Eveniment

Populaţia României se întoarce în timp cu 46 de ani. Criza a adâncit scăderea natalităţii

Populaţia României se întoarce în timp cu 46 de ani. Criza a adâncit scăderea natalităţii

Criza a adâncit scăderea natalităţii

Autor: Corina Mirea

05.07.2012, 00:03 1774

În ultimii zece ani populaţia României s-a diminuat cu 2,6 milioane de oameni, ajungând la situaţia dezastruoasă în care nivelul demografic din prezent este similar celui înregistrat în urmă cu 46 de ani, de 19 milioane de locuitori, potrivit Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare (IPID).

Unul dintre moti­vele care alimen­tează scăderea continuă a nu­mărului populaţiei din România este rata mică a fertilităţii totale de 1,4 copii la o femeie, rată ce s-a menţinut din anul 1994 şi până în prezent.

"Asistăm la un atac fără precedent asupra fiinţei naţionale. Am ajuns să ne situăm la un nivel similar celui de acum 46 de ani, iar de 22 de ani nu facem altceva decât să ne fali­mentăm. Rata nata­lită­ţii este cu 3% mai mică faţă de cea a morta­lităţii şi dacă statul nu va acţiona în consecinţă, ne aşteaptă un viitor sumbru", a spus Călin Georgescu ieri, director executiv al IPID în cadrul lansării volumului "Drama noastră demografică- Populaţia României la recensământul din octombrie 2011", scris de directorul Centrului de Cercetări Demografice Vasile Gheţău.

Potrivit sociologului Septimiu Chelcea, cu toate că depopularea României se află la un nivel îngrijorător, rata fertilităţii fiind insuficientă pentru a asigura înlocuirea populaţiei, ţara noastră nu este singura aflată în acest impas. El spune că întreaga Europă se confruntă cu deficitul înlocuirii populaţiei.

"În nicio ţară din Europa nu se asigură acest transfer, din cauza dorinţei scăzute a oamenilor de a mai face copii. Feritilitatea a devenit un comportament raţional. În prezent, cei care se gândesc să devină părinţi privesc acest aspect prin prisma relaţiei cost-beneficiu. Şi nu neapărat din punctul de vedere al costului copilului, ci al calităţii acestuia. La ce şcoli să îi dea, ce fel de educaţie să le ofere, cu ce să îi hrănească, toate acestea sunt elemente pe care ei le iau în calcul atunci când iau decizia de a avea un copil", a adăugat Chelcea.

Cu toate că rata natalităţii a înregistrat o uşoară creştere, de la 9,9% în 2010, la 10,3% anul trecut, specialiştii nu sunt optimişti în ceea ce priveşte viitoarele date referitoare la rata natalităţii. Potrivit unei estimări efectuate de profesorul Gheţea, dacă fertilitatea din România nu va ajunge la nivelul de 2,2 copii pen­tru o femeie (nivel nece­sar pentru asigurarea în­lo­cuirii populaţiei) înce­pând chiar cu anul 2013, rata natalităţii ar putea în­registra o scădere până la pragul de 8,2% în următorii 12 ani.

Un al doilea factor im­portant în scăderea popu­laţiei din România este reprezentat de numă­rul mare de emigranţi. În urmă datelor recensă­mân­tului realizat în oc­tombrie anul trecut, nu­mă­rul persoanelor care au domicilui stabil de cel puţin 12 luni ajunge la 2,3 mi­lioane.

"Implicaţiile demografice viitoare ale celor 2,3 milioane de români aflaţi în străinătate şi incluşi în populaţia stabilă a ţărilor respective nu pot fi neglijate", scrie Vasile Gheţea în volumul lansat ieri. De asemenea, el mai specifică şi faptul că o astfel scădere a numărului populaţiei va duce la modificarea tuturor indicatorilor economici şi sociali care iau în considerare aceste date.

Produsul intern brut, datoria externă pe cap de locuitor, consumul de bunuri şi servicii, rata infracţionalităţii, cea a cheltuielilor cu protecţia socială sau a analfabetismului vor suferi schimbări majore în următorii ani, scrie Gheţea.

AFACERI DE LA ZERO