• Leu / EUR4.9211
  • Leu / GBP5.7073
  • Leu / USD4.6615
Eveniment

Recesiunea coboară noile prognoze ale analiştilor privind creşterea economică din 2014 de la 3% în jurul a 2%

Recesiunea coboară noile prognoze ale analiştilor privind creşterea economică din 2014 de la 3% în jurul a 2%

Foto: Shutterstock

Autor: Claudia Medrega

05.09.2014, 00:07 707

Revenirea economiei în re­ce­siune tehnică şi aflarea cau­zelor care au deter­mi­nat această evoluţie dez­amăgitoare a PIB-ului în prima jumătate a anului i-au deter­minat pe analişti să ajusteze prognozele pen­tru creşterea economică din acest an spre 2%, după ce anterior vedeau posi­bilă o creş­tere economică de apro­ximativ 3%.

Motoarele economiei frânează ast­fel în acest an după creşterea PIB de 3,5% înregistrată anul trecut. În aceste con­diţii România va reuşi să ajungă aproa­pe la limită în 2014 la creşterea eco­nomică reală din anul de graţie 2008. Pentru realizarea acestei „performan­ţe“, după şase ani, PIB-ul trebuie să aibă în acest an o creştere reală de cel puţin 1,7%.

Pentru semestrul al doilea, unii eco­no­mişti văd posibilă o încetinire a eco­nomiei din cauza efectului de bază indus de agricultură, care a performat foarte bine în 2013. Pe de altă parte, există po­si­bilitatea ca Guvernul să dea drumul la chel­tuieli înainte de alegerile pre­zi­den­ţiale şi să dea astfel un impuls economiei.

BCR, cea mai mare bancă după acti­ve, anticipa o creştere economică de 3% pen­tru acest an, iar noua prog­noză este de 2,3%. „Vedem o evo­luţie mai sla­bă a investiţiilor faţă de sce­nariul an­terior. Creşterea econo­mică în semes­trul al doilea ar putea să fie foarte apro­piată de cea înregistrată în S1 de 2,4%, în con­di­ţi­ile în care ex­por­turile ar pu­tea pierde din viteză, în timp ce con­su­mul şi inves­tiţiile ar putea să fie sus­ţinute într-o oarecare măsură de cheltuieli gu­ver­na­mentale mai mari îna­inte de ale­geri“, afirmă Eugen Sinca, senior analist al BCR.

Şi ING Bank a ajustat prognoza de PIB pentru 2014 de la 2,9% la 1,8%, spune Vlad Muscalu, economistul-şef al băncii.

UniCredit Ţiriac Bank are în ve­dere o modificare a prognozei privind creşte­rea economică de la 2,7% spre 2%. Iar Raiffeisen Bank anunţa o revizuire a prognozei privind creşterea economică din acest an, probabil spre 2,5%.

Economia a înregistrat în trimestrul al doilea o creştere de doar 1,2% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, după saltul puternic al PIB de 3,9% din primul trimestru. Pe ansamblul primului se­mes­tru creşterea economică a fost de 2,4%.

Pentru ca în 2014 să avem o creştere eco­nomică de 2% ar fi nevoie de un avans trimestrial în T3 şi T4 de 1% (deci o schimbare masivă faţă de -1% înre­gistrat în T2 faţă de T1).

Pentru a se atinge viteza medie anuală de 3%, care era creşterea aştep­tată de analiştii bancari pentru acest, conform ultimului sondaj al Reuters, ar fi nevoie de un avans de peste 2% în cele două trimestre, susţine Muscalu.

Ca şi în ultimii ani, şi în 2014 progno­zele analiştilor au fost modificate „din mers“. Dacă la începutul anului analiştii din bănci anticipau pentru 2014 o încetinire a creşterii PIB faţă de 2013 spre 2,3%, veştile bune venite în primul trimestru al acestui an de la indicatorii macro i-au determinat pe cei mai mulţi economişti să-şi îmbunătă­ţeas­că prog­nozele privind creşterea PIB pe întreg anul 2014 spre 3% sau chiar peste acest nivel. În primul trimestru, Ro­mânia a fost liderul Europei cu creş­terea eco­nomică de 3,9%.

La momentul aflării veştii revenirii economiei în recesiune tehnică, la jumătatea lunii august analiştii au pregătit noi modificări ale prognozelor privind creşterea economică din acest an, de această dată în jos. Însă, au aşteptat să vadă informaţiile detaliate le­gate de evoluţia economiei în al doilea tri­­mestru înainte de a lansa noile esti­mări privind creşterea PIB.

România a revenit în re­cesiune teh­ni­că după ce economia a în­registrat două tri­mestre consecutive de con­tracţie. În tri­mestrul al doilea PIB-ul a fost, în ter­meni reali, mai mic cu 1% com­parativ cu pri­mul trimestru, pe date ajus­tate se­zo­nier, după ce în primele trei luni ale anu­lui declinul a fost de 0,2% faţă de T4/2013.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9211
Diferență: 0,0386
Ieri: 4.9192
Azi: 4.6615
Diferență: -0,5058
Ieri: 4.6852
Azi: 5.7073
Diferență: 0,1949
Ieri: 5.6962
Azi: 4.9963
Diferență: 0,4544
Ieri: 4.9737