Eveniment

Situaţia şcolilor la zi. Mai mult de 660 de unităţi de învăţământ au trecut în scenariul roşu de la începerea noului an şcolar. Elevii din 930 de şcoli învăţau, ieri, în scenariul roşu, cei din 5.226 în scenariul galben, iar cei din 11.460 de unităţi de învăţământ învăţau conform scenariului verde

Situaţia şcolilor la zi. Mai mult de 660 de unităţi de învăţământ au trecut în scenariul roşu de la începerea noului an şcolar. Elevii din 930 de şcoli învăţau, ieri, în scenariul roşu, cei din 5.226 în scenariul galben, iar cei din 11.460 de unităţi de învăţământ învăţau conform scenariului verde

Scenariul verde implică parti­ciparea zilnică (faţă în faţă) a tu­turor preşcolarilor şi elevilor în uni­tăţile de învăţământ

Autor: Ramona Cornea

16.10.2020, 00:06 1877

Ministerul Educaţiei a anun­ţat că elevii din 930 de şcoli învăţau, ieri, în scenariul roşu, cei din 5.226 în scenariul galben, iar cei din 11.460 de unităţi de învăţământ învăţau conform scenariului verde. Comparativ cu începutul anului şcolar, numărul şcolilor din scenariul roşu a crescut cu 667 de unităţi.

„Dintre cele 930 de şcoli aflate în această situaţie, 256 sunt în scenariul 3 ca urmare a cazu­rilor de COVID-19 înregistrate, în timp ce 674 de unităţi de învă­ţământ apar din cauza ratei de inci­denţă a cazurilor din localită­ţile în care acestea funcţionează ori a infrastructurii şcolare supuse unor lucrări de reabilitare“, transmite Ministerul Educaţiei. Datele de la Ministerul Educaţiei sunt transmise de inspectoratele şcolare judeţene şi le includ şi pe cele transmise de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Scenariul verde implică parti­ciparea zilnică (faţă în faţă) a tu­turor preşcolarilor şi elevilor în uni­tăţile de învăţământ, cu res­pectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară, sce­nariul galben presupune parti­ciparea zilnică (faţă în faţă) a tu­turor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, res­pectiv revenirea parţială (prin ro­taţie de una sau două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, iar în scenariul roşu toţi elevii participă doar la cursurile din mediul online. Pau­zele dintre ore la şcolile în care cursurile se vor desfăşura după primele două scenarii, cel verde şi cel galben, vor fi de cinci minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute, conform unui ghid pentru învăţământul gimnazial şi liceal elaborat de Ministerul Educaţiei.

În anul şcolar trecut, 2019 - 2020, mai mult de jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (54,4%), iar peste o treime în învăţământul liceal (20,7%) şi antepreşcolar şi cel preşcolar (18,4%), conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică.

România avea în anul şcolar 2019/2020 un număr de 6.166 uni­tăţi şcolare din învăţământul primar şi gimnazial conectate la internet şi 1.444 de licee, arată datele publicate de INS.

 
AFACERI DE LA ZERO