Eveniment

POSDRU: 600 de manageri sunt căutaţi pentru a participa la training gratuit

Autor: Corina Pirva

10.02.2011, 23:47 227

Firma de consultanţă Schultz Consulting caută 600 de manageridin Suceava, Braşov şi Bucureşti care să participe la traininggratuit pe bani europeni în cadrul unui proiect cu o valoare de 2,5mil. euro. Avalanşa de lansări de proiecte finanţate din POS DRU,programul prin care se alocă fonduri europene pentru resurse umane,continuă, odată ce peste 2.000 de firme, asociaţii profesionale,ONG-uri şi instituţii de stat au în prezent contracte în derulare.Recent, şi Academia Română a lansat un program de burse doctoraleîn valoare de cinci milioane de euro în cadrul unui astfel deproiect, prin care beneficiarii vor putea merge la stagii decercetare în străinătate.

Proiectul câştigat de Schultz Consulting, depus în august 2009şi aprobat la jumătatea anului 2010, vizează instruirea managerilordin regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est şi Centru în vedereaperfecţionării abilităţilor de management.

"Se vor analiza întâi nevoile companiilor şi apoi, pornind de lanevoile identificate în rapoartele de diagnoză a companiilor, vorfi organizate cursuri de perfecţionare pentru membrii echipelor demanagement în fiecare din cele trei regiuni de dezvoltare vizate",a spus Daniel Măciucă, unul dintre coordonatorii proiectului.Schultz Consulting a avut în 2009 o cifră de afaceri de 220.000 deeuro, potrivit datelor publicate de Ministerul de Finanţe.

Programul conţine zece module de perfecţionare şi se va derulape o perioadă de 36 de luni, cursurile urmând să fie stabilite înfuncţie de nevoile identificate pentru cele 60 de companii. Astfel,în prima fază a proiectului vor fi selectate un număr de 20 decompanii din fiecare regiune, iar ulterior se va face o analiză afiecăreia pentru identificarea problemelor pe care le au managerii,dar şi pentru stabilirea nevoilor de dezvoltare organizaţională.

"Metodele şi criteriile de selecţie vor fi stabilite lunaviitoare, programul punând la dispoziţie maximum 600 de locuri lacursurile de perfecţionare în domeniul managementului", a maiadăugat Măciucă. Cel mai probabil, ca în cazul altor proiecte deacest tip, înscrierile se vor putea face şi online, pe site-ulcompaniei (www.schultz.ro).

La finalul proiectului, fiecare firmă va avea câte un plan deacţiuni pentru îmbunătăţirea competenţelor manageriale. Ulterior,aplicarea acestor instrumente va fi monitorizată de cătreconsultanţii de la Schultz Consulting, care vor oferi şi serviciide coaching managerilor implicaţi în proiect.

Tot mai multe firme, ONG-uri, fundaţii şi instituţii de stat auanunţat în ultima vreme lansări de proiecte finanţate din fondurileeuropene pentru resurse umane, majoritatea având incluse înactivităţi şi programele de instruire. POS DRU este cel mai căutatîn prezent de către cei care au vrut să obţină fonduri europene,cei care au câştigat proiecte reuşind să contracteze peste 80% dinvaloarea totală alocată programului până în 2013.

În prezent se află în derulare aproape 2.000 de programefinanţate prin acest program, acesta fiind unul dintre cei mai mari"noi angajatori". Dacă ar fi privit ca o întreprindere, POS DRU aravea 20.000 de angajaţi care primesc salarii în valoare de 500 demilioane de euro, cu o cifră de afaceri de 4,25 mld. euro (valoareaprogramului până în 2013). Proiectele câştigate până în prezentsunt dintre cele mai diverse: de la consiliere în carieră,traininguri pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,pentru instruirea femeilor din mediul rural, având valori cuprinseîntre 10.000 de euro şi 5 milioane de euro.

Până la începutul acestei luni, în buzunarele românilor care aucâştigat finanţări prin acest program au intrat peste 485 demilioane de euro, aceasta fiind valoarea plăţilor (prefinanţări şirambursări) acordate din 2008 încoace. De altfel, în aceeaşiperioadă, peste 8.300 de proiecte au fost depuse în cadrul acestuiprogram, cu o valoare totală de 9,1 mld. euro, dublă faţă definanţarea acordată de UE pentru dezvoltarea resurselor umane (de4,25 mld. euro).

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO