• Leu / EUR4.8900
  • Leu / GBP5.5142
  • Leu / USD4.5374
Eveniment

NNDKP: Optimizarea fiscală este în afara ilicitului penal, dar în practică graniţa este foarte greu de identificat şi definit

Avocaţii şi consultanţii NNDKP Legal & Tax le-au explicat ieri clienţilor lor care este noua paradigmă fiscală în care trăim şi cum trebuie să se pregătească pentru con­troalele Fiscului în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu ZF cu tema „O nouă provocare pentru top management: fiscalitatea şi noile riscuri manageriale“.

Autor: Anelis Baciu, Claudia Medrega

19.11.2015, 00:07 1384

Controalele fiscale şi sesizările penale s-au înmulţit în ultima perioadă, iar companiile su­puse unor astfel de investigaţii trebuie să pună pe masă Fis­cului de la bun început toate documentele care li se cer. Acesta este sfatul principal al avocaţilor şi consultanţilor specializaţi în domeniul taxării de la NNDKP Legal&Tax.

Ei anticipează pentru perioada urmă­toare o intesificare a inspecţiilor fiscale, ex­tinderea categoriilor de tranzacţii analizate şi din punct de vedere penal, nu doar fiscal, precum şi amplificarea riscurilor pentru persoanele implicate, direct sau indirect, nu doar pentru administratorii companiilor.

Avocaţii şi consultanţii NNDKP Legal & Tax le-au explicat ieri clienţilor lor care este noua paradigmă fiscală în care trăim şi cum trebuie să se pregătească pentru con­troalele Fiscului în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu ZF cu tema „O nouă provocare pentru top management: fiscalitatea şi noile riscuri manageriale“.

Direcţia Generală Atifraudă Fiscală a verificat în primele 9 luni ale anului 2015 peste 25.000 de agenţi economici. Totodată numărul sesizărilor penale a trecut de 1.800 în prima parte a anului.

„La declan­şa­rea unei inves­ti­ga­ţii fiscale trebuie acordată atenţie pentru orice soli­ci­tare. În relaţia cu inspectorii fiscali este necesară sta­bi­lirea unui climat de încredere reci­pro­că încă de la în­ceputul verifi­că­rilor şi toate ex­pli­caţiile trebuie fur­ni­zate detaliat şi la timp. S-a înmulţit nu­mărul sesizărilor penale“, a declarat Alina Timofti, partner taxe la NNDKP Legal & Tax.

O creştere a numărului de sesizări penale a fost observată şi de Ion Cazacu, partener senior la Cazacu şi asociaţii.

El atrage atenţia că în rapoartele penale apar tot mai des şi interceptări telefonice în care apar oameni din conducerea companiei şi partenerii lor de afaceri.

„Deşi nu există o reglementare privind folosirea acestor interpretări, în practică organele au început să utilizeze tot mai des convorbirile telefonice pentru a demonstra intenţia părţilor, iar când acestea sunt puse pe masă lucrurile devin complicate.“

În opinia specialiştilor de la NNDKP Legal&Tax, optimizarea fiscală este situată în afara ilicitului penal, dar în practică graniţa dintre cele două se dovedeşte a fi foarte greu de identificat şi de definit.

„Din păcate, au fost foarte mulţi ani în care optimizarea fiscală a fost înţeleasă de  multă lume ca o pură matematică prin care trebuie să ajungi la un rezultat favorabil pentru companie. Optimizarea fiscală legală înseamnă o structurare a activităţii, tran­zacţii care respectă reguli premise, dar care are în spate o substanţă economică în­trea­gă“, a declarat Alina Timofti, partener taxe la NNDKP Legal&Tax.

Ea a arătat că nu sunt suficiente expli­caţii verbale pentru Fisc, ci este necesar ca optimizarea fiscală să fie „demonstrabilă“.

Cazacu a explicat că apărarea clienţilor se construieşte în jurul principiului fiscal potrivit căruia „niciun cetăţean nu are datoria de a plăti maximum de taxe“.

 

 

Alina Timofti

partener taxe, NNDKP

- Dacă Fiscul întâlneşte un contribuabil educat în sensul tehnic al cuvântului, devine nerelevant dacă Fiscul este neprietenos sau nu.

- În practică am constatat prezenţa în teren a unor inspectori fiscali mult mai bine pregătiţi, mult mai conectaţi la realităţile şi la tranzacţiile care se desfăşoară în prezent; autorităţile fiscale acordă o atenţie deosebită analizei privind substanţa tranzacţiilor.

- S-a înmulţit deja numărul sesizărilor penale. De exemplu, doar Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a întocmit în primele şase luni din 2015 peste 1.800 de sesizări penale.

