Eveniment

Majorări de tarife în domeniul Energiei: ANRE măreşte unele tarife din sistemul energetic, dar impactul pe facturile populaţiei va fi sub 1%

Majorări de tarife în domeniul Energiei: ANRE măreşte unele tarife din sistemul energetic, dar impactul pe facturile populaţiei va fi sub 1%

Autor: Dan Straut, Mediafax

06.12.2017, 16:17 195

Operatorul pieţei de energie electrică OPCOM a solicitat pentru anul 2018 următoarele:
- majorarea cheluielilor salariale cu cca. 7%, ca urmare a creşterii numărului de personal cu 3 persoane, actualizării cu rata inflaţiei prognozate pentru anul 2018 de 2,5% şi a majorării cu 2% a câştigului salarial pentru acoperirea minimală a costurilor ocazionate de introducerea contribuţiilor sociale în salarii
- majorarea cu cca. 10 % a cheltuielilor aferente categoriei alte cheltuieli de exploatare, inclusiv servicii prestate de terţi
- cheltuieli financiare la nivelul bugetat.

Faţă de propunerea operatorului privitoare la cuantumul cheltuielilor pentru anul 2018, ANRE a avut în vedere următoarele:
- recunoaşterea cheltuielilor materiale la nivelul solicitat, pe baza justificărilor prezentate de acesta;
- recunoaşterea cheltuielilor salariale la nivelul solicitat de operator;
- recunoaşterea cheltuielilor cu amortizarea la un nivel diminuat cu cca. 4% faţă de nivelul solicitat de operator, rezultat din valoarea amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitatea operatorului la data de 30 septembrie 2017, la care s-a adăugat amortizarea mijloacelor fixe ce urmează a fi înregistrate în contabilitate până la sfârşitul anului 2017, dar care produc amortizare începând cu anul 2018, precum şi amortizarea prognozată de operator pentru mijloacele fixe aferente planului de investiţii pentru anul 2018 diminuată cu cca. 32 % faţă de nivelul solicitat de operator ca urmare a eliminării mijloacelor fixe pentru care operatorul a declarat un grad ridicat de incertitudine în privinţa realizării;
- recunoaşterea cheltuielilor cu prestaţiile externe (servicii prestate de terţi);
- recunoaşterea cheltuielilor financiare la nivelul estimat pentru anul 2017.

„La calculul tarifului reglementat, la cheltuielile totale recunoscute de ANRE s-a aplicat procentul stabilit prin alocare în primele nouă luni ale anului 2017, rezultat din contabilitatea de gestiune pentru toate capitolele de cheltuieli”, se arată în Nota de prezentare a viitorului Ordin ANRE.

Iniţiatorii mai arată că OPCOM a propus pentru anul 2018 structura tarifului reglementat prezentată în Tabelul nr. 4, după cum urmează:
- menţinerea valorii componentei de înscriere la valoarea în vigoare, de 440 de lei/participant la înscriere;
- menţinerea valorii componentei de administare a pieţelor centralizate pentru participanţi, cu excepţia producătorilor cu Pi ≤ 1 MW, la valoarea de 11.000 lei/participant/an/piaţă;
- menţinerea valorii componentei de administrare a pieţelor centralizate pentru producătorii cu Pi ≤ 1 MW, la valoarea de 1.000 de lei/participant/an/piaţă, respectiv de 100 de lei/participant/an/piaţă;
- menţinerea valorii componentei de tranzacţionare pe pieţele centralizate unde operatorul pieţei de energie electrică este contraparte contraparte la valoarea de 0,11 lei/unitate tranzacţionată;
- menţinerea valorii componentei de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică Ttranz PC-OTC la valoarea de 0,06 lei/unitate tranzacţionată;
- majorarea valorii componentei de tranzacţionare pe pieţele centralizate unde operatorul nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică bilateral, la valoarea de 0,06 lei/unitate tranzacţionată pentru pieţele de energie electrică şi la valoarea de 0,05 lei/unitate tranzacţionată pentru pieţele de certificate verzi, faţă de valoarea actuală de 0,04 lei/unitate tranzacţionată.

ANRE propune aprobarea tarifului pratcicat de operatorul pieţei de energie electrică în conformitate cu solicitarea fundamentată de acesta.

„Venitul prognozat al operatorului pieţei pentru anul 2018, raportat la consumul intern de energie electrică conduce la un preţ de revenire de cca. 0,59 x 10-3 lei/kWh, astfel încât valoarea componentelor tarifului reglementat conform propunerii ANRE, poate fi considerată ca având impact neglijabil asupra preţului energiei electrice la clienţii finali. Prin modificarea propusă a valorii componentelor tarifului practicat de operatorul de piaţă, impactul asupra preţului la clientul final creşte cu 3,5 % faţă de impactul actual, care este de 0,57 x 10-3 lei/kWh”, se mai arată în proiectul citat.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri: