Eveniment

KMPG: Problema nr. 1 a businessului este CAS mare

KMPG: Problema nr. 1 a businessului este CAS mare

Autor: Marius Radu - Mediafax

06.12.2010, 23:44 27

Contribuţiile sociale pentru salariaţii dinRomânia sunt ridicate comparativ cu avantajele pe care le oferă şipot acţiona ca un factor descurajator pentru noi angajări, astfelcă ar trebui reduse sau reintrodus un plafon al bazei impozabile,potrivit KPMG.

Analiza se regăseşte într-un studiu efectuat de KPMG privindimpozitarea persoanelor fizice şi cotele de contribuţii socialecare include date din perioada 2005-2010 şi acoperă 86 de ţări.

"În România, nu a intervenit nicio schimbare privind cota deimpozit pe venit în 2010, care rămâne destul de competitivă. Cutoate acestea, ade­vărata povară pentru angajatori şi angajaţi oreprezintă contribuţiile sociale, care sunt ridicate, raportat laavantajele limitate pe care le oferă. Studiul KPMG arată că pentrusalariaţii de top cotele efective de contribuţii sociale dinRomânia, pentru angajatori şi angajaţi, sunt printre cele mai maridin lume şi cele mai mari din Europa Centrală şi de Est", adeclarat într-un comunicat Mădălina Racoviţan, director îndepartamentul Tax şi coordonatoare a International ExecutiveServices din KPMG România.

Ea spune că în România contribuţiile sociale ridicate potacţiona ca un factor descurajator pentru ocuparea forţei de muncăşi recomandă Guvernului să diminueze acest efect fie prin reducereacotelor contri­buţiilor sociale, fie prin reintroducerea unuiplafon al bazei impozabile pentru toate tipurile de contribuţii deasigurări sociale (inclusiv pensii, asigurări medicale şi şomaj)."O astfel de decizie ar stimula ocuparea forţei de muncă în specialîn sectorul privat, lucru necesar pentru a ajuta firmele sădepăşească perioada de recesiune", a menţionat Racoviţan.

La nivel global studiul arată că, în timp ce cotele deimpozitare au rămas constante în majoritatea ţărilor, tendinţagenerală de creştere remarcată în cursul acestui an sugereazăfaptul că guvernele încep să opteze pentru o creştere a cotei deimpozitare în vederea combaterii deficitului bugetar. "Autorităţile fiscale se află sub presiunea de a identifica şiasigura venituri bugetare mai mari. În consecinţă, acestea devintot mai riguroase în elaborarea şi aplicarea normelor fiscale", aspus Racoviţan.

AFACERI DE LA ZERO