Eveniment

FMI cere privatizarea Oltchim şi Cuprumin în cadrul noului acord, care cuprinde şi finanţare UE

FMI cere privatizarea Oltchim şi Cuprumin în cadrul noului acord, care cuprinde şi finanţare UE

Discuţiile de ieri dintre reprezen­tanţii ministerelor Economieişi Finanţelor şi cei ai Fondului Monetar Internaţional au vizat,printre altele, iniţierea proceselor de privatizare la Oltchim(OLT) şi Cuprumin, alături de alte proiecte de vânzare de acţiunila companii din sectorul energetic.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre măsurile de eficientizarea activităţii operatorilor economici, printre care vânzareapachetelor minoritare sau ma­joritare deţinute la unele societăţi,reorganizarea unor societăţi în vederea pri­vatizării,reca­pi­ta­lizarea unor societăţi comerciale prin atra­gerea deinvestiţii în urma constituirii de societăţi mixte.
"Cu această ocazie, au fost amintite pro­iec­tele de privatizare însectorul energetic: valorificarea pe piaţa de capital a 15% dincapitalul SNTGN Transgaz SA, 9,84% din OMV Petrom, 15% din SNGNRomgaz SA şi 15% din CN Transelectrica SA, iniţierea proceselor deprivatizare la SC Cuprumin şi SC Oltchim, atragerea de investiţiipentru SC Avioane Craiova, SC Moldomin, SC Uzina TermoelectricaMidia Navodari, Complexul Energetic Rovinari, Complexul EnergeticCraiova şi centralele SC Ter­moelectrica de la Paroşeni, Brăila,Galaţi, Borzeşti, Doiceşti", a anunţat Ministerul Eco­nomiei.

Ministrul economiei, Ion Ariton, şi delegaţia română, compusă dinreprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Ministerului Fi­nanţelorPublice s-au întâlnit cu delegaţia Fondului Monetar Internaţionalde evaluare a performanţelor economice ale României, înconformitate cu prevederile acordului stand-by şi ale scrisoriisuplimentare de intenţie, condusă de Jeffrey Franks.
Discuţiile s-au axat pe analiza stadiului realizării angajamentelorcuprinse în acordul de împrumut cu FMI, conclu­zionându-se că cele3 companii din portofoliul Ministerului Economiei (Termoelectrica,CNH şi ELCEN) monitorizate s-au încadrat în cheltuielile depersonal aprobate. De asemenea, a fost analizată situaţiadatoriilor acestor companii şi influenţele OUG 39/2010, precum şiefectele OUG 50/2010 privind contractele de credit pentruconsumatori şi modalităţile de îm­bunătăţire a acesteia.
Pe de altă parte, Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI,a spus că România va încheia cu Comisia Europeană un acord definanţare similar celui actual, odată cu noul aranjament de tippreventiv pe care îl va semna la începutul anului viitor cuFMI.

"Dacă vom face acest aranjament împreună cu CE, ceea ce cred că seva întâmpla, în mod cert va combina un pachet de finanţare dinpartea CE. Acesta va fi cum este şi cel actual", a declarat joiTănăsescu. El a adăugat că nu a fost stabilită suma care urmează săfie împrumutată de la UE şi nici valoarea noului acord de tippreventiv cu FMI. Tănăsescu a reiterat că noul aranjament cu Fondulva include o linie de credit care va fi pusă la dispoziţieautorităţilor române doar în cazul unor şocuri externe.
El a menţionat că valoarea noului acord cu FMI va fi cu certitudinemult mai mică decât cea a actualei înţelegeri.

AFACERI DE LA ZERO