Eveniment

Noi prevederi de la ANAF: Baza de calcul pentru contribuţiile de sănătate pe 2017 nu poate fi mai mare de 15.655 de lei

Noi prevederi de la ANAF: Baza de calcul pentru contribuţiile de sănătate pe 2017 nu poate fi mai mare de 15.655 de lei

Autor: Dan Straut, Mediafax

14.05.2018, 15:20 1637

Potrivit Legii nr. 7/2017 (articolul 16), „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 de lei”, ceea ce înseamnă că - potrivit proiectului ANAF - baza de calcul pentru CASS va fi de cel mult 15.655 de lei lunar.

Noile prevederi fiscale stabilesc un cuantum de 10% al CASS. Astfel că maximul CASS plătit de un contribuabil, indiferent de veniturile realizate (dacă depăşesc acest plafon), va fi de 1.565 de lei lunar (10% din baza maximă de calcul).

Plafonul minim pentru CASS a fost stabilit la echivalentul salariului minim pe economie, respectiv 1.450 de lei lunar sau 22.800 de lei pe anul 2017. Asta înseamnă că plătitorii de CASS vor achita cel puţin 145 de lei lunar sau, în total, 1.740 de lei pe anul 2017.

Proiectul ANAF prevede că stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate „se determină de organul fiscal competent”, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente);
b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e) investiţii;
f) venituri din alte surse.

În acelaşi timp, „nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate din investiţii şi/sau alte surse, începând cu luna februarie 2017”, persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l) din Codul Fiscal, respectiv:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor;
b) venituri din pensii;
c) venituri din activităţi independente;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
f) indemnizaţii de şomaj;
g) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
h) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
i) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

„La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale”, se mai arată în proiectul citat.

Potrivit ANAF, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate „se stabileşte prin împărţirea venitului anual bază de calcul la 12 luni, în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate pe parcursul întregului an fiscal de referinţă, respectiv la numărul de luni de activitate, în cazul persoanelor care au început/ încheiat activitatea în cursul anului fiscal de referinţă”. Adică după formula „Baza lunară de calcul = venit anual bază de calcul / 12 sau număr luni de activitate”.

AFACERI DE LA ZERO