Eveniment

Încă 122 de ani până când vom fi racordaţi integral la canalizare

Încă 122 de ani până când vom fi racordaţi integral la canalizare

Foto Shutterstock

Autor: Andreea Mioara Neferu

19.07.2011, 00:03 440

România are nevoie de încă 122 de ani pentru ca întreagapopulaţie să fie conectată la sistemele de canalizare, potrivitcalculelor ZF, care iau în considerare faptul că circa 9,4 milioanede români aveau la finalul anului trecut locuinţele conectate lareţeaua de canalizare, în creştere cu doar 103.000 faţă de anulanterior. În aceste condiţii, doar 43,7% dintre români au acces înprezent la reţelele de canalizare.

Astfel, România rămâne în urma altor state din Europa Centralăşi de Est, unde ponderea conectării la sistemele de canalizareajunge chiar şi la 78%, aşa cum se întâmplă în cazul Cehiei, sau la60% în cazul Ungariei, potrivit agregatorului de informaţii privindreţelele de apă potabilă Global Water Intelligence.

Problema este şi mai complicată în cazul României, avândîn vedere că doar 6,6 milioane de persoane, repre­zen­tând 30,7%din populaţia ţării, au locuinţele racordate la reţelele decanalizare prevăzute cu staţii de epurare (opera­ţiunea deîndepărtare a substanţelor nefolositoare sau dăună­toare din apelepotabile, industriale sau de canal), potrivit informaţiilortransmise de Institutul Naţional de Statistică.

"Dacă ne gândim nu la populaţia, ci la numărul de localităţicare nu sunt racordate la sistemele de canalizare, raportul este şimai catastrofal. În zona rurală, peste 80% din localităţi nu suntconectate la canalizare. Până la urmă, alimentarea cu apă şicanalizarea sunt chestiuni de civilizaţie, sănătate şi protecţiamediului, iar autorităţile locale sunt cele care ar trebui să seimplice în procesul de extindere a acestor reţele", a declaratAdriana Iftime, secretar general al Patronatului Socie­tăţilor dinConstruc­ţii. Iftime a lucrat în anii '90 în cadrul MinisteruluiLu­cră­rilor Publice, în pe­rioada în care s-au iniţiat primeleprograme de ali­mentare cu apă şi cana­lizare a satelor.

Informaţiile transmise de Institutul Naţional de Statisticăarată şi că în 2010 consumul de apă potabilă la nivel naţional s-aridicat la puţin peste un miliard de metri cubi, cu circa 40,6milioane de metri cubi mai puţin decât în anul precedent. Pe dealtă parte, consumul mediu zilnic de apă potabilă pentru uz casnica crescut la nivelul mediului urban cu aproape trei litri, până lacirca 128 de litri pe cap de locuitor.

În altă ordine de idei, în anul 2010 nu au fost modernizaţidecât 375 de kilometri de străzi orăşeneşti dintr-un total deaproape 17.000. Cu toate acestea, în prima parte a anuluimuni­cipalităţile au oferit o serie de contracte pentrumoder­nizarea străzilor, prin intermediul planurilor integrate dedezvoltare urbană. Spre exemplu, Primăria Otopeni, judeţul Ilfov, aarătat în luna mai că vrea să contracteze lucrări de infrastructurăestimate la 173 mil. euro, iar Primăria secto­rului 6 din Bucureştia anunţat că va contracta lucrări de reabilitare de circa 140 demilioane de euro.

AFACERI DE LA ZERO