cu o valoare de până la 750.000 de lei, reprezintă a doua majorare de plafon de la intro­ducerea cotei reduse, în 2008, mai explică cei de la Deloitte.

„În plus, această măsură de relaxare a criteriilor la livrarea unei locuinţe, ca par­te a politicii sociale, ar veni după eliminarea, în 2019, a limitei de suprafaţă pentru te­renurile pe care sunt con­s­truite casele individuale (pentru a be­ne­ficia de cota redusă) şi a condiţiei im­puse clien­tului să nu mai fi beneficiat de apli­carea cotei de 5% la o achiziţie anterioară.“

Consultanţii Deloitte mai spun că măsura ar putea genera un impuls pentru eco­nomia româ­nească, în special în contextul pan­demiei COVID-19. Pe de altă parte, buge­tul de stat, deja stran­gu­lat de chel­tuieli su­pli­men­tare care nu au fost pro­gra­ma­te, ar fi afec­tat de aceas­tă mă­su­ră prin di­mi­nu­a­rea şi mai ma­re a încasărilor din TVA.

„Măsura repre­zintă, cu siguranţă, o faci­litate pentru cumpărători şi un impuls pentru piaţa imobiliară rezidenţială, în special în contextul economic dominat de incertitudine. Pe de altă parte, însă, extinderea facilităţii va diminua înca­sările la bugetul de stat, aspect dificil de gestionat în prezent şi în perioada următoare“, mai scriu Iulia Bică şi Cezara Dumitrescu.

razvan.botea@zf.ro