Eveniment

INS a revizuit în urcare contracţia PIB din 2010 la 1,3%, dar a menţinut creşterea din T4 la 0,1%

INS a revizuit în urcare contracţia PIB din 2010 la 1,3%, dar a menţinut creşterea din T4 la 0,1%

Autor: Marius Radu - Mediafax

03.03.2011, 10:13 50

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în urcare cu0,1 puncte procentuale, la 1,3%, contracţia PIB de anul trecut,însă a menţinut la 0,1% proiecţia de creştere economică dintrimestrul patru, susţinută în principal de agricultură.

În serie ajustată sezonier, cea mai mare creştere din ultimultrimestru al anului trecut a fost înregistrată în agricultură,silvicultură şi piscicultură (+6%), urmată de sectorul industrial,(+1,3%) şi de cel al construcţiilor (+0,6%). În comerţ, volumele deactivitate au rămas nemodificate comparativ cu trimestrulanterior.
După avansul uşor din ultimul trimestru al anului trecut, economiaRomâniei ar putea ieşi tehnic din recesiune dacă va înregistracreştere şi în primele trei luni din acest an.
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, PIB a scăzut întrimestrul patru în serie brută cu 0,6%, în condiţiile în careavansurile înregistrate în agricultură, industrie şi activităţifinanciare nu au susţinut reducerea volumelor de activitate dinconstrucţii şi comerţ, hoteluri şi restaurante, transporturi şitelecomunicaţii.
Astfel, creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat înagricultură, silvicultură şi piscicultură (+7,4%), industrie(+5,8%) şi activităţi financiare, imobiliare, de închirieri şiserviciile pentru întreprinderi (+1,2%).

La polul opus, construcţiile, activităţile de comerţ, reparareaautomobilelor şi articolelor casnice, hoteluri şi restaurante,transporturi şi telecomunicaţii precum şi alte servicii şi-au redusvolumul de activitate cu 7%, 2,9% şi, respectiv, cu 4,8%. Ca oconsecinţă a evoluţiei înregistrate pe ansamblul economiei, s-aredus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat,impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 3,1%.
Din punctul de vedere al utilizării PIB cererea internă a scăzut cu1,2 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din 2009, înprincipal pe seama reducerii cu 4,7% a formării brute de capitalfix.

Consumul final total s-a redus cu 2%, în special ca urmare adiminuării volumului cheltuielii pentru consumul final individualşi colectiv al administraţiilor publice cu 4,2%, respectiv 4,5%.Cheltuiala pentru consum final al gospodăriilor populaţiei s-adiminuat cu 0,9 procente, fiind o consecinţă a reducerii volumuluidesfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul (-5,6%).
Un efect pozitiv a fost îmbunătăţirea exportului net ca urmare adevansării volumului importurilor (+12,2%) de către cel alexporturilor (+17,1%).
La nivelul anului 2010, scăderea a fost determinată de reducereavolumului valorii adăugate brute din agricutură, vânat şisilvicultură, pescuit şi piscicultură (-0,8%), construcţii(-10,7%), comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice,hoteluri şi restaurante, transporturi şi telecomunicaţii (-4%) şialte servicii (-2,8%).
Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în industrie(Ă5,1%) şi activităţi financiare; imobiliare, închirieri şiservicii pentru întreprinderi (Ă0,8%). Impozitele nete pe produss-au redus cu 2,5%.

Consumul final total a înregistrat o scădere cu 2,1% în anul 2010,comparativ cu anul precedent, în special pe seama diminuării cu3,9%, respectiv 3,2% a cheltuielii pentru consumul individual şicolectiv al administraţiilor publice dar şi a cheltuielii pentruconsum final al gospodăriilor populaţiei cu 1,6 procente. Formareabrută de capital fix (investiţii - n.r.) a înregistrat o reducerecu 13,1%.

Economia a intrat în recesiune în trimestrul al treilea din 2008,odată cu scăderea Produsului Intern Brut în termeni ajustaţisezoneri, faţă de precedentele trei luni, cu 0,1%. De atunci,PIB-ul a înregistrat scăderi în fiecare trimestru, exceptândcreşteri uşoare de 0,1% în trimestrul al treilea din 2009 şitrimestrul patru din 2010 şi un avans de 0,3% în trimestrul doi alanului trecut.
Pentru acest an, autorităţile române şi Fondul MonetarInternaţional anticipează o creştere a economiei de circa 1,5%.

AFACERI DE LA ZERO