Eveniment

Petrom şi ExxonMobil vor şti la începutul anului viitor cât de mare este în realitate zăcământul de gaze din perimetrul Neptun

Geo Celtic este nava cu care s-a deschis sezonul de foraj în Marea Neagră. Cu un echipaj de 50 de oameni, nava a fost adusă de Petrom pentru a face o radiografie pentru 3.000 de kilometri pătraţi din perimetrul Neptun. Datele culese de această navă au fost interpretate şi pe baza acestora s-a luat decizia forării primei sonde de explorare, Domino-1.

Galerie foto

Autor: Roxana Petrescu

22.07.2014, 00:06 1067

Domino-2, sonda care va fi făcută la 200 de kilometri de ţărm în ape cu adâncimea de 800 de me­tri, ar putea costa 100-150 mil. $ şi va aduce indiciile necesare pen­tru a stabili dimensiunea şi via­bilitatea co­mercială a zăcă­mân­tului descoperit de sonda Domino-1 în 2012. La în­ceputul anului 2015, Ro­mânia ar trebui să ştie cu un grad destul de mare de acura­te­ţe cât gaz ascun­de Marea Neagră.

„Ne vom folosi expe­rienţa de peste 40 de ani în apele de mică adân­ci­me din Marea Neagră pentru a contribui la succesul acestui proiect de pionierat precum Neptun Deep. Suntem hotă­râţi să investim semnificativ în explorarea, dezvoltarea şi producţia de hidrocarburi pentru a asigura resurse interne de ţiţei şi gaze pentru România“, a spus Gabriel Selischi, membru al directoratului Petrom, responsabil pentru activitatea de explorare şi producţie, cel mai important centru de profit al companiei.

Prin această nouă sondă de explorare, Domino-2, cele două companii vor colecta date care ulterior vor fi utili­za­te pentru a evalua di­men­siu­nea şi viabili­ta­tea co­mer­cia­lă a zăcămân­tu­lui de gaze des­coperit de son­da de ex­plorare Do­mi­no-1 în 2012. La acel mo­ment, Petrom şi Ex­xonMo­bil au anunţat că au găsit o acumulare de ga­ze de 42-84 de miliarde de metri cubi. La un factor de recupe­ra­re de 70%, această pungă de ga­ze ar putea alimen­ta de una singură România timp de cinci ani de zile.  Anul trecut, România a „ars“ 12,5 miliar­de de metri cubi de gaze din care 10,6 miliarde de metri cubi au fost pro­duşi de Petrom şi Romgaz în proporţii apro­xi­mativ egale. În contextul în care consumul in­dustrial s-a restrâns semnificativ în perioada de criză, România a ajuns să consume cu 20% mai pu­ţine gaze faţă de 2008, devenind aproape independentă de importurile ruseşti.

„Dacă descoperirea se dovedeşte a fi via­bi­lă comercial, ExxonMobil va folosi experienţa sa globală în explorare în ape de mare adân­ci­me şi expertiza sa în execuţia proiectelor pentru a asigura dezvoltarea resurselor“, a spus la rân­dul său John Knapp, director general al Ex­xonMo­bil Exploration and production România.

Sonda Domino-2 va fi situată la aproxi­ma­tiv 200 de kilometri de ţărm şi este forată cu platforma Ocean Endeavour în ape cu o adâncime de 800 de metri.

Cele două companii nu au comunicat la cât se ridică investiţia în această nouă sondă, dar, potrivit specialiştilor din piaţă, costurile legate de aceas­tă operaţiune ar pu­tea ajunge la 100-150 de milioane de dolari. Ini­ţial, Petrom şi ExxonMo­bil au anunţat că lucrările la cea de-a doua sondă de foraj vor începe la finalul anului 2013 sau la începutul acestui an.

Potrivit informaţiilor dis­po­nibile, forajul şi inter­pre­tarea datelor ar trebui să se finalizeze la începutul anului 2015, acesta urmând să fie unul dintre cele mai importante anunţuri ale anului viitor. Dacă într-adevăr zăcământul identificat în perimetrul Neptun se va dovedi viabil din punct de vedere comercial, producţia ar putea începe abia spre sfârşitul acestui deceniu.

România are o tradiţie de aproape 40 de ani în apele de mică adâncime din Marea Nea­gră, circa 18% din toată producţ­ia de hidro­carburi a Petrom fiind generate offshore. Aceas­tă produc­ţie este reali­zată de 7 plat­for­me fixe, situa­te la 40-80 de kilometri de ţărm, care colectează hidro­carburile din 76 de son­de active.

Din 9.000 de sonde ale Petrom amplasate pe 240 de zăcăminte de pe­trol şi gaze, cele mai mari sunt în Marea Neagră.

În afară de faptul că aici sunt cele mai mari sonde de petrol şi gaze, şi cel mai mare zăcământ de hidrocarburi al Petrom este tot în Marea Neagră, Lebăda Est, care face parte din perimetrul Istria.

De altfel, chiar săptămâna trecută Petrom a anunţat o nouă descoperire de petrol în Marea Neagră, la mică adâncime, prin intermediul sondei Marina 1. 

De la privatizarea Petrom şi până în prezent, Marea Neagră a înregistrat o creştere a producţiei de 8,5%, în timp ce pe tot grupul Petrom abia anul trecut a înregistrat o creştere marginală a producţiei.

 

Calendarul unei descoperiri istorice

Decembrie 2008

Petrom şi ExxonMobil semnează un parteneriat pentru explorarea zonei de mare adâncime din blocul Neptun. ExxonMobil deţine 50% participaţie în perimetrul de apă adâncă XIX Neptun, iar OMV Petrom deţine restul de 50%, fiecare participând cu 50% la investiţiile necesare. ExxonMobil este operator pentru operaţiunile derulate în zona de apă adâncă a perimetrului.

August 2009

Petrom începe explorarea în Marea Neagră printr-un program de achiziţie de seismică 3 D pe o suprafaţă de 3.000 de kilometri pătraţi pe blocul Neptun. Acest perimetru are o suprafaţă totală de 9.900 de kilometri pătraţi.

Ianuarie 2012

Începe forajul de explorare la sonda Domino-1, prima sondă de explorare în ape de mare adâncime din sectorul românesc al Mării Negre. Sonda este la 170 de kilometri de ţărm, în ape cu adâncime de circa 1.000 de metri şi a fost săpată cu ajutorul vasului Deepwater Champion.

Februarie 2012

Prima sondă de explorare la mare adâncime săpată în perimetrul Neptun indică prezenţa gazelor naturale.

22 februarie 2012

Este făcut cel mai important anunţ din aceasta campanie de explorare, cele două companii spunând că estimările preliminare plasează zăcământul de gaze la 42-84 de miliarde de metri cubi. La un factor de recuperare de 70%, doar această pungă de gaze ar putea acoperi consumul României timp de 4 ani de zile.

Decembrie 2012

Petrom şi ExxonMobil demarează cea mai mare campanie de achiziţie seismică 3D din Marea Neagră pentru o suprafaţă de 6.000 de kilometri pătraţi din perimetrul Neptun. Prin această operaţiune cele două companii au făcut un fel de radiografie a adâncurilor pentru a vedea dacă într-adevăr sunt vizibile acumulări de hidrocarburi.

Iulie 2014

Începe forajul la sonda Domino-1. Datele colectate vor fi utilizate pentru a evalua dimensiunea şi viabilitatea comercială a zăcământului de gaze descoperit de sonda Domino-1 în anul 2012.