Eveniment

POR 2014-2020, în valoare de 8 mld. euro, a fost semnat

POR 2014-2020, în valoare de 8 mld. euro, a fost semnat

Autor: Catalina Mihai

24.06.2015, 00:03 312

Programul Operaţional Regio­nal (POR) 2014 - 2020, pentru care sunt alocate fonduri de 8,2 mld. euro ce vor finanţa proiecte de mediu, de dez­voltare a infrastructurii locale, sprijin pentru IMM-uri şi proiecte de dezvoltare regională - a fost semnat ieri la Bruxelles de comisarul eu­ropean pentru politici regionale Corina Creţu şi de ministrul dez­voltării Sevil Shhai­deh.

POR 2014 - 2020 are o alocare de fon­duri de 8,2 mld. euro, faţă de 4,6 mld. euro pentru cel din 2007-2013.

Din suma totală, 4,8 mld. euro sunt pentru zona urbană (proiecte pri­vind reabilitarea străzilor, grădini­ţe­lor, şcolilor şi a terenurilor abando­nate, piste de biciclete, mijloace de trans­­port în comun, în special eco­logice), 638 mil. euro pentru infra­struc­­­tura de sănătate (în prin­cipal pentru trei spitale regionale, ampla­sate la Iaşi, Craiova şi Cluj), 119 mil. euro pentru turism. Alte sume mai im­portante: 206 mil. euro vor fi alocaţi pentru centrele de transfer tehno­logic, iar 877 mil. euro pentru a sprijini IMM-urile să devină mai compe­titive. Pentru reducerea emi­siilor de carbon, activităţi de creş­tere a efi­cienţei ener­getice a clădirilor pu­blice, rezidenţiale sau pentru in­vestiţii în iluminat public şi transport urban sunt alocaţi 2,3 mld. euro. 300 mil. euro merg pentru înre­gistrare a pro­prie­tăţilor în cadastru şi cartea funciară.

AFACERI DE LA ZERO