Eveniment

Saga Cathedral Plaza continuă. Arhiepiscopia cere sistarea lucrărilor. Dezvoltatorul spune că chiriaşii încep să se mute

Saga Cathedral Plaza continuă. Arhiepiscopia cere sistarea lucrărilor. Dezvoltatorul spune că chiriaşii încep să se mute

Saga Cathedral Plaza continuă. Arhiepiscopia cere sistarea lucrărilor. Dezvoltatorul spune că chiriaşii încep să se mute

Autor: Tiberiu Bujdei

11.07.2011, 20:39 2476

Curtea de Apel Suceava a respins, luni, contestaţia în anulareformulată de Millenium Building în procesul cu ArhiepiscopiaRomano-Catolică din Bucuresti (ARCB), astfel că rămâne în vigoaredecizia prin care a fost sistată construcţia Cathedral Plaza,transmite corespondentul MEDIAFAX. Astfel, Curtea de Apel Suceavamenţine decizia Tribunalului Dâmboviţa, care sistase construcţiaCathedral Plaza întrucât lipseau autorizaţiile legale.


Decizia Tribunalului Dâmboviţa fusese contestată la Curtea de Apeldin Ploieşti, care a hotărât în favoarea dezvoltatorilorimobiliari, iar apoi ARCB şi Primăria Capitalei au formulat ocerere de revizuire care a fost admisă de Curtea de ApelSuceava.

Faţă de această decizie a Curţii de Apel Suceava, MilleniumBuiliding a formulat o contestaţie în anulare. Curtea de ApelSuceava s-a pronunţat, luni, faţă de această contestaţie înanulare, care a fost respinsă ca nefondată, iar în aceste condiţiirămâne în vigoare decizia anterioară a Curţii de ApelSuceava.

În 3 noiembrie 2010, Curtea de Apel Suceava a admis cerereaPrimăriei Capitalei şi a Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti(ARCB) de revizuire a cazului privind validarea autorizaţiei deconstrucţiei a clădirii Cathedral Plaza.

Astfel, prin decizia nr. 1989 din 3 noiembrie a Curţii de ApelSuceava a fost schimbată în totalitate sentinţa pronunţată deCurtea de Apel Ploieşti, anulându-se astfel autorizaţia deconstrucţie la clădirea "Cathedral Plaza".

Reprezentanţii Millennium Building Development au contestatsentinţa Curţii de Apel Suceava privind revizuirea cazuluiCathedral Plaza, anunţând că intenţionează să recupereze îninstanţă daunele de peste 22 de milioane de euro. Contestaţia afost depusă la intanţă în 15 noiembrie 2010.

Millennium Building Development a calificat decizia Curţii de ApelSuceava privind revizuirea cazului Cathedral Plaza drept tardivă şifără efecte directe asupra proiectului imobiliar, clădirea fiinddeja finalizată la acea dată.

În 25 noiembrie, Curtea de Apel Suceava a respins ca nefondatăcererea Millennium Building Development SRL (MBD) de suspendareprovizorie a executării deciziei din 3 noiembrie, când a admisrevizuirea cauzei în dosarul Cathedral Plaza.

Dosarul de revizuire în cazul "Cathedral Plaza" a ajuns la Curteade Apel Suceava după ce instanţa supremă a admis, în 11 februarie2010, cererea ARCB de strămutare a cauzei aflate pe rolul Curţii deApel Ploieşti.

Prin cererea de revizuire, ARCB solicita retractarea Deciziei1025/2009 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti şi rejudecarearecursului prin care autorizaţia de construire pentru clădirea"Cathedral Plaza" a fost declarată ca fiind legală.

În 25 iunie 2009, Curtea de Apel Ploieşti dăduse câştig de cauzăfirmei Millenium Building Development, constructorul clădirii debirouri Cathedral Plaza situate în imediata vecinătate a catedraleiSfântul Iosif din Capitală, reprezentanţii companiei solicitândArhiepiscopiei să-şi asume rezultatul propriului demers.

Curtea de Apel Ploieşti a admis atunci recursurile declarate deprimarul sectorului 1 din Capitală şi firma Millennium BuildingDevelopment împotriva deciziei Tribunalului Dâmboviţa, care anulaseautorizaţia de construcţie a complexului de birouri "CathedralPlaza". După decizia Curţii de Apel, Arhiepiscopia Romano-CatolicăBucureşti a făcut o cerere de revizuire la instanţa dinPloieşti.

În luna septembrie 2009, reprezentanţii Millennium BuildingDevelopment precizau că Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti acreat companiei prejudicii de aproximativ 20 de milioane deeuro.

Millennium Building Development SRL şi primarul Sectorului 1,Andrei Chiliman, au înaintat Curţii de Apel Suceava mai multeacţiuni privind construcţia "Cathedral Plaza".

În 6 mai 2011, Curtea de Apel Suceava a respins o cerere derevizuire formulată de Millenium Building în procesul cu ARCB,astfel că a rămas în vigoare decizia prin care a fost sistatăconstrucţia Cathedral Plaza. Curtea de Apel Suceava a menţinutdecizia Tribunalului Dâmboviţa, care sistase construcţia CathedralPlaza întrucât lipseau autorizaţiile legale.

Răspunsul dezvoltatorului

Decizia Curţii de Apel Suceava în privinţa Cathedral Plaza,ridicată în apropierea Catedralei Sfântul Iosif din Capitală, este"tardivă" întrucât imobilul a fost deja vândut şi chiar parţialînchiriat de noul proprietar, clienţii începând deja să se mute,spun reprezentanţii Willbrook International.
"Clădirea a fost deja intabulată, astfel că decizia Curţii de ApelSuceava este, pentru noi, tardivă. Clădirea a fost deja intabulată,astfel că pentru noi acest proces nu a prezentat interes. A fost,probabil, mai degrabă o ambiţie a Arhiepiscopiei, pe noi nu ne-ainteresat acest proces din moment ce imobilul a fost intabulat,primindu-şi, practic, certificatul de
naştere", a declarat, luni seară, pentru MEDIAFAX, Daiana Voicu,director al dezvoltatorului imobiliar WillbrookInternational.

Daiana Voicu a afirmat că imobilul de birouri a fost deja vândutunui fond de investiţii britanic. La rândul lui, noul proprietarl-a închiriat deja, parţial.

"Clienţii au început deja pregătirile pentru mutare. Imobilul estegata, este racordat la utilităţi, se fac ultimele finisaje şiurmează cât de curând să fie inaugurat. Noi nu dorim să luăm înconsiderare această decizie judecătorească, pentru noi fiind, dupăcum v-am spus, tardivă", a conchis Daiana Voicu.