Eveniment

Încasările statului din TVA au crescut spectaculos în luna martie 2021 şi au adus în T1 un plus de 38%. Cum comentează economiştii evoluţia bugetului: Probabil că veniturile au crescut pentru că au fost achitate unele restanţe

Încasările statului din TVA au crescut spectaculos în luna martie 2021 şi au adus în T1 un plus de 38%. Cum comentează economiştii evoluţia bugetului: Probabil că veniturile au crescut pentru că au fost achitate unele restanţe

Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffesen Bank

Autor: Roxana Rosu, Iulian Anghel

28.04.2021, 00:06 1116

Dincolo de „efectul de bază“, economia va creşte puternic în acest an, la peste 5%. Veniturile statului au crescut cu aproape 19% în T1/2021.

Datele din trimestrul întâi arată o creştere de venituri la buget de 18,8%, an/an, şi o creştere de cheltuieli de 11,2%. Datele pentru ianuarie-fe­brua­rie ară­tau o creştere a veniturilor statului, an/an, de 4,1%, iar a cheltuielilor de 11%.

 

Ce s-a întâmplat în martie, de fapt?

În martie (datele pe întreg trimes­trul) arată o creştere de 18,8% a înca­să­rilor şi o creştere de 11,2% a chel­tuie­lilor. Înseamnă că economia şi-a revenit spectaculos? Sunt rare momentele în care veniturile statului cresc peste cheltuieli. Iar creşterea veniturilor din TVA de 38% în primul trimestru (după  o creştere de doar 1,1% în primul trimestru) chiar provoacă mirare.

„Nu avem datele complete. Dar putem să presupunem din expe­rien­ţele din trecut. Probabil că veni­turile statului au crescut pentru că au fost achitate unele restanţe de anul trecut“, spune economistul-şef al Raiffesen Bank Ionuţ Dumitru. Economia este însă pe un făgaş bun, spune el. Creşterea economică va fi în acest an de 5,2%, spune el.

 

FMI a avansat o creştere eco­nomică de 6%

„Datele arată bine, dar să nu ne bucurăm degeaba”, spune econo­mis­tul Dragoş Cabat. Cel mai probabil, arată el, veniturile în plus ale bugetului sunt din banii pe care contribuabilii trebuia să-i plătească anul trecut.

Potrivit datelor INS România a încheiat primul trimestru cu un deficit bugetar de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,28% din PIB, în scădere faţă de nivelul de 18 miliarde lei din perioada similară din 2020, în condiţiile în care veniturile bugetului general consoli­dat s-au majorat cu 18,8%, iar cheltu­ielile cu 11,2%, arată datele publicate marţi de Ministerul de Finanţe.

 

În T1/2020, deficitul bugetar avea o pondere de 1,71% din PIB

În perioada ianuarie-martie 2021, circa 6,06 mld. lei (0,53% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiţii şi cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Astfel, cheltuielile de investiţii au fost cu 2,21 mld. lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi plăţile cu caracter excepţional generate de pandemia COVID-19 au fost de 3,85 mld. lei.

„Execuţia bugetară din trimestrul 1 vine cu o serie de veşti bune. Faţă de T1 2020 şi 2019, avem o creştere a veniturilor însoţită de o creştere a investiţiilor. Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri nerambursabile au crescut cu 20,4%. Deficitul scade cu 0,4 pp din PIB faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Cheltuielile cresc şi ele cu 11,2%, în principal din motive legate de gestionarea pandemiei Covid-19 şi majorarea punctului de pensie şi a alocaţiei pentru copii. Monitorizarea şi disciplina financiară în zona de cheltuieli bugetare trebuie întărite“, a declarat ministrul finanţelor Alexandru Nazare.

El a adăugat că ordonatorii de credite trebuie să monitorizeze strict cheltuielile, să identifice prin analize interne motivele creşterii cheltuielilor şi să vină, în cel mai scurt timp, cu propuneri de economisire.

Datele publicate marţi sunt peste aşteptările autorităţilor şi vin după ce luni Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a îmbunătăţit prognoza de creştere economică pentru 2021 de la 4,3% la 5%. De asemenea, FMI are o prognoză pentru România de 6% în acest an.

 

Cifrele pe T1 pot fi un indiciu pentru evoluţia execuţiei bugetare în ansamblul anului

Bugetul consolidat adoptat de parlament prevede venituri de 365 mld. lei în 2021, în creştere cu 13% faţă de 2020. De asemenea, guvernul şi-a bugetat un deficit de 80 mld. lei în acest an, adică 7,16% din PIB, în scădere cu peste 20 mld. lei sau aproape 3 puncte procentuale faţă de cât a fost în 2020, ca pondere în PIB.

Potrivit datelor publicate marţi de Finanţe, veniturile bugetului general consolidat au însumat 85,79 mld. lei în primele trei luni ale anului 2021, cu 18,8% mai mari faţă de trimetrul I/2020 şi cu 14,9% faţă de trimestrul I/2019. Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent lunii martie 2020, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligaţiilor fiscale), cât şi recuperării parţiale a unor categorii de venituri.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluţii nominale pozitive, cele mai pronunţate remarcându-se în cazul TVA, contribuţiilor de asigurări,  impozitelor pe proprietate şi fondurilor europene.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 6,75 mld. lei în perioada ian.-mart. 2021, consemnând o creştere de 12,7% an/an.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 30,50 mld. lei în primele trei luni ale anului 2021, consemnând o creştere de 11,6% an/an. Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este superioară dinamicii fondului de salarii şi se datorează atât bazei reduse din martie 2020, cât recuperării unor venituri din contribuţii aferente anului trecut.

 

Încasările din impozitul pe profit au însumat 3,86 mld. lei în primul trimestru din 2021, în creştere cu 34,9% an/an

Încasările nete din TVA au înregistrat 16,95 mld lei în primele trei luni ale anului curent, în creştere cu 37,9% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 6,29 mld lei în perioada analizată, nivel inferior celui înregistrat în primul trimestru al anului precedent.

Aceste evoluţii au fost influenţate atât de baza comparabilă a lunii martie 2020 - când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA şi de accelerare a rambursărilor de TVA, cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar în contextul crizei, cât şi de recuperare parţială a TVA aferentă anului 2020.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 5,02 mld. lei în primele trei luni ale anului 2021, în creştere cu 28,6% faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În acelaşi timp, cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 100,42 mld lei au crescut în termeni nominali cu 11,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile pe primele trei luni ale anului 2021 au înregistrat o creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020, de la 8,6% din PIB la 8,8% din PIB.

Majorarea cheltuielilor este determinată şi de continuarea măsurilor cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei (3,85 mld lei).

Cheltuielile de personal au însumat 27,74 mld lei, în creştere cu 5,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,4% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 52,1 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 797,7 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii  au fost 13,0 mld lei, în creştere cu 6,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.  O creştere se reflectă la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 7,3% faţă de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat şi pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 38,18 mld lei în creştere cu 16,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 1,3 mld lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 5,48 mld lei, cu 20,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 8,06 mld lei, în creştere cu 37,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când a fost în valoare de 5,85 mld lei. De asemenea, se observă o creştere mai accentuată a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 47,5% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe primele trei luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 99,13 milioane lei pentru achiziţionarea de produse - stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

 
AFACERI DE LA ZERO