Eveniment

Pensiile private, garantate printr-un fond similar celui din sectorul bancar

Pensiile private, garantate printr-un fond similar celui din sectorul bancar

Autor: Dumitrache Adrian

11.11.2010, 23:05 24

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind înfiinţareaFondului de garantare a pensiilor private, care va asigura platadrepturilor participanţilor la sistem, aproximativ 5,3 milioane lafinele lunii octombrie, dacă administratorii nu pot să-şi onorezeobligaţiile asumate.

Fondul de garantare va fi constituit din contribuţiilesocietăţilor din piaţa pensiilor private obligatorii (Pilonul II)şi facultative (Pilonul III), precum şi ale furnizorilor de pensiiprivate. Astfel, administratorii şi furnizorii de pensii privatevor contribui, într-o primă fază, cu 1% din capitalul social, darnu mai mult de 50.000 euro, la constituirea Fondului de garantare,dacă Parlamentul va aproba proiectul de act normativ în formaactuală.

Pe lângă contribuţia iniţială, societăţile vor achita anual osumă al cărei cuantum va fi calculat de Fondul de garantare, prinmetode actuariale.

În cazul în care resursele Fondului de garantare suntinsuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiei cătreparticipanţi şi beneficiari, acesta poate apela la împrumuturigarantate de statul român.

Potrivit proiectului aprobat recent de Executiv, Fondul va fiadministrat de un consiliu format din trei membri.

"Consiliul de administraţie este compus dintr-un membru numit deComisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), unmembru numit de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat dinRomânia şi un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice", seprecizează în proiectul de lege.

Strategia de investire a resurselor Fondului de garantare are învedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi alichidităţii plasamentelor respective. Expunerea Fondului sestabileşte anual.

Disponibilităţile fondului vor fi plasate în instrumente alepieţei monetare, la o instituţie de credit persoană juridică românăsau o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate,titluri de stat emise de România sau alte ţări memebre ale UE sauaparţinând Spaţiului Economic European, precum şi alte instrumentefinanciare aprobate de CSSPP. La fondurile de pe Pilonul IIcontribuie 5,13 milioane de persoane, iar la Pilonul III au aderat214.139 clienţi.

AFACERI DE LA ZERO