Eveniment

În pofida creşterii salariilor, numărul de emigranţi nu scade. Ce se mai poate face să ţinem românii în România? Anul trecut au plecat încă 210.000 de români în străinătate. Cei mai mulţi sunt tineri aflaţi la început de carieră

Autor: Adelina Mihai

30.08.2017, 00:07 5570

Aproape 210.000 de ro­­mâni au plecat în stră­i­­nă­tate anul tre­cut, nu­mărul aces­tora fiind în uşoară creştere (cu circa 15.000 de persoane) prin com­paraţie cu anul 2015, arată datele Insti­tu­tului Naţional de Statistică. Numărul e­mi­­­granţilor de anul trecut este la cel mai ridicat nivel din 2009 încoace. Ast­fel, numărul de emigranţi români nu sca­de, în ciuda faptului că salariile an­ga­ja­­ţilor români au crescut semni­fi­cativ în ul­ti­­mii ani, iar creşterea economică de a­nul trecut a plasat România pe primul loc în UE. Cum se explică acest pa­ra­dox?

„Migraţia externă va continua să crească, pentru că logica migraţiei în clipa de faţă în cazul României este cea a autoalimentării, iar în percepţia populaţiei, economia românească este relativ staţionară. Există două motive principale pentru care migraţia creşte: pe de-o parte, s-au multiplicat posi­bilităţile de plecare ale oamenilor, au din ce în ce mai multe rude şi cu­noş­tinţe care îi pot ajuta să plece în străi­nătate, iar pe de altă parte oamenii nu au încredere în modul în care funcţio­nea­ză sistemul, nu mai cred în pro­misiuni“, a explicat Dumitru Sandu, pro­fesor uni­ver­sitar la Facultatea de Socio­logie şi Asis­tenţă Socială din cadrul Uni­ver­sităţii din Bucureşti.

Anul trecut, o treime dintre cei 210.000 de români care au plecat în străinătate au fost tineri cu vârsta cuprinsă între 20 şi 30 de ani, arată datele Statisticii. Migraţia în rândul tinerilor cu vârstă de muncă a continuat astfel să se accentueze, în ciuda faptului că salariile au crescut.

În 2016, salariul mediu pe economie a ajuns la 2.088 de lei net pe lună, în creştere cu 12% faţă de anul anterior şi dublu faţă de acum un deceniu. În 2007, în primul an de la integrarea României în Uniunea Europeană, când salariul mediu pe economie era în jur de 1.000 de lei net pe lună, aproape 550.000 de români au emigrat, acesta fiind anul cu cel mai mare număr de emigranţi români. Ulterior, numărul acestora a mai scăzut la valori cuprinse între 160.000 şi 200.000 de persoane pe an, însă tendinţa din ultimul an arată, din nou, o uşoară creştere.

Lipsa locurilor de muncă din zonele defavorizate şi salariile mici au fost prin­cipalii factori care i-au determinat pe cei 2,5 – 3 milioane de români să ple­ce la muncă în străinătate în ultimele două decenii, iar numărul celor care se în­torc înapoi în ţară este în continuare re­dus. În acelaşi timp, în prezent com­pa­niile se confruntă cu cel mai adânc deficit de personal din istorie, fiind nevoite să crească salariile doar pentru a atrage forţa de muncă existentă în piaţă.

„A început să apară în spaţiul public românesc din ce în ce mai mult ideea că românii nu vor locuri de muncă, ci vor lo­curi de muncă bine plătite, com­pa­ra­bile cu cele din Occident. Pen­tru ca oa­me­nii să plece în număr mai mic şi să se în­toarcă acasă mai mulţi este nevoie, în pri­mul rând, ca instituţiile să meargă mai bine şi de locuri de muncă mai bine plă­tite. Deo­camdată, din păcate, creşte nu­­­mărul de  emigranţi temporari din Ro­­­­mânia care devin definitivi“, a mai spus profesorul Dumitru Sandu. El spu­ne că  România nu are o politică de mi­gra­ţie şi de aceea ar trebui gândite po­litici de optimizare a migraţiei pe sec­toa­re.

„România nu are politici de migraţie şi nici studii recente făcute în rândul românilor din străinătate. Spre comparaţie, Polonia are o politică de aducere a medicilor acasă, pe care ar trebui să o adopte şi România. Dacă nu faci politici prin care să atragi înapoi în ţară, pe sectoare, medicii sau angajaţii în construcţii, nu ai făcut nimic“, a mai spus Dumitru Sandu.

Potrivit datelor Statisticii, România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul migraţiei externe conti­nuând să fie a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării, după scăderea generată de sporul natural negativ.

„Soldul migraţiei internaţionale în anul 2016 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imi­gran­ţilor cu peste 76.000 persoane. În cursul anului 2016, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (55,4%). Şi în rândul imigranţilor bărbaţii au fost majoritari (53,6%)“, se arată în datele Statisticii.