Eveniment

Economia ar putea să înregistreze în T1 2015 o creştere a PIB apropiată de 3%. INS anunţă miercuri cifra oficială

Economia ar putea să înregistreze în T1 2015 o...

Autor: Claudia Medrega

12.05.2015, 00:05 526
Începutul de an a venit cu veşti preponderent bune de la principalii indicatori macroeconomici, iar majo­ritatea analiştilor au îmbunătăţit estimările privind creşterea PIB pentru primul trimestru şi pentru întregul an 2015 spre 3%, optimismul fiind reflectat şi de indicatorul de încredere macroe­co­nomică al CFA România. Semnele au fost încurajatoare în primele luni ale anului pentru comerţ, exporturi şi construcţii, şi ceva mai puţin bune pentru industrie, după ce anul trecut creşterea economică a fost de 2,8%, peste aşteptări.

„Ne aşteptăm la o creştere economică anuală în intervalul 2,5-3% pentru primul trimestru. Consumul privat, în special, rămâne principalul motor al creşterii economice. Impactul cererii externe ar putea rămâne modest, contribuţia fiind în jur de zero“, spune Dumitru Dulgheru, coordonator, echipa Cercetare Macro şi Titluri cu Venit Fix la BCR.

Şi Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffeisen Bank, apreciază că cea mai importantă contribuţie la creşterea PIB a fost adusă probabil de consum, în condiţiile în care indicatorii de încredere la nivelul consumatorului, veniturile în termeni reali şi vânzarile cu amănuntul au avut o evoluţie ascendentă. „Datele cu frecvenţă lunară disponibile indică o creştere a activităţii economice în trimestrul I, pe care o estimăm la 0,7% faţă de trimestrul anterior şi de 2,8% faţă de trimestrul I 2014“, spune Dumitru.

Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator privind consumul intern, a înregistrat rezultate bune în ianuarie şi februarie, care au reuşit să compenseze scăderea din martie, astfel că în primul trimestru consumul s-a majorat cu 3% faţă de primele trei luni din 2014. În martie cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 0,2% faţă de aceeaşi lună din 2014, acesta fiind primul declin consemnat de comerţ după un an şi jumătate de creşteri continue.

Exporturile de bunuri, care au avut o valoare record în 2014 de 52,5 mld. euro, au continuat să crească în primele trei luni din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, avansul fiind de aproape 5%, la 13,4 mld. euro. Pe de altă parte, ritmul de creştere al producţiei industriale a încetinit de la un avans 10% în primele două luni din 2014, scăzând la unul de 3% în primele două luni din 2015. Ponderea industriei în PIB a fost anul trecut de aproape 24%, iar contribuţia ei la creşterea economică a fost de 0,9%.

Lucrările de construcţii au început să se dez­gheţe. În ianuarie, construcţiile au avut o creş­tere de 12,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind pentru prima dată în ultimii trei ani când prima lună a anului aduce un plus pentru această industrie. În februarie ritmul de creştere a accelerat la 17,7% dând un nou semnal că industria locală de profil ar putea avea un reviriment în 2015. Luna februarie a adus prima creş­tere pentru lucrările de infrastructură (inginereşti), de 6,7%, după ce în 2014 aces­tea au înregistrat un declin total de aproape 22%, iar în ianuarie 2015 au fost tot pe mi­nus. Evoluţia încurajatoare a indicatorilor macroeconomici la început de an a in­flu­en­ţat îmbunătăţirea prognozelor analiştilor privind creşterea economică din 2015. Maj­o­ritatea băncilor estimează acum o creştere a PIB de 2,7-3% pentru acest an. UniCredit a îmbunătăţit prognoza de creş­tere eco­no­mică pentru 2015 de la 2,5% la 2,7%, BCR de la 2,2% la 2,8%, iar Raiffei­sen a majorat prognoza PIB de la 2,7% la 3%.

Anul trecut, economia a făcut un salt de 2,8%, peste aşteptări, ascensiunea PIB fiind sus­ţinută atât de cererea externă, cât şi de revenirea cererii interne, în timp ce contribuţia agriculturii a fost modestă. Indus­tria a fost şi anul trecut motorul economiei sus­ţinând alături de comerţul cu amănuntul creş­terea PIB. Economia va creşte în pe­ri­oa­da 2015-2017 cu peste 3% anual, iar în 2018 avansul PIB va ajunge la 4%, consumul in­tern şi in­ves­­tiţiile urmând să fie princi­palele mo­toa­re, po­­trivit Programului de conver­gen­ţă, care este revizuit în fiecare an şi transmis la Bruxelles, după ce este aprobat de guvern. În scenariul aplicării măsurilor de relaxare fis­­cală, creşterea economică va depăşi 4% în­ce­pând cu 2016 şi va ajunge la 4,8% în 2018. Pe parcursul ultimilor şase ani de la iz­buc­ni­rea crizei economice, România a în­re­gistrat o creştere economică de peste 3% doar în 2013, ascensiunea PIB fiind atunci de 3,4%.

Exporturile au făcut un salt de aproape 5% în T1 2015

Exporturile au înregistrat în primul trimestru o creştere de aproape 5% la 13,4 mld. de euro, evoluţia fiind susţinută de componenta intracomunitară. Exporturile intra-UE au făcut un salt de 9,5% în T1, în timp ce exporturile extra-UE au coborât cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Importurile au crescut mai rapid decât exporturile, avansul fiind de 6,3% comparativ cu T1 2014, la 14,75 mld. euro. Deficitul balanţei comerciale a crescut în primul trimestru cu 253,4 mil. la 1,37 mld. euro. În luna martie exporturile au fost de 4,8 mld. euro, cu 7,2% peste nivelul din martie 2014, ritmul de creştere anual accelerând comparativ cu cel înregistrat în ianuarie şi februarie. Anul trecut, exporturile au ajuns la un nivel record de 52,5 mld. euro, în creştere cu circa 6% faţă de 2013, dar marii exportatori sunt în proporţie de peste 95% companii multinaţionale. Exporturile au susţinut economia în perioada 2008-2014, existând o corelaţie pozitivă între trendul acestora şi evoluţia PIB. Potenţialul exporturilor este însă limitat având în vedere dependenţa de evoluţia economiilor din UE, principalii parteneri comerciali ai României, precum şi din cauza ponderii reduse a exporturilor în PIB. Totodată, impactul limitat al exporturilor este legat de faptul că în cuantificarea aportului la PIB nu contează doar exporturile în valoare absolută, ci exporturile nete, fiind importantă şi dinamica importurilor.