Eveniment

Statul este obligat să plătească dobânzi contribuabilului de la data plăţii unei sumei nedatorate până la cea a restituirii banilor

Statul este obligat să plătească dobânzi...
20.10.2015, 19:09 999

Curtea Constituţională a admis astăzi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.124 alin. (1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, stabilind că un contribuabil care a realizat o platănedatorată către organele fiscale are dreptul de a percepe dobânzi de la data la care a efectuat această plată şi până la data restituirii efective şi nu de la data 45 de zile de la data depunerii cererii, cum spune legislaţia în vigoare.

Sesizarea la Curte a fost depusă de casa de avocatură Niculeasa Law Office.

Dispoziţiile art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală la care se raportează prevederile art.124 alin.(1) din acelaşi cod au următorul conţinut: „(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. (2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsăîntre data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de casa de avocatură Niculeasa Law Office şi a constata că prevederile art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituţionale.

“Curtea a reţinut că normele criticate generează îmbogăţirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilităţii folosirii sumei de bani percepută nelegal şi privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume. Această pierdere este direct proporţională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridic pe perioada cuprinsă între data plăţii sumei nedatorate şi data restituirii acesteia şi are drept consecinţă încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art.44 din Constituţie”, a anunţat Curtea Constituţională.

Potrivit casei de avocatură care a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională consacră, prin decizia de astăzi, dreptul oricărui contribuabil care a realizat o plată nedatorată către organele fiscale de a percepe dobânzi de la data la care a efectuat această plată şi până la data restituirii efective.

“În prezent, potrivit art. 124 alin. 1 C.pr.fiscal dobânzile pe care le putea încasa contribuabilul erau limitate doar la cazurile în care organele fiscale nu soluţionau cererea contribuabilului de a i se restitui suma plătită nedatorat în termen de 45 de zile, dobânzile fiind datorate începând cu a 46-a zi.  Astfel se ajungea la situaţia în care statul beneficia de „credite” din partea contribuabilului fără dobândă.  Astfel încât, ca urmare a deciziei din 20 octombrie 2015 a Curţii Constituţionale obţinute de Niculeasa Low Office, toţi contribuabilii care au plătit sume nedatorate la stat, cu orice titlu, au dreptul de a solicita dobânda aferentă acestor sume de la data plăţii. Această decizie a Curţii Constituţionale reprezintă o evoluţie majoră în ceea ce priveşte regândirea responsabilităţii statului faţă de contribuabili şi echilibrării raportului de forţe în domeniul fiscal.”, spune reprezentanţii casei de avocatură.

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24