• Leu / EUR4.9221
  • Leu / GBP5.6028
  • Leu / USD4.5466
Eveniment

Războiul impozitului pe dobânzile la depozite

Războiul impozitului pe dobânzile la depozite
06.07.2010, 23:50 2933

Ministerul Finanţelor are o interpretare diferită faţă debancheri despre cum ar trebui calculat impozitul pe dobânzi înfuncţie de data scadenţei. Cei care au depozite bancare în derulareşi au ales să în caseze dobânda la sca denţă vor avea surpriza săconstate că băncile le reţin impozitul de 16% pentru întreaga sumăcâştigată şi nu doar pentru cea aferentă perioadei scurse după 1iulie, pentru că Ministerul Finanţelor aşa le cere.

Depozitele pentru perioade mai lungi, cum sunt cele pe un an,pot fi constituite fie cu plata lunară a dobânzii, fie cu plataîntr-o singură tranşă, la scadenţă. Dacă de po nentul a ales săîncaseze lunar dobânda, el va plăti impozit doar pentru câştigurileîncasate în cont după 1 iulie. În schimb, dacă a ales să încasezeîntreaga dobândă la maturarea depozitului, iar aceasta este după 1iulie, va plăti impozit la întreaga sumă.

"Prin sintagma «dobândă realizată» se în ţelege dobândaînregistrată în contul de de pozit al titularului. (...) Faţă decele pre zentate anterior, în cazul unui depozit la termenconstituit pe 10 ianuarie 2010 cu sca denţa la 10 iulie 2010,dobânda afe rentă acestui depozit care se înregistrează în contulcurent sau în contul de depozit înce pând cu data de 1 iulie 2010este impozabilă", potrivit unei scrisori sem nate de SebastianVlădescu, ministrul finan ţelor, şi adresată lui Radu Gheţea, încali tatea de preşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).Scrisoarea a ajuns ieri la ARB. Bancherii contestă aceastăinterpretare a Finanţelor.

"Interpretarea noastră este că impo zi tul ar fi trebuit aplicatpro-rata, adică doar aferent părţii din câştigul din dobândărealizat după 1 iulie. Moda litatea de calcul utilizată de băncipentru dobânda da to rată clienţilor este cea zilnică, doarscadenţa dobânzii fiind la împlinirea ter me nului depozitului. Cualte cuvinte, cli entul final al cărui câştig se impoziteazărealizează zilnic un venit din dobânzi, deci ve nitul realizatînainte de 1 iulie nu ar fi tre buit impozitat", spune CorinaVasile, di rectorul de comu nicare al Raiffeisen Bank.

Cel mai mult au de pierdut clienţii care au constituit depozitepe perioade mai lungi (de nouă luni, un an) şi care ajung lascadenţă acum.

Practic, deşi cea mai mare parte a do bânzii este aferentă uneiperioade în care impozitul nu se percepea, acum în tre gul câştigva fi taxat.

Impozitarea veniturilor din dobânzi a fost suspendată prinpachetul de măsuri anticriză anunţat de Guvernul Tăriceanu întoamna anului 2008. Măsura, valabilă pentru anul 2009, fuseseiniţial prelungită şi în 2010. Populaţia are depozite la bănci de101 miliarde de lei (echivalentul a circa 24 mld. euro).Majoritatea depozitelor sunt constituite cu scadenţe scurte, depână la trei luni, chiar dacă economiile sunt păstrate la bancăpentru perioade îndelungate. "Nu cred că impozitarea veniturilordin dobânzi îi va descuraja pe români, nu mă aştept să nu mai vinăclienţi, pentru că impozitarea dobânzilor a mai avut loc înRomânia. Sper că în curând se va renunţa", a comentat ieri RaduGheţea, preşedintele ARB şi al CEC Bank. El a precizat că are"promisiunea" de la Ministerul Finanţelor că normele de aplicarevor fi publicate în cursul acestei săptămâni.Băncile au avutdiscuţii informale cu Ministerul Finanţelor la nivelul ARB pentru acere lămuriri cu privire la modul de aplicare a noilor prevederiale Codului fiscal, unele precizări fiind formulate deja dereprezentanţii ministerului, iar răspunsul trimis ieri clarificălucrurile. Majoritatea băncilor au aplicat încă de la 1 iulieimpozitul aşa cum dorea ministerul, însă Raiffeisen Bank, una dinbăncile de top, anunţase luni că suspendă reţinerea impozituluipână la publicarea normelor de aplicare pentru modificările aduseCodului fiscal. "Din păcate, interpretarea Ministerului Finanţelorexprimată astăzi prin scrisoare de răspuns transmisă ARB estenefavorabilă clienţilor noştri. Raiffeisen Bank va proceda înconsecinţă, respectiv va reţine impozitul de 16% aferent câştiguluitotal din dobânzi, în măsura în care acesta este virat, potrivitcontractului, în contul titularului la scadenţa depozitului şi dacăaceasta este după data de 1 iulie", mai spune Corina Vasile.Consultantul fiscal Emilian Duca, partener la BDO Tax, spune căinterpretarea Finanţelor dă naştere la discriminări. "Din punct devedere moral apare o discriminare între persoanele fizice care auales să încaseze dobânda la scadenţa depozitelor - impozitate acumcu 16% - faţă de cei încasează lunar dobânda - neimpozitaţi pentrudobânzile încasate înainte de 1 iulie", spune Duca. El consideră căformularea Guvernului nu lăsa oricum loc de interpretări, darsubliniază că acest tratament îi loveşte tocmai pe cei care au alessă economisească pe termen lung.

Ce spune Ministerul Finantelor

Prin sintagma "dobândă realizată" se înţelege dobândaînregistrată în contul de depozit al titularului. (...) Faţă decele prezentate anterior, în cazul unui depozit la termenconstituit pe 10 ianuarie 2010 cu scadenţa la 10 iulie 2010,dobânda aferentă acestui depozit care se înregistrează în contulcurent sau în contul de depozit începând cu data de 1 iulie esteimpozabilă.

Ce spun bancherii

Interpretarea noastră este că impozitul ar fi trebuit aplicatpro-rata, adică doar aferent părţii din câştigul din dobândărealizat după 1 iulie. Modalitatea de calcul utilizată de băncipentru dobânda datorată clienţilor este

cea zilnică, doar scadenţa dobânzii fiind la împlinireatermenului depozitului.

Cu cât diferă impozitul

Depozit de 10.000 de lei pe un an, rata dobânzii de 6,25% pe an,scadenţa pe 15 iulie, dobânda se plăteşte la scadenţă.

  • În varianta bancherilor: se taxează doar dobânda calculată după1 iulie (pe 15 zile), rezultă impozit de plată de 4 lei
  • În varianta Finantelor: se taxează întreaga dobândă cu 16%,rezultă impozit de plată de 100 de lei.
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9221
Diferență: 0,3896
Ieri: 4.9030
Azi: 4.5466
Diferență: 1,1795
Ieri: 4.4936
Azi: 5.6028
Diferență: 0,4122
Ieri: 5.5798
Azi: 4.8998
Diferență: 0,1492
Ieri: 4.8925