Eveniment

Primarul decide cât de mare este amenda dacă nu ţi-ai asigurat casa

Primarul decide cât de mare este amenda dacă nu ţi-ai asigurat casa

Marius Bulugea, directorul general al PAID, spune că cei care deţin poliţe facultative trebuie să se prezinte la primării pentru a face dovada că au locuinţele asigurate

Autor: Ciprian Valentin Botea

11.07.2011, 00:08 3327

Modul în care sunt stabilite amenzile aplicate proprietarilorcare nu îşi cumpără o poliţă de asigurare a locuinţei înainte determenul limită de 5 august rămâne incert deoarece normele deaplicare a legii nu cuprind o grilă după care să fie stabilitcuantumul penalizării, decizia rămânând la latitudineaprimăriilor.

Legea prevede ca proprietarii care nu deţin o poliţă deasigurare valabilă să fie amendaţi cu o sumă cuprinsă între 100 şi500 de lei, dar nu sunt încă suficient de clare criteriile dupăcare se va stabili cuantumul amenzii în fiecare caz în parte.

"Cuantumul amenzii este stabilit de către primării, nu prinnormele de aplicare. Ceea ce a fost de competenţa Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor (CSA) s-a reglementat", au declaratreprezentanţii CSA.

Normele de aplicare a legii au fost publicate în MonitorulOficial pe data de 6 mai, iar proprietarii îşi pot asigura caseleşi apartamentele fără să fie amendaţi într-un interval de 90 dezile de la această dată, adică 5 august. Iniţial, Ministerul deInterne anunţase că data limită este 15 iulie.

Totodată, chiar şi proprietarii care deţin o asigurarefacultativă riscă să fie amendaţi deoarece aceste poliţe nu suntincluse în baza de date la care au acces primăriile. Această bazăde date cuprinde doar poliţele obligatorii emise de Pool-ul deAsigurare Împotriva Dezastrelor (PAID).

"Cade în sarcina deţinătorilor de poliţe facultative să facădovada că au încheiat o asigurare valabilă. Singurul inconvenienteste că ar putea fi nevoiţi să facă un drum în plus până laprimărie", spune Marius Bulugea, directorul general al PAID.

Deputaţii au modificat la sfârşitul anului trecut legea privindasigurarea obligatorie a locuinţelor, astfel că proprietarii caredeţin o poliţă facultativă care acoperă şi daunele produse decutremur, inundaţii şi alunecări de teren nu mai trebuie să încheieşi o asigurare obligatorie. PAID a intrat astfel în competiţiedirectă cu ceilalţi asigurători, iar unii asigurători - chiar şidintre acţionarii organizaţiei - au venit deja pe piaţă cu produsesimilare.

Poliţele obligatorii costă 10 sau 20 de euro în funcţie dematerialul din care este construit imobilul şi acoperă pagubeleprovocate de cutremure, inundaţii şi alunecări de teren în limita a10.000 şi respectiv 20.000 de euro.

Aproximativ 6 milioane din cele 8,2 milioane de locuinţe dinRomânia nu sunt asigurate în prezent. Numărul poliţelor obligatoriivândute de PAID este de circa 600.000, în timp ce alţi 1,5 milioanede proprietari deţin o asigurare facultativă.

AFACERI DE LA ZERO