Eveniment

Mici întreprinzători, nu purtaţi genţi cu logo-urile clienţilor! Fiscul vă încadrează la activitate dependentă

Mici întreprinzători, nu purtaţi genţi cu logo-urile clienţilor! Fiscul vă încadrează la activitate dependentă
15.07.2010, 23:49 544

Potrivit legii, care încă nu are norme de aplicare, o activitatepoate fi considerată dependentă dacă îndeplineşte unul dinurmătoarele criterii: beneficiarul de venit este într-o relaţie desubordonare faţă de plătitor, respectă un program de lucru,lucrează într-un anumit sediu, foloseşte echipamentele de lucru aleplătitorului sau primeşte indemnizaţie pentru concediul de odihnă.Formularea care a stârnit neclarităţi în rândul consultanţilorfiscali vine tocmai din definiţia activităţii dependente din lege,întrucât unul din criterii arată că este considerată o activitatedependentă "orice element care reflectă natura dependentă aactivităţii".
"În acest moment, legea are un caracter ridicat deinterpretabilitate şi lasă la latitudinea inspectorului fiscal săhotărască dacă o tranzacţie sau o relaţie strict de afaceri arecaracter de independenţă sau dependenţă. Criteriile după care oactivitate independentă poate fi reconsiderată de autorităţilefiscale ar trebui foarte bine reglementate şi explicate prinNormele de aplicare la Codul fiscal, pentru a evita abuzurile carepot fi comise de autorităţile fiscale", susţine René Schöb,partener în cadrul firmei de consultanţă fiscală şi auditLeitnerLeitner. Cu alte cuvinte, dacă o persoană care primeşte unvenit pe un contract de PFA în urma unor servicii prestate către ofirmă, are, de exemplu, o carte de vizită pe care este trecutăadresa de e-mail a firmei respective sau dacă are o geantăinscripţionată cu logo-ul firmei cu care are contract, inspectorulfiscal poate interpreta că desfăşoară o activitate dependentă, iarveniturile trebuie să fie impozitate după noile reglementări. Încazul unei activităţi dependente, impozitul pe venit şicontribuţiile sociale obligatorii sunt plătite atât de angajator,cât şi de angajat.
"Din păcate, până la acest moment nu au fost introduse clarificărisuplimentare cu privire la «dependenţa- independenţa» relaţiilorcomerciale, şi practic foarte mulţi dintre contribuabilii românicare desfăşoară afaceri prin intermediul PFA-urilor, în modspecial, dar pot intra în aceste relaţii de dependenţă şi douăsocietăţi comerciale, vor fi dependenţi doar de voinţa şiinterpretarea inspectorilor fiscali", adaugă Schöb.

Cum sunt impozitate PFA-urile în altestate
În Polonia, veniturile obţinute prin intermediul contractelor detip PFA au cote de impozitare progresive, existând totuşi oexcepţie în cazul nerezidenţilor polonezi, care plătesc o cotă fixăde impozitare.
"Impozitarea în Polonia depinde de modul de desfăşurare aactivităţilor: adică serviciile prestate de o PFA «antreprenor»,respectiv alte activităţi desfăşurate «în mod independent», cum arfi, de exemplu, în cazul unui contract de mandat", susţinreprezentanţii companiei de consultanţă şi audit Ernst &Young.
În Marea Britanie, sistemul de impozitare pe PFA este similar cucel al veniturilor din salarii, în ceea ce priveşte ratele deimpozit şi deducerile.
"Totuşi, o PFA în Marea Britanie are dreptul de deducere a maimultor cheltuieli efectuate în interesul afacerii decât unsalariat, cum ar fi cheltuielile pentru laptopuri sau pentrusisteme GPS pentru maşină. Modul de calcul al contribuţiei deasigurări sociale datorate este diferit faţă de salariaţi, cotaaplicându-se asupra profitului obţinut din afacere şi nu asupravenitului brut, dar în final costul este aproape identic", explicăreprezentanţii Ernst & Young. Aproape la fel se întâmplă şi încazul Ungariei, unde veniturile din PFA se impozitează la fel ca şicele salariale. Totuşi, o PFA are dreptul la deduceri decheltuieli, fie în baza facturilor, fie printr-o cotă fixă. Existăîn legislaţia maghiară şi categorii speciale de PFA carebeneficiază de sisteme de taxare diferite, în baza unor legispeciale.
În Bulgaria, sistemul de impozitare a veniturilor obţinute prin PFAeste similar cu cel din România, iar o PFA are dreptul la deducereadin venitul brut realizat a unei cote fixe de cheltuieli carevariază între 25 şi 60% şi a contribuţiilor sociale obligatorii."Venitul net este impozitat cu o cotă fixă de impozit de 10%,similar angajaţilor", mai spun reprezentanţii Ernst &Young.

Cine decide natura dependenţeiactivităţii
Dacă în România şi în Polonia autorităţile fiscale sunt cele caredecid dacă o relaţie contractuală este dependentă sau independentă,situaţia se schimbă în cazul altor state.
În Ungaria, spre exemplu, inspectorii de muncă sunt ceiresponsabili de revizuirea relaţiilor contractuale şi, numai încazul în care au suspiciuni, transmit rezultatele mai departe cătreautorităţile fiscale. În Bulgaria, legislaţia este mai permisivă,întrucât individul care doreşte să se înregistreze ca PFAinformează autorităţile că va presta activităţi independente.
În cazul Marii Britanii, cu câteva excepţii, nu există obligaţialegală de înregistrare ca PFA şi astfel fiecare poate susţine cădesfăşoară activităţi independente.
"Compania beneficiară a serviciilor prestate de către un anumitindivid trebuie să decidă la începutul colaborării dacă trateazărespectiva persoană ca salariat, respectiv ca un contractorindependent. Însă autorităţile fiscale pot oricând iniţia uncontrol în acest sens", mai spun specialiştii Ernst &Young.

Ce înseamnă activitate dependentă

  • Cel care primeşte un venit este într-o relaţie de subordonarefaţă de angajator şi respectă anumite condiţii de muncă, precum:îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, respectareaprogramului de lucru şi desfăşurarea activităţii într-un anumitloc
  • Beneficiarul de venit foloseşte echipamentele de lucru (bazamaterială) ale angajatorului
  • Beneficiarul de venit nu intervine cu capital propriu îndesfăşurarea activităţii
  • Plătitorul acoperă cheltuielile de transport în scop deserviciu, în ţară şi străinătate, precum "şi alte cheltuieli deaceastă natură"
  • Plătitorul plăteşte indemnizaţia de concediu de odihnă şi ceapentru incapacitate temporară de muncă
  • Orice alte elemente care reflectă natura dependentă aactivităţii

AFACERI DE LA ZERO