- Teoretic, optimizarea fiscală este situată în afara ilicitului penal, dar în practică graniţa dintre cele două se dovedeşte a fi foarte greu de identificat/definit. Din păcate au fost foarte mulţi ani în care optimizarea fiscală a fost înţeleasă de multă lume ca o pură matematică prin care trebuie să ajungi la un rezultat favorabil pentru companie.

 

Emil Bivolaru

partener litigii, NNDKP Legal&Tax

- Durata unor litigii în instanţe civile sau penale nu este foarte scurtă în România şi implică nişte costuri importante şi presupune dificultăţi de a-ţi dovedi nevinovăţia.

- Între răspunderea civilă şi răspunderea penală a administratorilor şi a celorlalţi participanţi există un foarte scurt canal, o foarte scurtă legătură.

Foarte multe controale fiscale au generat sesizări de natură penală care pot duce la un rechizitoriu, la un act de inculpare.

- Mijloacele de a cerceta faptele eventuale de natură penală sunt destul de largi.

- Recunoaşterea unei situaţii de încălcare a regulilor fiscale pentru a scăpa de penalităţi naşte suspiciunea unei fapte săvârşite cu intenţie anterior.

Înaintea oricărei decizii pentru amnistie trebuie o analiză internă - managerială şi tehnică.

Este bine să nu grăbim lucururile.

 

Adina Chilim-Dumitriu

partener corporate, NNDKP

- Majoritatea acţionarilor consideră că atunci când există un prejudiciu, răspunderea lor este limitată la contribuţia de capital. De la această regulă sunt însă şi excepţii. Uneori acţionarii abuzează de caracterul limitat al răspunderi, de aceea legea societăţilor comerciale prevede că răspunderea acţionarilor este nelimitată. Practic, acţionarul răspunde integral în privinţa prejudiciilor provocate.

- Pe de altă parte, administratorii unei societăţi comerciale răspund faţă de acţionari şi companie pentru modul în care au gestionat societatea. De aceea, administratorul care este un mandatar trebuie să acţioneze cu diligenţă şi trebuie să fie atent şi la ceea ce s-a întâmplat înainte să-şi preia mandatul.

- Administratorii noi răspund solidar cu predecesorii lor dacă au avut cunoştinţă de fapte care au prejudiciat şi nu au notificat cenzori. În cazul insolvenţei societăţii, răspunderea administratorilor este extinsă şi angajată şi faţă de creditorii companiei.

 

Ion Cazacu

partener senior, Cazacu şi asociaţii

- Niciun cetăţean nu are datoria de a plăti maximul de taxe. Acesta este principiul care guvernează fiscalitatea şi principiul de la care pornim în apărarea clienţilor.

- Legea le permite contribuabilului suspectat de evaziune fiscală să beneficieze de un raport al unui expert financiar-contabil independent. Această evaluare se bazează pe faptul că nu poţi acuza de fraudă şi pagubă la buget doar pe seama unui raport realizat de angajaţii statului, fară a avea opinia unui expert independent sau consilier angajat de contribuabil care să îl asigure că drepturile îi sunt respectate.

- Am constatat în ultima perioadă că sesizările penale s-au înmulţit. Totodată în rapoartele penale apar tot mai des şi interceptări telefonice în care apar oameni din conducerea companiei şi partenerii lor de afaceri. Deşi nu există o reglementare privind folosirea acestor interpretări, în practică organele au început să utilizeze tot mai des convorbirile telefonice.

 

Tot mai mulţi angajaţi pun problema protecţiei datelor personale în litigiile de muncă

Angajaţii români sunt tot mai educaţi şi informaţi în ceea ce priveşte protecţia datelor personale, astfel că problema securităţii datelor cu caracter personal a devenit tot mai frecventă. Aceasta a fost una dintre concluziile principale ale discuţiilor din cadrul panelului pe tema reglementărilor în materie de resurse umane.

„Angajaţii sunt mult mai educaţi în privinţa protecţiei datelor personale faţă de acum cinci ani. Am văzut tot mai multe cazuri în care angajaţii care nu au utilizat necorespunzător maşina de serviciu contestă acest lucru şi susţin că nu au fost informaţi efectiv cu privire la aplicaţia de geolocalizare utilizată de societate“, a explicat Roxana Ionescu, Partener protecţia datelor al NNDKP. Ea recomandă ca societatea să fie transparentă în comunicarea cu angajaţii şi spune că informaţiile cu privire la culegerea de date cu caracter personal să fie incluse în politiciile interne ale companiei, pentru a diminua riscurile.

