Eveniment

Nu mai poţi să ascunzi banii din străinătate de Fisc

Da­niela Oprescu, KPMG: Recomandăm conformarea fiscală completă a tuturor. Foto Silviu Matei

Da­niela Oprescu, KPMG: Recomandăm conformarea fiscală completă a tuturor. Foto Silviu Matei

Autor: Claudia Medrega

19.01.2014, 20:06 1589

Persoanele fizice suspectate de eva­ziune fiscală şi care sunt verificate în urma descoperirii unor discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate vor fi obligate să depună declaraţia de patrimoniu şi venituri, la solicitarea autorităţilor fiscale, a declarat Da­niela Oprescu, director, International Executive Services la KPMG România.

Guvernul a decis să iniţieze acţiuni de verificare a docu­mentelor pentru 30 de persoane cu mari averi, suspectate că au depăşit „riscul minim acceptat“ prin neplata impozitelor, după ce a pornit iniţial de la un grup de peste 300 de persoane bănuite că s-au sustras de la plata taxelor la buget. Până acum nu au apărut informaţii oficiale despre stadiul acestor verificări. Ea a sus­ţinut că Fiscul se con­centrează şi pe veni­turile din străinătate. „În contextul inten­sificării schimbului internaţional de informaţii veniturile din străinătate devin vizibile fiscului român şi se recomandă conformarea fiscală com­pletă. România are acord de schimb de in­formaţii cu Guernsey şi a început neg­o­cierile cu Insulele Bermude, considerate paradisuri fiscale. De la 1 ianuarie 2015, Luxem­bourg introduce schimbul automat de informaţii pentru dobânzi, iar Austria îşi reconsideră şi ea poziţia prin prisma deciziie Luxem­burgului. România va primi pe tavă informaţii fără să facă eforturi privind veniturile obţinute de nerezidenţi din străinătate.“ Fiscul vrea să cumpere şi servicii de consultanţă privind verificarea persoa­nelor cu averi mari, în cadrul programului de modernizare cu 70 mil. euro finanţat de Banca Mon­dială.

 

Etapele verificării marilor averi:

1. Verificare fiscală prealabilă documentară - verificare efectuată fără notificarea persoanei fizice.

2. Se încheie un Raport de verificare fiscală prelabilă documentară, în care se menţionează dacă se încheie sau se continuă verificarea fiscală a persoanei fizice.

3. Dacă se continuă verificarea situaţiei fiscale personale, persoana fizică este notificată prin avizul de verificare, care va fi însoţit de o copie a raportului de verificare fiscală, ce va menţiona perioada verificată.

4. Cu ocazia prezentării documentelor justificative, concluziile se consemnează într-un document semnat de ambele părţi.

5. În scopul stabilirii situaţiei fiscale personale s-a introdus obligativitatea depunerii declaraţiei de patrimoniu şi venituri, la solicitarea autorităţilor fiscale. Nerespectarea acestei obligaţii atrage amenzi între 10.000 şi 50.000 lei.

6. Verificarea situaţiei fiscale personale nu poate depăşi 6 luni, respectiv 12 luni dacă sunt necesare informaţii din străinătate.

7. Întocmirea raportului verificării fiscale care va sta fie la baza încetării verificării fisicale (dacă nu se ajustează baza impozabilă), fie la baza emiterii deciziei de impunere pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.01.2014

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO