Eveniment

Românii dau 72% din bani pe consum şi numai 2% pe investiţii

Românii dau 72% din bani pe consum şi numai 2% pe investiţii

Autor: Claudia Medrega

04.10.2010, 23:54 34

Românii cheltuiesc cei mai mulţi banii pentru consum, înprincipal pe produsele alimentare şi bău­turi nealcoolice, ceea cereflectă nivelul scăzut de trai, iar salariile sunt cea maiimportantă sursă de venituri, reprezentând mai mult de jumătate dinresurse.

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au scăzut uşorîn al doilea trimestru al anului faţă de primele trei luni, de la2.342 de lei la 2.337 de lei, potrivit datelor InstitutuluiNaţional de Statistică. Şi la nivelul cheltuielile medii lunaretendinţa a fost uşor descendentă, nivelul coborând de la 2.071 la2.051 de lei, reprezentând 87,5% din veniturile totale.
"Structura cheltuielilor populaţiei relevă nivelul scăzut de traidin România, deoarece o parte semnificativă a venitului populaţieieste orientat către consum (87,5%). Totuşi se observă o diminuare aacestor cheltuieli cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu acelaşitrimestru din 2009, pe fondul unei uşoare modifi­cări acomportamentului populaţiei spre economisire", a comentat MelaniaHăncilă, eco­nomis­tul-şef al Volksbank. Ea a explicat că populaţiaşi-a redus cheltuielile cu bunurile ali­­­mentare (-0,5 puncteprocentuale), precum şi pe cele cu îmbrăcămintea şi încălţămintea(-1 punct procentual) comparativ cu T2 2009, pe fondul crizeieconomice, în timp ce cheltuielile cu bunurile alcoolice şi tutunau crescut cu 0,7 puncte datorită majorării accizelor. De asemenea,cheltuielile cu locuinţa şi transportul au crescut cu 0,9%,respectiv 0,7%, din cauza majorării tarifelor la utilităţi şicombustibili.
Cheltuielile pentru consum au cea mai mare pondere, de 72,1% dincheltuielile totale. Pe poziţia secundă se plasează cheltuielilepentru impozite şi taxe, cu 16,3% din total, în timp ce sumelealocate pentru investiţii au cea mai mică pondere, de 1,8%.

În contextul creşterii TVA şi al reducerii salariilor bugetarilorcu 25% este posibil ca ponderea alimentelor în cheltuielile uneigospodării să rămână constantă, pentru că primele tăiate de pelista de cumpărături ar putea fi produsele pentru dotarea sauîntreţinerea locuinţei şi hainele sau încălţămintea. Prin tăiereasalariilor bugetarilor statul scoate circa un miliard de euro dinconsum.
Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, înaprilie-iunie 2010, în medie, 41,4% din consumul gospodăriilor,aceasta fiind una dintre cele mai mari ponderi la nivel european,ceea ce reflectă nivelul scăzut de trai al românilor.
Pe de altă parte, cheltuielile realizate pentru sănătate şi celepentru educaţie au înregistrat un nivel scăzut, de 4,9% şirespectiv 0,8% din cheltuielile de consum.
O componentă a consumului cu pondere relativ mare în cheltuieli, de19,3%, este legată de locuinţă (apă, energie electrică şi termică,gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerealocuinţei). Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinţa (15,4%)a fost absorbită de consumul de utilităţi necesare funcţionării şiîncălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gazenaturale şi alţi combustibili).

Veniturile medii lunare pe persoană în trimestrul al doilea s-ausituat la 806 lei, iar cheltuielile la 705 lei. Valorile suntcomparabile cu cele din trimestrul al doilea al anului trecut.Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea maiimportantă sursă de venituri în al doilea trimestru din acest an,reprezentând 50,7%. Nivelul este în creştere cu 1,6% faţă deprimele trei luni ale anului, dar în scădere cu acelaşi procentfaţă de aceeaşi perioadă de anul trecut.
La formarea veniturilor totale din al doilea trimestru aucontribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale înproporţie de 25,6%, veniturile din agricultură - 3,3%, venituriledin activităţi neagricole independente - 2,9% şi cele dinproprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei -1,8%.
Diferenţe de nivel şi, mai ales, de structură între veniturilegospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă.Astfel, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban aufost cu 36% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu12,7% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri:
Azi:
Diferență:
Ieri: