Eveniment

Ministerul Finanţelor are un excedent bugetar de 0,8 miliarde de lei după două luni; încasările din TVA sunt în creştere cu 4%, iar încasările din impozitul pe profit au un plus de 39%

Ministerul Finanţelor are un excedent bugetar de 0,8...
25.03.2016, 17:59 1544

Ministerul Finanţelor a publicat vineri după-amiază execuţia bugetară pe primele două luni din 2016, care relevă un excedent al bugetului general consolidate de 0,8 miliarde lei.

Cea mai importantă taxa-TVA are un plus de 4% faţă de perioada similară a anului trecut, încasările ajungând la 10,4 miliarde de lei, în condiţiile în care au fost operate două scăderi de TVA la alimente şi bunuri, în general.

Cheltuielile cu personalul plătit din bugetul consolidate-bugetul de stat, bugetele locale, bugetele de asigurări sociale au crescut cu 21% datorită majorărilor salariale acordate.

Cheltuielile pentru investiţii au fost de 2,7 miliarde lei, în creştere faţă de 2 miliarde lei, în perioada similară a anului trecut.

Mai jos aveţi comunicatul integral al Ministerului de Finanţe

Execuţia bugetului general consolidat pe primele doua luni ale anului 2016 s-a încheiat cu un excedent de 0,8 miliarde de lei, respectiv 0,10% din PIB, faţă de 2,3 miliarde lei, respectiv 0,33% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2015.

1.Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 35,4 miliarde de lei, reprezentând  4,7% din PIB, au fost cu 4,6% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.       

S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (Ă39,3%), taxa pe utilizarea bunurilor (20,3%), accize (5,9%), contribuţii de asigurări sociale (Ă9,5%) şi TVA (Ă4%).

Încasările din taxa pe valoarea adăugată reprezintă 10,4 miliarde de lei, cu 4% mai mari decât încasările aferente aceleiaşi perioade anului 2015, în condiţiile în care începând cu luna februarie 2016 se reflectă pe lângă măsura de reducere a cotei de TVA la 9% pentru alimente şi servicii de restaurant (O.U.G. nr. 6/2015) aplicabile începând cu 1 iunie 2015 şi măsura de  reducere a cotei de TVA standard de la 24% la 20%.

Încasările din contribuţii  de asigurări sociale la bugetul de asigurări sociale  au fost mai mari cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care încasările la acest buget sunt influenţate negativ de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, datorită creşterii cotei de contribuţii de la 5% în anul 2015, la 5,1% în anul 2016.

Menţionăm, de asemenea şi aplicarea Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care nu se mai plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţiile de asigurări sociale aferente angajatorului din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 15,2%, impozite şi taxe pe proprietate cu  2,1%,taxa pe utilizarea bunurilor cu 4%.

2.Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 34,6 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent şi cu 0,2 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 21,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2015, respectiv 12% pentru personalul din instituţiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar şi a personalului din sistemul public de asistenţă socială, 15% pentru personalul din învăţământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială, precum şi majorarea salariului minim brut pe ţară cu 75 de lei începând cu 1 iulie 2015.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 6,9% datorită, în principal, majorării cu  5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 şi a dublării alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 2,7 miliarde lei, respectiv 0,4% din PIB, faţă de 2,0 miliarde lei la aceeaşi  perioadă a anului precedent.