• Leu / EUR4.9560
  • Leu / GBP5.7745
  • Leu / USD4.6047
Eveniment

Despre experienţa deschiderii unui PFA: "E abstractă procedura asta: cu atâtea acte şi cereri. Nici măcar nu ştiu cum să completez formularele". Povestiţi aici despre experienţa proprie

Despre experienţa deschiderii unui PFA: "E abstractă procedura asta: cu atâtea acte şi cereri. Nici măcar nu ştiu cum să completez formularele". Povestiţi aici despre experienţa proprie

Pentru un simplu PFA, cel puţin trei drumuri la trei instituţii şi şapte cozi

Autor: Livadariu Andreea

19.04.2011, 23:50 11287

Dacă un muncitor într-o fabrică de pâine vrea să-şi facă o micăafacere cu covrigi, nu poate merge într-un singur loc, la o unicăinstituţie care în două ore să îi elibereze actele necesare, citrebuie să se apuce de un adevărat slalom. Acte legalizate lanotariat, autorizaţie de la asociaţia de proprietari privindfolosirea sediului profesional (în cazul în care covrigăria sedeschide la parterul unui bloc), dosar cu minimum opt acte laOficiul Registrului Comer­ţului Teritorial (ORCT).

"E abstractă procedura asta: cu atâtea acte şi cereri. Nicimăcar nu ştiu cum să completez formularele. M-aş aştepta să găsesco hartă cu fiecare pas şi ghişeu la care trebuie să mă duc şi maiales cât trebuie să plătesc. Nu poţi să-ţi faci un calcul clar, decosturi şi timp", spune dez­orientat Andrei, aşteptând la un ghişeula Oficiul Registrului Comer­ţului Bucureşti, pentru a-şi deschideun PFA pentru intermedieri financiare.

La întrebarea "În ce stadiu al procedurii sunteţi?", acesta arăspuns: "Habar n-am! E o aiureală totală!" PFA-ul ar trebui să fiecea mai simplă formă sub care persoanele fizice pot desfăşuraindividual şi independent activităţi economice, durata medie pentrudeschiderea acestuia fiind de două săp­tă­mâni.

Însă chinul nu se opreşte la procedura de deschidere a unui PFA:imediat după ce o persoană fizică autorizată obţine certificatul deînregistrare în Registrul Comerţului trebuie să mai facă o serie dedrumuri la Casa Naţională de Pensii, Casa Naţională de Sănătate şiAdministraţia Financiară, pentru a depune declaraţii, urmând cadupă primul trimestru să achite lunar taxele.

De ce să devii persoană fizică autorizată? Cel mai mare avantajal unei persoane fizice autorizate este că prin acest mod devinepropriul său angajat şi, în acelaşi timp, propriul său şef. ÎnRomânia sunt 255.497 de PFA-uri active, dintre care aproape 20.000în Bucureşti, iar în primele trei luni ale acestui an s-au deschisla nivel naţional 8.368 de PFA-uri, faţă de 9.341 în aceeaşiperioadă din a anului trecut.

"Am ales să-mi deschid un PFA pentru a avea libertatea de alucra legal pe proiectele mele. De fapt, un PFA te ajută când nu aiun buget foarte mare şi vrei să-ţi începi o afacere", spune DragoşStanciu, persoană fizică autorizată care desfăşoară activităţi îndomeniul IT.

Persoana care a devenit PFA este independentă în deciziile pecare le ia cu privire la mica sa afacere, însă nu poate aveaangajaţi. Îi este permis doar să încheie contracte de colaborare cuo persoană fizică, cu o altă PFA sau cu o societate comercială.

Înainte de primul contact cu instituţiile publice şi dacă sediulva fi într-un bloc de locuinţe, trebuie să faceţi două drumuri: undrum la vecinii de la etajele superior şi inferior, precum şi de lacei de pe acelaşi palier, cu care aveţi pereţi comuni, să le cereţiacordul.

Un alt drum la notariat, unde să vă legalizaţi actul prin caredovediţi că aveţi dreptul de a folosi sediul profesional (poate fi,de exemplu, act de proprietate sau contract de închiriere).

Acordul vecinilor pentru stabilirea sediului profesional înapartament ar putea pune probleme, însă contactele cu vecinii iesdin discuţie dacă sediul va fi într-o clădire de birouri sau într-ocasă.

