Eveniment

Nedeclararea taxelor datorate statului va fi sancţionată cu o penalitate de nedeclarare între 5% şi 25% pe an

Nedeclararea taxelor datorate statului va fi sancţionată cu o penalitate de nedeclarare între 5% şi 25% pe an

Autor: Andra Oprescu

19.02.2015, 00:04 1329

Contribuabilii care nu îşi declară taxele datorate statului vor fi sancţionaţi cu o „penalitate de nedeclarare“ cuprinsă între 5% şi 25%, potrivit noului proiect de Cod de procedură fiscală. În plus, această sumă se majorează cu 100% în cazul evaziunii fiscale.

„O asemenea măsură trebuie să meargă în paralel cu asumarea responsabilităţii funcţionarilor fiscali şi a Curţii de Conturi împotriva unor eventuale abuzuri. Introducerea oricăror astfel de măsuri este corectă doar dacă se are în vedere şi responsabilitatea funcţionarilor. Organul fiscal poate reinterpreta scopul economic al unei operaţiuni. Funcţionarii sunt sancţionaţi dacă nu interpretează drastic, dar nu sunt sancţionaţi în situaţia inversă, când reinterpretarea se face împotriva contribuabililor“, a spus Florin Pogonaru, preşedintele AOAR.

Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere sunt datorate penalităţi de 5% dacă suma stabilită nu depăşeşte 25% faţă de fiecare creanţă fiscală declarată de contribuabil/plătitor în declaraţia aferentă unei perioade fiscale şi de 25% dacă suma stabilită depăşeste 25%. Dacă datoria este stinsă prin plată sau compensare sau este eşalonată la plată, penalitatea poate fi redusă cu 75%. Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a evaziunii fiscale.Organul fiscal nu stabileşte penalitatea de nedeclarare prevăzută de prezentul articol dacă aceasta este mai mică de 50 de lei.

Această penalitate suplimentară este justificată prin creşterea gradului de conformare al contribuabililor şi are rolul de a diferenţia contribuabilii care declară corect cât au de plătit dar nu plătesc de cei care nu declară.

O altă modificare din Codul de Procedură Fiscală presupune reducerea dobânzii în cazul plăţii cu întârziere a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF la 0,02% pe zi de la 0,03% cât este în prezent. Acest nivel zilnic corespunde unui nivel anual de 7,3%, la care se adaugă un nivel de 7,3% al penalităţilor de întârziere. Astfel, nivelul total al sumele accesorii de plată este de 14,6% pe an.

Astfel, sarcinile accesorii de plată vor fi mai mici pentru contribuabilii care declară integral obligaţiile fiscale pe care le au, urmând în schimb să fie majorate sumele plătite de cei care nu declară corect aceste datorii fiscale.

 

Principalele modificări care apar în proiectul Codului de procedură fiscală

- A fost introdusă o penalitate de nedeclarare de minimum 5% aplicabilă obligaţiilor fiscale nedeclarate de contribuabil.

- Dobânda în cazul plăţii cu întârziere a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF a fost redusă la 0,02% pe zi de la 0,03%.

- Dreptul contribuabilului de a prezenta, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale a fost prelungit de la 3 la 5 zile, iar pentru marii contribuabili termenul este de 7 zile. Acest termen poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecţie fiscală.

- Taxa extrajudiciară de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală emis de organele fiscale la solicitarea persoanelor fizice a fost eliminată.

- Este reglementat dreptul contribuabililor de a se adresa instanţei de contencios administrativ în cazul în care contestaţia nu este soluţionată în 6 luni de la data depunerii.

- Este reglementată încetarea de drept a măsurilor asigurătorii, dispuse potrivit Codului de procedură fiscală, care au fost luate înainte de emiterea titlului de creanţă atunci când titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în maximum 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii.

- S-au extins regulile de compensare şi la nivelul grupului fiscal, fiind astfel posibilă compensarea sumei negative a TVA solicitată la rambursare de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligaţiile fiscale ale membrilor grupului.

AFACERI DE LA ZERO