Eveniment

Încrederea în economie a ajuns pe creasta valului atât în Vest, cât şi în România

Încrederea în economie a ajuns pe creasta valului atât...

Autor: Iulian Anghel

31.05.2016, 00:07 251

Încredera în evoluţia econo­miei a ajuns, în zona euro, la cel mai înalt nivel din ultimele patru luni, în vreme ce în România managerii de com­pa­nii pariază, până în iulie, pe o îm­bu­nă­tăţire a activităţii economice în toa­te zonele cu impact major pentru PIB: industria prelucrătoare, con­struc­ţii, comerţ şi servicii.

Potrivit unei informări a Co­misiei Euro­pene, citată de Bloom­berg, în­cre­derea în economia zonei euro a cres­cut pentru a doua lună consectuiv în mai, ajungând la cel mai înalt nivel din ul­ti­mele patru luni, indicând încre­der­ea în reuşita planului BCE în va­loare de 240 mld. euro, me­nit să stopeze de­flaţia şi să ajute creş­terea economică.

Pentru România, aceasta este o ves­te bună, dat fiind că Vestul este prin­cipalul partener comercial al ţării. De altminteri, datele Eurostat anun­ţa­seră deja o îmbunătăţire a situaţiei în UE. De exemplu, economia Germa­niei, principala piaţă pentru expor­turile României, a crescut în T1 cu 2,7%, an la an (creşterea în Româ­nia a fost de 4,3% în aceeaşi pe­rioadă), iar importurile ţării au avansat cu 1,5%.

În România, ancheta lunară de conjunctură publicată de Institutul Naţional de Statistică indică în rândul managerilor un optimism pe linie în privinţa situaţiei economice: managerii anticipează creşteri în industrie, construcţii comerţ şi servicii, chiar dacă primele ramuri au evolual modest în T1 (plus 0,6%, an/an creştere în industrie şi plus 1,1%, an/an creştere în construcţii).

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO