Eveniment

Primele trei zile ale recensământului: 2,2 milioane de locuinţe şi 5,5 milioane de români au intrat în scriptele oficiale

Primele trei zile ale recensământului: 2,2 milioane de locuinţe şi 5,5 milioane de români au intrat în scriptele oficiale

Vergil Voineagu, şeful INS, spune că cei care vor încălca confidenţialitatea datelor culese la recensământ pot fi pedepsiţi nu doar cu amendă, ci chiar cu închisoare

Autor: Iulian Anghel

24.10.2011, 00:05 339

Recensământul a început, dar de abia acum apar clarificări privind presupusa obli­ga­tivi­tate a răspunsului la anu­mite întrebări: Institutul Na­ţio­nal de Statistică, Eurostat, oficiul de statistică al UE, sau Co­misia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (divizia de statistică a ONU), vin cu date noi - unul dintre cele mai importante aspecte referindu-se la lipsa obligaţiei de divul­ga­re a Codul Nu­me­ric Personal (CNP).

Potrivit diviziei de sta­tistică a ONU al cărei punct de ve­de­re a fost furnizat de INS, între­bă­rile despre diz­abilităţi - la care răspun­sul nu este obliga­to­riu - pot furniza informaţii va­lo­roase despre per­soa­nele cu diz­abi­lităţi dintr-o ţară şi de­spre distribuţia dizabili­tă­ţi­lor la nivel regional şi local.

Acelaşi lucru îl spune şi Silvia Pisică, directorul Direcţiei Statisticii Pieţei Mun­cii din cadrul INS, care susţine că autori­tă­ţile pot lua măsuri în momentul în care un anumit tip de dizabilităţi afec­tea­ză o mare parte din populaţie sau o zonă anume.

În formularele de recensământ există între­bări referitoare la astfel de afecţiuni (eşti întrebat dacă porţi ochelari, dacă auzi bine, sau dacă te doare spatele, de pildă). Potrivit diviziei de statistică a ONU, per­soanele cu dizabilităţi sunt acele per­soane care prezintă un risc mai mare decât cel prezentat de majoritatea popu­laţiei în privinţa restricţiilor de efectuare a unor sarcini specifice.

În privinţa unui aspect care a fost pe larg dezbătut, anume confidenţialitatea datelor recensământului, Eurostat a confirmat că cerinţa de con­fidenţialitate cuprinde în­trea­ga operaţiune de recen­să­mânt şi pe întreg procesul, de la culegerea datelor până la prelucrarea lor.

Recensământul consti­tuie un exerciţiu realizat doar în scopuri statistice şi, prin urmare, nu trebuie utili­zat pentru a culege date care vor promova în mod voit grupuri politice sau sec­te sau vor sponsoriza cauze particulare, arată oficiul de statistică al ONU, potrivit INS.

Prin urmare, publicul trebuie asigurat că informaţiile personale oferite vor fi res­pec­tate şi că se aplică principiul confi­denţialităţii.

Anterior, reprezentanţii INS dăduseră asi­gurări că cei care încalcă confiden­ţia­li­tatea datelor pot fi amendaţi usturător, în vre­me ce şeful Statisticii, Vergil Voineagu, in­vocase posibilitatea sancţiunii penale.

Procesul recenzării populaţiei decurge fă­ră incidente majore, a transmis INS. Inci­dentele nu au lipsit cu totul însă. Potri­vit Mediafax, un recenzor din Focşani a fost sechestrat de un bărbat nemul­ţumit de recensământ, acesta fiind amendat de poliţişti cu 1.500 de lei. De ase­me­nea, la Cluj, Par­ti­da Ro­milor "Pro Europa" a anunţat că va sesiza astăzi Co­misia ju­de­ţeană de re­cen­sământ în le­gă­tură cu faptul că unii re­cen­zori nu au trecut etnia romă în cazul unor locuitori aparţinând acestei minorităţi.

În a treia zi de recensământ în 27 de judeţe înregistrarea datelor sta­tis­tice a fost superioară mediei semnalate la nivel naţional. Procente mai mari s-au înre­gistrat în judeţul Covasna - 31,31% din locuinţele estimate a fi înregistrate; Vâlcea - 30,1%; Prahova - 30,1%. Un ritm mai slab s-a înregistrat în Bucureşti - 18,1%; Ilfov - 21,3; Constanţa - 21,4%.

Recensământul populaţiei şi a lo­cuin­ţelor se va desfăşura până în 31 octombrie. Primele date vor fi făcute publice la sfârşitul lui ianuarie 2012.

AFACERI DE LA ZERO