Eveniment

Ministerul Agriculturii: Legea supermarketurilor nu îngrădeşte libertatea retailerilor de a cumpăra din alte ţări

Ministerul Agriculturii: Legea supermarketurilor nu...

Autor: Roana Rotaru

24.06.2016, 00:03 213

Legea supermarketurilor, care pre­vede ca 51% dintre produse agroa­limentare scoase la vânzare de retaileri să provină dintr-un „lanţ scurt de aprovizionare“, este o lege care nu va atinge scopul urmărit de iniţiatorii ei, şi anume de-a încuraja producătorii agricoli români, având în vedere că, potrivit definiţiei, „lanţ scurt de aprovizionare“ nu este echivalent „produse româneşti“.

„Lanţul scurt de aprovizionare“ este definit de către Ministerul Agri­cul­turii ca fiind „un lanţ de apro­vizionare care implică un număr limitat de ope­ratori economici, angajaţi în activităţi de cooperare şi de dezvoltare eco­nomică locală, precum şi re­laţii geogra­fice şi sociale strânse între pro­­ducători, pro­cesatori şi consu­ma­tori“. Or, această definiţie nu în­grădeşte liber­tatea supermarketurilor de a cumpăra carne, legume, fructe, mie­re, ouă, produse lactate şi de panifi­caţie din alte ţări, susţine ministerul de resort.

„În ceea ce priveşte restricţiile operatorului economic, referitoare la cumpărarea dintr-o ţară vecină, vă precizăm faptul că Ministerul Agricul­turii şi Dezvoltării Rurale susţine iniţiativa legislativă, însă cu condiţia respectării întocmai a legislaţiei în vigoare privind organizarea comună a pieţelor, mecanismul de lucru al pieţei unice şi libera circulaţie a mărfurilor, ţi­nând cont de faptul că România ca stat mem­bru al UE, este obligată să aplice necondiţionat actele normative ale acesteia“, susţine MADR.

Legea care va obli­ga supermarketurile să se „aprovi­zio­ne­ze local“ a fost adoptată de Parla­mentul României, iar acum se află în curs de verificare la Comisia Europeană, care va stabili dacă aceasta este compatibilă cu principiul european al liberei circulaţii a mărfurilor.

 

Ce spune legea?

„Comerciantul persoană juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare pentru produse alimentare are obligaţia ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate şi de panificaţie să achiziţioneze aceste produse în proporţie de cel puţin 51% din volumul de marfă pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare, provenite din lanţul alimentar scurt, aşa cum este definit în conformitate cu legislaţia în vigoare.“ (Articol nou introdus recent în legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare)