Eveniment

Finanţarea de la UE pentru proiectele neterminate continuă în exerciţiul 2014-2020

Finanţarea de la UE pentru proiectele neterminate...

Autor: Raluca Ghinea

08.07.2015, 00:03 887

Proiectele mari de infrastructură care au beneficiat de fonduri europene în programul 2007-2 013 şi care nu pot fi terminate până la finalul anului ar putea primi finanţare pentru a doua fază a acestora din programul 2014 - 2020, însă în anumite condiţii, potrivit europarla­mentarului Corina Creţu.

„În legătură cu acest proces de fazare, a fost o cerere a opt state membre din decembrie 2014 în Consiliul European de a se prelungi perioada de eligibilitate, cerere care a fost respinsă şi, potrivit Consiliului Eu­ro­­pean, Comisia Euro­peană a fost îndrituită să găsească cele mai bune căi şi soluţii. (...) Am găsit această flexibilitate pentru fazarea proiectelor, cele care nu vor putea fi încheiate până în anul 2015 vor putea fi finanţate din bugetul pentru noua perioadă de programare 2014 - 2020, dar aşteptăm în continuare de la autorităţile române lista pro­iectelor care urmează a fi fazate“, a declarat co­misarul european pentru politici regionale Corina Creţu.

Comisia Europeană a solicitat sta­telor membre să trimită până în septem­brie lista cu proiectele care urmează să fie fazate, iar proiectele pentru care nu va primi solicitări vor avea chel­tuie­lile suportate de la bugetul de stat.

„Aşteptăm de la autorităţile ro­mâne lista proiectelor care vor fi fazate şi va fi un dialog per­ma­nent aşa încât să putem faza cât mai multe proiecte. Este vorba de proiecte de infra­struc­tură mare care sunt înce­pute şi pe care, evident, bugetul naţional nu le poate suporta pen­tru perioada urmă­toa­re, deci interesul nostru este acela de a ajuta statele membre să fazeze proiectele, mai ales de infrastructură mare, complexe, iar pe de altă parte să înceapă în paralel negoci­erile pentru noi­le proiecte. Aici este res­pon­sa­bi­li­ta­tea statelor membre cum im­ple­men­tează şi ce fel de proiecte depun pentru programul 2014-2020“, a spus Creţu.