Eveniment

Guvernul a tăiat bugetarii de la şcoli şi spitale, nu din ministere

Guvernul a tăiat bugetarii de la şcoli şi spitale, nu din ministere

Autor: Adelina Mihai

10.01.2011, 23:59 99

Cele mai multe reduceri de posturi din sistemul bugetar au fostsuportate de administraţiile locale, unde s-au redus circa 63.000de posturi din cele 88.000 de posturi pe care guvernul a raportatcă le-a redus pe parcursul primelor 10 luni ale anului trecut,arată o analiză a ZF.

Din cele 63.000, 19.000 sunt în educaţie iar 13.000 în spitale.Autoritatea centrală în schimb, adică ministerele şi instituţiilefinanţate de la bugetul de stat, au făcut în total doar 25.000 dereduceri, cu toate că numărul de bugetari în administraţia localăşi cea centrală este aproximativ acelaşi, adică aproape 650.000 lafiecare. În perioada decembrie 2009- octombrie 2010 au fostrestructurate peste 88.000 de posturi din sectorul bugetar, celemai multe fiind în rândul funcţionarilor din autorităţile executivelocale (primării, consilii judeţene şi agenţii locale), de unde audispărut peste 33.000 de posturi ocupate, potrivit datelor de laInstitutul Naţional de Statistică (INS).

La sfârşitul lunii octombrie 2010 erau 1,291 milioane de bugetari,faţă de 1,379 milioane în decembrie 2009. Pe locul doi în topulcelor mai multe restructurări intră tot instituţiile finanţate dinbugetele locale, întrucât din învăţământul preuniversitar s-autăiat 19.000 de posturi, în timp ce numărul de angajaţi din spitales-a redus cu aproape 13.000 de posturi.

La polul opus stau însă instituţiile din administraţia centrală,adică ministerele, care au redus numai 9.000 de posturi. Unu dintrei angajaţi din ministere care a fost dat afară lucra laMinisterul Agriculturii, care a redus 3.600 de posturi. În schimb,numărul de angajaţi de la Ministerul de Interne a crescut cuaproape 1.500 în aceeaşi perioadă în care guvernul a spus că facedebirocratizare.

Nu se ştie însă câte dintre aceste restructurări au reprezentatconcedieri şi câte au fost tăieri din organigramă a unor posturivacante.
"Diferenţa dintre datele iniţiale din decembrie 2009 şi cele dinoctombrie 2010 în ceea ce priveşte numărul posturilor ocupatereprezintă mişcări care au avut loc (intrări şi ieşiri) şi nuneapărat concedieri. Institutul Naţional de Statistică nu deţineastfel de date", explică reprezentanţii biroului de presă alINS.

În cadrul judeţului Buzău, de exemplu, s-au restructurat 367 deposturi din învăţământul preuniversitar, majoritatea fiind înrândul personalului nedidactic auxiliar.

"La liceul la care lucrez, a avut loc o reducere a angajaţilordin serviciile conexe. Spre exemplu, acolo unde erau opt angajaţipentru curăţenie, s-a redus numărul până la cinci. Restul ori auieşit la pensie, ori lucrează cu jumătate de normă la acest liceuşi cu jumătate de normă la altă şcoală. Nu s-a pus problemarestructurării de posturi la profesorii titulari. Dacă e nevoie, unprofesor poate preda la patru şcoli cu jumătate de normă şi să fietitular la cea la care are cele mai multe ore", spune MarcelSultănescu, inspector şcolar în cadrul Inspectoratului din Buzău şiprofesor de informatică în cadrul liceului teoretic "AlexandruMarghiloman".

"La inspectoratul şcolar, de exemplu, unii inspectori au rămascu jumătate de normă şi cealaltă jumătate de normă a fost la oşcoală. În mod clar, prin noua lege a educaţiei vor mai exista şialte restructurări, însă cred că se vor face abia după 1septembrie", a adăugat Sultănescu.

În opinia lui Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindicale"Cartel Alfa", care are un milion de salariaţi membri (dintre care400.000 sunt bugetari), statisticile legate de numărul de posturipe care sunt încadraţi salariaţi, precum şi numărul de posturivacante din fiecare instituţie ar trebui precizate într-o anexă dela bugetul fiecăreia.

"Restructurarea este falsă pentru că nu s-a făcut o analiză decost a procesului. Nu se face o restructurare în sensuleconomisirii, ci se trec banii de la cheltuielile cu personalul lao altă structură contabilă. O parte din aceşti bugetari«concediaţi» lucrează pentru firme către care s-au externalizatserviciile instituţiilor de stat, iar alţii au fost angajaţi cucontracte de colaborare. Însă practica din mediul economic ne aratăcă, uneori, prin externalizare se pot majora costurile", a spusHossu, care a adăugat că acest lucru se poate observa şi dinevoluţia cheltuielilor bugetare. De altfel, deşi cheltuielilesalariale bugetare au scăzut cu 8,5% în noiembrie 2010 faţă deperioada similară din 2009, cheltuielile totale din bugetul de statau crescut cu 2,4% în aceeaşi perioadă, potrivit datelor dinexecuţia bugetului general consolidat publicată pe site-ulMinisterului Finanţelor.

Minus 3.600 de posturi la Agricultură

Cu toate acestea, Hossu a admis că la Ministerul Agriculturii auexistat şi concedieri de personal în urma procesului derestructurare.

De altfel, Ministerul Agriculturii a raportat cu peste 3.600 deposturi mai puţine faţă de 2009, având la finele lunii octombrie7.511 posturi ocupate, faţă de cele peste 11.115 posturi finanţatede la bugetul de stat la finele lui 2009. În acest minister s-aufăcut restructurările aferente numărului de posturi finanţatepentru acest an, de 7.566 de salariaţi.

"Restructurările au fost mai mult din disponibilizări de oamenidecât eliminări de posturi vacante, care erau neglijabile. Nu am înfaţă o situaţie certă cu privire la poziţiile restructurate, însănumai eu am semnat câteva zeci de decizii de concediere de când amvenit în minister. Restructurarea va continua, nu ştiu încă până lace număr face concedieri", a spus Valeriu Tabără, care esteministrul agriculturii din luna septembrie. Tabără a precizat că omare parte din oameni au plecat din cadrul Agenţiei de Plăţi şiIntervenţie pentru Agricultură (APIA), dar şi din direcţiileagricole şi mai urmează să se facă restructurări şi în cadrulAgenţiei Domeniilor Statului (ADS) şi în cadrul AdministraţieiNaţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF).

Cu toate acestea, pe site-ul APIA, de exemplu, au fost postatecâteva zeci de posturi vacante pe parcursul anului trecut, o mareparte fiind pentru ocuparea unor funcţii vacante. La centrul APIAdin Alba, de exemplu, pe 30 decembrie 2010 a fost postat un anunţde organizare a unui concurs pentru ocuparea postului de consilierprincipal în Câmpeni, post care este în prezent temporarvacant.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO