Eveniment

Marii transportatori spun că scumpirea carburanţilor îi obligă să mărească tarifele

Autor: Neagu Lidia-Ileana

13.03.2011, 23:50 79

"O creştere de 10% la preţul carburantului atrage după sine ocreştere medie a costurilor unui transportator de 4%. Este clar căprofitul va scădea pentru că piaţa nu poate răspunde pozitiv pentrua acoperi costurile. Clienţii noştri nu îşi permit să creascăpreţul produselor la raft şi atunci scădem noi marjele. În acestecondiţii şi având în vedere că şi aşa ultimii trei ani nu au fostani buni pentru transportatori, mulţi nu vor rezista pe piaţă", adeclarat Lucia Apostol, directorul de transport al companieiDumagas.

Apostol a amintit căşi anul trecut transportatorii au fost afectaţi de scumpireacarburanţilor, de creşterea TVA şi deprecierea leului în raport cueuro, dar şi de majorarea valorii taxei de drum care este raportatăla moneda europeană.

Ea a spus că dintotalul costurilor în cadrul companiei carburanţii reprezintăaproape jumătate. "Noi suntem cei mai afectaţi şi în acelaşi timpnoi suntem motorul principal al economiei unei ţări. O medie de 45%din costurile totale o reprezintă costul combustibililor. Dacăacest procentaj urcă şi mai mult, cred că multe firme vor ajunge pelista cu falimente", a afirmat reprezentantul Dumagas.

De aceeaşi părere esteşi directorul executiv al companiei Dunca Expediţii, ConstantinDaminescu, care spune că marja de profit a companiei este de 1-5%,astfel că scumpirea carburanţilor afectează directcompania.

"Cuantumulcarburanţilor în costul total este de aproximativ 50%, iar marja deprofit este de 1-5% (din cifra de afaceri - n.red.), cu toate căexistă şi curse pe care le închizi pe pierdere. Piaţa nu poateabsorbi atât de rapid această creştere, astfel că în curând cred căvor scădea numărul camioanelor care operează în România", adeclarat Daminescu. El a explicat că majorarea preţului lacarburanţi nu poate fi transferată clienţilor din cauzacontractelor deja încheiate şi este suportată detransportator.

"Nu putem sătransferăm aceste creşteri ale costului la clienţi. Ei nu araccepta, aşa că tot noi transportatorii pierdem. Avem contracteîncheiate cu unii clienţi care stipulează clar că nu putem măripreţurile până nu se atinge pragul de majorare a costurilor de 10%.Până atingem acest prag, suportăm noi."

Compania intenţioneazăsă îşi concentreze activitatea pe rutele externe, respectivintracomunitare, pentru a se proteja de condiţiile economice dinRomânia. "Noi ne-am concentrat activitatea de când a început crizape rutele intracomunitare. La acel moment 10% din capacitate erafolosită în acest scop, iar în prezent procentajul a ajuns la60-70% şi ne gândim să continuăm în direcţia aceasta", a spusDaminescu.

De asemenea,transportatorul International Lazăr Company spune că toatecompaniile se aflau deja în dificultate, iar scumpireacarburanţilor va duce la scăderea profitului. "Ne afectează foartetare întrucât nu mai putem să rămânem în costuri. Am putea să ceremclienţilor să ajusteze preţul după preţul motorinei, dar scumpirilenu se mai opresc. Nu putem merge săptămânal să renegociemcontractele, aşa că pierdem bani, dar încă nu am făcut o evaluarecompletă", a declarat Daniela Midvidichi, director comercial alInternational Lazăr Company.

Referitor la calitateacombustibilului din România, cei trei se declară în generalmulţu­miţi, dar admit că nu au mai operat de curând teste deanaliză.

"Nu am mai dus laanaliză combustibilul. Şoferii care fac curse şi afară îmi mai spuncă parcă e mai bună motorina din străinătate, dar nu putem săspunem că avem probleme de calitate pentru că lucrăm cu un retailermare. Înainte de acesta aveam uneori probleme, pentru că aveamstaţie proprie şi lucram cu firme mici", a afirmat reprezentantulDuncă Expediţii.

Dumagas din Craiova,deţinută de Mihai Dugăeşescu şi un fond de investiţii, are afaceride 40 mil. euro.

Duncă Expediţii, cuafaceri de 30 mil. euro, a fost fondată în 1994 la Timişoara deomul de afaceri Romeo Duncă.

International LazărCompany, controlată de Ion La­zăr, are afaceri de 30 milioaneeuro.

De la începutulanului, companiile petroliere au scumpit carburanţii de şase ori,iar preţurile au urcat cu 3-4%. Carburanţii s-au scumpit anultrecut cu peste 15%, după ce în 2009 preţul a avansat cu13%.

Companiile petrolieredin România explică de cele mai multe ori creşterile preţurilorcarburanţilor prin evoluţia cotaţiilor internaţionale alepetrolului.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO