Eveniment

Guvernul planifică să crească ponderea finanţărilor în lei de pe piaţa internă

Guvernul planifică să crească ponderea finanţărilor...

Autor: Andra Oprescu

08.05.2015, 00:05 162

Ministerul Finanţelor intenţionează să crească ponderea finanţării în lei, pentru a sprijini dezvoltarea pieţei interne de obliga­ţiuni şi, totodată, are în plan  să reducă treptat emisiunile de titluri denominate în euro pe această piaţă pentru consolidarea curbei de randament în lei şi eliminarea riscului valutar, se arată în Programul de convergenţă pentru perioada 2015-2018.

„Dacă lucrezi cu piaţa internă e normal să te finaţezi în lei, majoritatea resurselor pe piaţa internă sunt în lei. Dacă statul se finanţează mai mult în lei există avantajul eliminării riscului valutar. Cred că această strategie vine totuşi cam târziu dacă se păstrează ţinta de adoptare a euro în 2019î, spune Aurelian Dochia, analist economic.

Din datoria guvernamentală, la sfârşitul anului 2014, datoria internă a reprezentat 19,1% din PIB, în timp ce datoria externă a fost de 20,7% din PIB. Aproximativ 60% din portofoliul datoriei publice guvernamentale era denominat în valută.

„De la începutul anului 2015 şi până în prezent (martie 2015), costurile aferente finantării în lei de pe piaţa  internă au scăzut în premieră la niveluri mult sub cele aferente costurilor finanţării în dolari pe maturităţi similareî, se arată în Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2015-2017.

Pentru anii următori, Ministerul Finanţelor îşi propune creşterea ponderii finanţării deficitului bugetar din surse interne având în vedere obiectivul dezvoltării pieţei interne a titlurilor de stat şi al diminuării expunerii la riscul valutar. În aceste condiţii, volumul anual de titluri de stat, destinate finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, ce se va emite în anii următori, este estimat la maxim 45 mld. lei, nivel aferent anului 2016.

Strategia de finanţare din surse interne are în vedere, în principal, emisiuni de titluri de stat denominate în lei, respectiv certificate de trezorerie, inclusiv emiterea de certificate de trezorerie cu scadenţe pe termen scurt şi foarte scurt (1-3 luni), precum şi continuarea emiterii de certificate de trezorerie cu scadenţă la 6 şi 12 luni şi obligaţiuni de tip benchmark cu scadenţe pe termen mediu şi lung în funcţie de cererea existentă în piaţă şi ţinând cont de obiectivul consolidării curbei de randamente în lei, se mai arată în Programul de convergenţă. Potrivit documentului, datoria guvernamentală brută va urca în acest an la un vârf de 40,1% din PIB, urmând ca în 2016-2018 să intre pe o tendinţă descendentă. Anul trecut, datoria guvernamentală a fost de 39,8% din PIB.

În 2014 cheltuielile cu dobânzile făcute din bugetul de stat  au scăzut cu 5,2% faţă de 2013, până la 10,1 mld. lei, deşi,  deşi, în aceeaşi perioadă, soldul datoriei publice a crescut cu 28 mld. lei.

În 2008 cheltuielile statului cu dobânzile reprezentau 0,8% din PIB, ajungând în 2013 la 1,7% din PIB, pentru a scădea uşor la 1,5% din PIB în 2014.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO