Eveniment

Microîntreprinderile ar putea lua fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru extindere sau modernizare în perioada iulie – noiembrie. Firmele pot primi între 25.000 şi 200.000 de euro pentru extinderea afacerii dacă au cel mult 9 salariaţi şi activează în mediul urban

Microîntreprinderile ar putea lua fonduri europene nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru extindere sau modernizare în perioada iulie – noiembrie. Firmele pot primi între 25.000 şi 200.000 de euro pentru extinderea afacerii dacă au cel mult 9 salariaţi şi activează în mediul urban

Autor: Florentina Niţu

29.05.2019, 19:10 2718

Microîntreprinderile din anumite regiuni ale ţării ar putea primii bani în următoarele luni pentru extinderea sau modernizarea companiei ori pentru achiziţionarea de utilaje sau echipamente prin Programul Operaţional Regional (POR), linia de finanţare 2.1 A. Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect este de 25.000 de euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile solicitate este de 200.000 de euro.

Cu aceste fonduri europene se vor putea finanţa afaceri nonagricole din domenii diverse: producţie de software, service-uri auto, producţie de haine, ateliere de confecţii metalice, mobilier, săli de fitness etc. Pentru a obţine fondurile europene, antreprenorii trebuie să depună proiectele care atestă necesitatea fondurilor, prin intermediul aplicaţiei MySMIS, în perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

„Primul criteriu de selecţie a proiectelor este codul CAEN. Proiectele se evaluează pe mai multe etape. În primele două luni se evaluează proiectele cu peste 85 de puncte. În cea de-a treia lună se verifică cele care au peste 80 de puncte. Punctajul se obţine în funcţie de mai multe criterii. De exemplu, dacă antreprenorul aduce 20% contribuţie proprie, primeşte 10 puncte. De asemenea, primeşte 3 puncte dacă micoîntreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-o zonă cu poţential turistic. Apoi se acordă punctaj pentru cifra de afaceri”, spune Gabriel Dan Ieremia, consultant pe fonduri europene.

Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte este de 77,4 mil. euro, iar  85% din buget provine de la Comisia Europeană şi 15% de la bugetul de stat. Acesta este bugetul rămas necheltuit după ediţia precedentă a apelului POR 2.1 A, lansată în 2016. Fi­nan­ţarea nerambursabilă solicitată poate re­pre­zenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a pro­iectului. Bugetul va fi alocat doar în cinci regiuni de dezvoltare ale ţării: Nord-Est (judeţele Ba­cău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui), Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tul­cea, Vrancea), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest (Timiş, A­rad, Caraş-Severin şi Hunedoara), Centru (Al­ba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu).

Potenţialii beneficiari ai proiectului ar putea fi societăţi comerciale sau cooperative. Ele trebuie să aibă cel mult 9 salariaţi şi minimum un angajat şi o cifră de afaceri anuală de maximum 2 milioane de euro. De asemenea, companiile trebuie să îşi desfăşoare activitatea în mediul urban.

Firmele care depun cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţate cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 de­cembrie 2018. Totodată, solicitanţii trebue să fi înregistrat cel puţin un salariat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.

 
 

Tipurile de investiţii finanţate pentru dezvoltarea microîntreprinderilor

♦ Lucrări de construire / extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;

♦ Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

♦ Achiziţionarea de instalaţii specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor;

♦ Surse regenerabile (alternative) de energie: solară, eoliană, hidroenergie, biomasă, geotermală;

♦ Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar;

♦ Investiţii în realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului.

AFACERI DE LA ZERO