„Societatea trebuie să definească cine va folosi aceste date şi în ce scop. Accesul la datele cu caracter personal trebuie să fie justificat de o nevoie reală. Sancţiunile în cazul încălcării protecţiei datelor personale vor fi mult mai aspre în următorii ani, întrucât ele se vor calcula ca procente din afacerile globale ale grupului. Lucrurile evoluează foarte repede în această zonă“, a adăugat Ionescu.

Pe de altă parte, Delia Paceagiu, asociat senior specializat în dreptul muncii, susţine că politicile interne trebuie să fie puţine şi consistente, întrucât o „inflaţie normativă“ are repercusiuni grave asupra angajaţilor şi conduce la confuzie, frustrare şi lipsă de eficienţă.

„Trebuie să ţinem cont că mult nu înseamnă neapărat şi bun. În plus, este important ca societatea să se asigure că politicile interne sunt aduse la cunoştinţă angajatului şi că sunt înţelese efectiv de aceştia. Informaţiile pot fi transmise şi prin e-mail, intranet. Am văzut că instanţele sunt mai flexibile, nu se mai cramponează de semnătură, însă ideal ar fi ca responsabilităţile şi drepturile angajaţilor să fie legate de semnătură“, a explicat Delia Paceagiu.

În cadrul panelului a fost dezbătut şi tratamentul fiscal al avantajelor acordate angajaţilor în cadrul politicii privind managementul parcului auto.

„Nu sunt de neglijat consecinţele folosirii mixte a flotei auto, atât în scopul personal al angajatului, cât şi al companiei. Conform noului Cod fiscal, avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50% sunt scutite de impozitul pe venit şi nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale“, a declarat Alexandra Pătraşcu, asociat în cadrul departamentului de taxe al NNDKP.

Alexandra Pătraşcu (stânga), asociat taxe la NNDKP, Delia Paceagiu, asociat senior dreptul muncii, şi Roxana Ionescu, partener protecţia datelor al NNDKP

 
 

Sancţiunile în cazul investigaţiilor de concurenţă sunt foarte „aspre“ pentru fapte civile

Regimul sancţionator în sfera investigaţiilor de concurenţă este foarte „aspru“ pentru fapte civile şi nu cunosc să fi existat sancţiuni penale pentru fapte de concurenţă,  a declarat Sorina Olaru, partener, departamentul de litigii al NNDKP Legal&Tax.

Ea a explicat ieri, împreună cu Georgeta Dinu, partener, coordonatorul practicii de concurenţă şi ajutor de stat, care ar fi comportamentul recomandat în activitatea curentă şi în investigaţiile de concurenţă.

În cazul companiilor implicate în investigaţii de concurenţă acestea trebuie să facă propria analiză internă faţă de obiectul investigaţiei şi să ia măsuri pentru limitarea expunerii şi remedierea eventualelor probleme identificate. Totodată, companiile aflate în această situaţie trebuie să respecte obligaţiile legale, pentru a evita sancţiuni procedurale şi să îşi protejeze drepturile pe parcursul investigaţiei, a spus Georgeta Dinu.

Energia, sectorul asigurărilor, sectorul farmaceutic, piaţa laptelui, piaţa cerealelor, distribuţia prin magazine virtual a produselor electrocasnice, retailul alimentar şi achiziţii publice sunt câteva dintre priorităţile autorităţii de concurenţă.

În ceea ce priveşte riscul de a deveni parte la un cartel, reprezentantele NNDKP Legal&Tax au  susţinut câteva principii care trebuie avute în vedere la elaborarea strategiei comerciale, respectiv necesitatea stabilirii unui comportament de piaţă în mod independent, nu prin înţelegeri cu concurenţii. În opinia repreznetantelor NNDKP Legal&Tax, nu trebuie agreate cu concurenţii preţurile sau alte condiţii comerciale, pieţele sau sursele de aprovizionare, limitarea producţiei sau comercializării, boicotarea unui concurent/partener comercial, condiţiile de participare la licitaţii.

Discuţiile sau atitudinile pasive de evitat sunt lipsa unor discuţii cu concurenţii despre politica comercială pe care o companie încearcă să o aplice. „Sunteţi expuşi la riscuri chiar dacă nu dezvăluiţi vreun plan, dar recepţionaţi informaţii sensibile din punct de vedere comercial, fără a obiecta.“

Georgeta Dinu, partener dreptul concurenţei, şi Sorina Olaru, partener litigii

Urmează ZF Power Summit 2023
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8900
Diferență: -0,1266
Ieri: 4.8962
Azi: 4.5374
Diferență: -0,3864
Ieri: 4.5550
Azi: 5.5142
Diferență: 0,098
Ieri: 5.5088
Azi: 4.9461
Diferență: -0,1977
Ieri: 4.9559