Spre exemplu, dacă există un singur vecin care nu îşi dăacordul, trebuie să vă căutaţi alt sediu profesional. "La minevecinii nu au semnat pentru PFA în apartament şi am deschis la oprietenă, care a trebuit să declare la notariat că este de acord caeu să folosesc apartamentul ei", spune o doamnă care aşteaptă lauşa Biroului de Asistenţă de la ORCT Bucureşti, pentru a fi PFA pedrepturi de autor.

Cel puţin şase cozi la ghişee şi opt acte

Atenţie! Pentru a fi PFA trebuie să mergeţi la OficiulComerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care veţi aveasediul profesional. Cu alte cuvinte, dacă domiciliul dumneavoastrăeste în Botoşani, iar sediul PFA este în Bucureşti, actele vor fidepuse la Registrul Comerţului Bucureşti.

Cei care vor să devină PFA găsesc la ORCT un birou de asistenţă,unde li se poate explica cum să completeze cererile şi formulareleşi de ce documente au nevoie. "Stau la rând de o oră. Nu cred cătermin astăzi cu toate actele astea. Uitaţi-vă şi dumneavoastră (lace rând trebuie să stau - n. red.). Nu ştiu de ce ne trebuiemizeria asta", mai spune doamna aşteptând să intre în biroul deasistenţă.

Dacă aţi reuşit să înţelegeţi de pe site-ul instituţiei(www.onrc.ro) de ce acte aveţinevoie pentru PFA şi nu mai treceţi pe la Biroul de asistenţă,primul lucru pe care trebuie să îl faceţi la Registrul Comerţuluieste completarea unei cereri prin care verificaţi dacă firmadumnea­voastră este disponibilă (numele firmei se stabileşte dupămodelul "Ionescu Răzvan PFA" sau "Ionescu R PFA"), răspunsul urmânda fi dat în 30 de minute.

"Am fost să-mi rezerv firma şi mi-au zis să mă întorc peste 30de minute. Altă coadă, iar timp pierdut. Oricum, mi-am luat azi ozi liberă special pentru asta. Deja stau de o oră şi nu prevăd săplec prea curând", mai spune Andrei.

În formularul de verificare şi rezervare a firmei există treirubrici pentru trei posibile nume de PFA. Nu s-a putut afla de labiroul de informaţii ce se întâmplă în cazul în care după 30 deminute răspunsul este că numele ales este folosit de altcineva,întrucât funcţionarii responsabili cu informarea publicului sunt"zgârciţi" în informaţii, iar dacă insistaţi cu întrebările, vătrimit pe un ton răstit la un alt ghişeu.

"Legea este ambiguă. Eu, de exemplu, nu ştiu dacă cei cucontract de muncă în altă parte şi care sunt PFA mai plătesc CAS,şomaj şi pensii. Chiar nu poţi să-ţi faci niciun calcul. Exact cumspuneam: e o aiureală totală", mai spune Andrei.

Mai mult, există cazuri în care informaţiile "oficiale" secontrazic: potrivit site-ului ONRC, "redactarea cererii, acordareade îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare,efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi dereprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţuluide pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţăşi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor".

Contactaţi de ZF, atât reprezentanţii Primăriei MunicipiuluiBucureşti, cât şi reprezentanţii Primăriei Sectorului 2 au negatexistenţa unui asemenea birou.

Dacă aţi trecut cu bine de rezervarea firmei, completaţi restulformularelor (de înregistrare, de declarare a specimenului desemnătură, declaraţia pe proprie răspundere pentru îndeplinireacondiţiilor sanitar-vete­rinare), la nevoie cu ajutorul unuifuncţionar de la Biroul de asistenţă, la care adăugaţi cartea deidentitate în copie xerox, acceptul asociaţiei de locatari, dovadaverificării firmei şi docu­mentele care atestă pregătireaprofesională.

Atenţie! Esenţiale sunt diplomele sau certificatele decalificare profesională, fără de care nu puteţi dovedi că sunteţispecializat în domeniul de activitate al viitoarei PFA. "Înrealitate, nu se poate înfiinţa o PFA în toate domeniile deactivitate, deoarece în majoritatea cazurilor sunt necesarecalificări, dovedite prin acte de studii", spune avocatul ViorelaClimov.

După ce depuneţi dosarul cu cele opt acte, vi se va face o notăde calcul de aproximativ 250 de lei, pe care o achitaţi tot lasediul ORCT şi aşteptaţi în medie două săptămâni răspunsulinstituţiei, care poate fi de trei feluri: vi se acceptă creareaPFA, vi se cere să adăugaţi noi acte la dosar (în cazul în careeste incomplet) sau vi se respinge dosarul.

În ultimul caz, puteţi formula în termen de 15 zile de lacomunicare o plângere împotriva deciziei de respingere lajudecătoria din raza sediului social.

"Mai greu decât paşii pentru înfiinţarea unei PFA estece urmează după"

Singurul avantaj la capitolul taxe în ceea ce priveşte PFA esteacela că "persoana nu mai face contabilitate, spre deosebire deSRL, unde bilanţul contabil trebuie semnat de un econo­mist", maispune Climov.

Odată cu primirea certificatului de înre­gistrare, persoana carea devenit PFA trebuie să achite personal lunar sau trimestrialtaxele către stat. În acest sens există un drept de opţiune:impozitarea "la normă" sau potrivit unui plafon stabilit oficialsau impozitarea reală, aplicată veniturilor reale obţinute.

"Impozitul este unul singur, de 16%. Dar mai plătesc sănătatea5,5%, iar pensiile 31% din salariul declarat, dar nu mai puţin desalariul minim pe economie. Impozitul pe profit se plăteştetrimestrial, iar sănătatea şi pensia se plătesc lunar. Plăţile sefac personal la sediul acestor instituţii: administraţiafinanciară, casa de sănătate şi casa de pensii", spune DragoşStanciu despre plăţile pe care le face la stat fiind PFA.

Problema este că "mai greu decât paşii de deschidere a unei PFAeste ceea ce urmează după: trebuie să fii la curent cu toateschimbările legislative din domeniul fiscal", adaugă el.

Mai exact, şi în cazul PFA treaba este tipic românească:colectarea taxelor se face astfel încât contribuabilului să-i fiecât se poate de dificil.

Numărul ghişeelor şi cozile la care trebuie să stea o persoanăpentru a deveni PFA nu reprezintă nimic pe lângă ce urmeazădupă.

"Am avut o experienţă cu taxele pentru şomaj: iniţial, acesteanu se plăteau pentru PFA. La scurt timp însă, s-a introdusobligaţia de a le plăti, după care taxele de şomaj s-au scosiarăşi. Asta implică să depui noi declaraţii, iar dacă nu ştii deele, te trezeşti că plăteşti penalizări", mai spune Stanciu.

În vara anului 2010, la o distanţă de numai trei luni au fostadoptate două acte normative care au vizat direct Codul fiscal: OUG58/2010 (adoptată în luna iunie) şi OUG 82/2010 (adoptată în lunaseptembrie), ambele pentru modificarea aceleiaşi Legii 571/2003privind Codul fiscal.

Lipsa coerenţei legislative se traduce pentru omul simplu îndrumuri noi şi cozi interminabile la ghişeele unor instituţiiprecum casa de pensii, administraţia financiară şi casa desănătate, unde trebuie să se depună declaraţii actualizate culegislaţia.

"Dacă vă arăt câte acte am adunat anul trecut cu plata taxelorpentru PFA, ziceţi că sunt cine ştie ce mare director de bancă saude firmă. Iar eu sunt un taximetrist. Sunt nişte lucruri aberante.Ne cheamă în fiecare lună să depunem declaraţii. Problema e căfiecare act înseamnă alţi bani", spune revoltat Aurel, taximetristcare este PFA.


Problemele de carevă puteţi lovi când vreţi să deveniţiPFA

Care sunt paşii pe caretrebuie să-i faceţi pentru a deveni persoană fizicăautorizată

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9560
Diferență: 0,0343
Ieri: 4.9543
Azi: 4.6047
Diferență: -0,2902
Ieri: 4.6181
Azi: 5.7745
Diferență: 0,3476
Ieri: 5.7545
Azi: 5.1085
Diferență: 0,6423
Ieri: 5.0759